2015-1. DÖNEM ÖDENEK DAĞITIM CETVELİ
EK:1
Özel Eğitim Hizmetleri
KURUMSAL KOD : 13.01.43.00
FONKSİYONEL KOD:09.9.9.00
FİNANS TİPİ :1
Sayfa : 1
EKONOMİK KOD : 05.4.1.01
İl Adı : ADANA
Saymanlık
Kodu
1154
Saymanlık Adı
Kurum Adı
Öğrenci
Sayısı
Çukurova Mal Müdürlüğü
Okullarca
Harcanacak Ödenek
Miktarı
Niyazi Ekerbiçer Özel Eğitim Ortaokulu
2
946.94
Niyazi Ekerbiçer Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu)
9
4.261.23
Saymanlık Toplamı
11
5.208.17
İl Toplamı
11
5.208.17
Saymanlığa Gönderilen
Ödenek Miktarı
Ödenek Gönderme Belgesinin
Tarihi
Sayısı
5.208.17
İl Adı : ADIYAMAN
Saymanlık
Kodu
2100
Saymanlık Adı
Kurum Adı
Öğrenci
Sayısı
ADIYAMAN DEF.MUH.MÜD.
Adıyaman Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu)
Okullarca
Harcanacak Ödenek
Miktarı
1
473.47
Saymanlık Toplamı
1
473.47
İl Toplamı
1
473.47
Saymanlığa Gönderilen
Ödenek Miktarı
Ödenek Gönderme Belgesinin
Tarihi
Sayısı
473.47
İl Adı : AMASYA
Saymanlık
Kodu
5100
Saymanlık Adı
Kurum Adı
Öğrenci
Sayısı
AMASYA DEF.MUH.MÜD.
Osman Yıldırım Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu)
3
Okullarca
Harcanacak Ödenek
Miktarı
Saymanlığa Gönderilen
Ödenek Miktarı
Ödenek Gönderme Belgesinin
Tarihi
Sayısı
1.420.41
Saymanlık Toplamı
3
1.420.41
İl Toplamı
3
1.420.41
1.420.41
İl Adı : ANKARA
Saymanlık
Kodu
6107
Saymanlık Adı
Kurum Adı
Öğrenci
Sayısı
Cubuk Mal Md
Çubuk Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu)
2
946.94
2
946.94
Doğan Çağlar Ortopedik Engelliler Ortaokulu
1
473.47
Kemal Yurtbilir Özel Eğitim Meslek Lisesi
1
473.47
2
946.94
Saymanlık Toplamı
6151
Saymanlığa Gönderilen
Ödenek Miktarı
946.94
Altindağ Mal Md.
Saymanlık Toplamı
6152
Okullarca
Harcanacak Ödenek
Miktarı
Çankaya Mal Md
946.94
Ödenek Gönderme Belgesinin
Tarihi
Sayısı
2015-1. DÖNEM ÖDENEK DAĞITIM CETVELİ
EK:1
Özel Eğitim Hizmetleri
KURUMSAL KOD : 13.01.43.00
FONKSİYONEL KOD:09.9.9.00
Milllî Eğitim Vakfı Gökkuşağı Ortaokulu
Saymanlık Toplamı
6153
Saymanlık Toplamı
Saymanlık Toplamı
473.47
1
473.47
2
946.94
2
946.94
1
473.47
1
473.47
2
946.94
2
946.94
1
473.47
473.47
946.94
473.47
Sincan Malmüdürlüğü
Sincan Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu)
Saymanlık Toplamı
6158
1
Mamak Mal Md.
Mamak Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu)
6156
Sayfa : 2
EKONOMİK KOD : 05.4.1.01
Yenimahalle Mal Md.
Ümit Kaplan Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu)
6155
FİNANS TİPİ :1
946.94
Etımesgut Mal.Mud.
Etimesgut Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu)
Saymanlık Toplamı
1
473.47
İl Toplamı
11
5.208.17
473.47
İl Adı : ANTALYA
Saymanlık
Kodu
7115
7118
Saymanlık Adı
Kurum Adı
Öğrenci
Sayısı
Aksu Mal Müdürlüğü
Okullarca
Harcanacak Ödenek
Miktarı
Engel Tanımayan Çocuklar Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi
2
946.94
Saymanlık Toplamı
2
946.94
Saymanlığa Gönderilen
Ödenek Miktarı
Ödenek Gönderme Belgesinin
Tarihi
Sayısı
946.94
Konyaaltı Mal Müdürlüğü
Dr.Günseli-Dr.Bülent Akınsal Özel Eğitim Mesleki Eğitim
2
946.94
Saymanlık Toplamı
2
946.94
İl Toplamı
4
1.893.88
946.94
İl Adı : AYDIN
Saymanlık
Kodu
9108
Saymanlık Adı
Kurum Adı
Öğrenci
Sayısı
Nazilli Mal Md
Okullarca
Harcanacak Ödenek
Miktarı
Nazilli Özel Eğitim Ortaokulu
1
473.47
Nazilli Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu)
3
1.420.41
Saymanlık Toplamı
4
1.893.88
İl Toplamı
4
1.893.88
Saymanlığa Gönderilen
Ödenek Miktarı
1.893.88
Ödenek Gönderme Belgesinin
Tarihi
Sayısı
2015-1. DÖNEM ÖDENEK DAĞITIM CETVELİ
EK:1
Özel Eğitim Hizmetleri
KURUMSAL KOD : 13.01.43.00
FONKSİYONEL KOD:09.9.9.00
FİNANS TİPİ :1
Sayfa : 3
EKONOMİK KOD : 05.4.1.01
İl Adı : BALIKESİR
Saymanlık
Kodu
10103
Saymanlık Adı
Kurum Adı
Öğrenci
Sayısı
Bandirma Mal Md
Bandırma Atatürk Özel Eğitim Ortaokulu
1
473.47
Bandırma Şehit Öğretmen Mustafa Boz Özel Eğitim Mesleki
1
473.47
2
946.94
Saymanlık Toplamı
10119
Okullarca
Harcanacak Ödenek
Miktarı
Saymanlığa Gönderilen
Ödenek Miktarı
Ödenek Gönderme Belgesinin
Tarihi
Sayısı
946.94
Karasi Malmüdürlüğü
Umut Özel Eğitim Ortaokulu
2
946.94
Firdevs Hattatoğlu Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu)
6
2.840.82
Saymanlık Toplamı
8
3.787.76
İl Toplamı
10
4.734.70
3.787.76
İl Adı : BİLECİK
Saymanlık
Kodu
11100
Saymanlık Adı
Kurum Adı
Öğrenci
Sayısı
BİLECİK DEF.MUH.MÜD.
