Bilimsel Poster Şablonu
BAŞLIK
GİRİŞ
YÖNTEM
SONUÇLAR
TARTIŞMA
GRAFİK-RESİM –
FOTOĞRAF - ŞEKİL
GRAFİK-RESİM –
FOTOĞRAF - ŞEKİL
KAYNAKÇA
Poster şablonu örnek olarak verilmiştir. Bu başlıkların olması beklense de farklı
düzenlemeler yapılabilir. İnternette farklı poster örnekleri incelenebilir.
Download

Bilimsel Poster Şablonu