Okullarca
Harcanacak Ödenek
Miktarı
Bilecik Özel Eğitim Ortaokulu
3
1.420.41
Bilecik Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu)
4
1.893.88
Saymanlık Toplamı
7
3.314.29
İl Toplamı
7
3.314.29
Saymanlığa Gönderilen
Ödenek Miktarı
Ödenek Gönderme Belgesinin
Tarihi
Sayısı
3.314.29
İl Adı : BURDUR
Saymanlık
Kodu
15100
Saymanlık Adı
Kurum Adı
Öğrenci
Sayısı
BURDUR DEF.MUH.MÜD.
Burdur Özürlüler Derneği Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi
1
Okullarca
Harcanacak Ödenek
Miktarı
Saymanlığa Gönderilen
Ödenek Miktarı
Ödenek Gönderme Belgesinin
Tarihi
Sayısı
473.47
Saymanlık Toplamı
1
473.47
İl Toplamı
1
473.47
473.47
İl Adı : BURSA
Saymanlık
Kodu
16102
Saymanlık Adı
Kurum Adı
Öğrenci
Sayısı
Inegol Mal Md
Okullarca
Harcanacak Ödenek
Miktarı
İnegöl Belediyesi Bursa Özel İdare Müdürlüğü Özel Eğitim İş
1
473.47
Ömer Osman Çağlayan Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi
3
1.420.41
Saymanlığa Gönderilen
Ödenek Miktarı
Ödenek Gönderme Belgesinin
Tarihi
Sayısı
2015-1. DÖNEM ÖDENEK DAĞITIM CETVELİ
EK:1
Özel Eğitim Hizmetleri
KURUMSAL KOD : 13.01.43.00
16153
FONKSİYONEL KOD:09.9.9.00
FİNANS TİPİ :1
Saymanlık Toplamı
4
Osmangazi Saibe Durmaz Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi
1
Mehmet Torun Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu)
2
Sayfa : 4
EKONOMİK KOD : 05.4.1.01
1.893.88
1.893.88
Osmangazi Malmud
473.47
946.94
Saymanlık Toplamı
3
1.420.41
İl Toplamı
7
3.314.29
1.420.41
İl Adı : ÇANAKKALE
Saymanlık
Kodu
17100
Saymanlık Adı
Kurum Adı
Öğrenci
Sayısı
ÇANAKKALE DEF.MUH.MÜD.
Kepez Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu)
1
Okullarca
Harcanacak Ödenek
Miktarı
Saymanlığa Gönderilen
Ödenek Miktarı
Ödenek Gönderme Belgesinin
Tarihi
Sayısı
473.47
Saymanlık Toplamı
1
473.47
İl Toplamı
1
473.47
473.47
İl Adı : ÇORUM
Saymanlık
Kodu
19100
Saymanlık Adı
Kurum Adı
Öğrenci
Sayısı
ÇORUM DEF.MUH.MÜD.
Anadolu Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu)
3
Okullarca
Harcanacak Ödenek
Miktarı
Saymanlığa Gönderilen
Ödenek Miktarı
Ödenek Gönderme Belgesinin
Tarihi
Sayısı
1.420.41
Saymanlık Toplamı
3
1.420.41
İl Toplamı
3
1.420.41
1.420.41
İl Adı : DENİZLİ
Saymanlık
Kodu
20119
Saymanlık Adı
Kurum Adı
Öğrenci
Sayısı
Merkezefendi Malmüdürlüğü
Okullarca
Harcanacak Ödenek
Miktarı
Eğitim Kurumları Yaptırma ve Yaşatma Derneği Denizli Görme
1
473.47
Çamlık Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu)
3
1.420.41
Çamlık Özel Eğitim Ortaokulu
3
1.420.41
Denizli İbrahim Cengiz Özel Eğitim Meslek Lisesi
1
Saymanlığa Gönderilen
Ödenek Miktarı
Ödenek Gönderme Belgesinin
Tarihi
Sayısı
473.47
Saymanlık Toplamı
8
3.787.76
İl Toplamı
8
3.787.76
3.787.76
İl Adı : EDİRNE
Saymanlık
Kodu
Saymanlık Adı
Kurum Adı
Öğrenci
Sayısı
Okullarca
Harcanacak Ödenek
Miktarı
Saymanlığa Gönderilen
Ödenek Miktarı
Ödenek Gönderme Belgesinin
Tarihi
Sayısı
2015-1. DÖNEM ÖDENEK DAĞITIM CETVELİ
EK:1
Özel Eğitim Hizmetleri
KURUMSAL KOD : 13.01.43.00
22100
FONKSİYONEL KOD:09.9.9.00
FİNANS TİPİ :1
Sayfa : 5
EKONOMİK KOD : 05.4.1.01
EDİRNE DEF.MUH.MÜD.
Faika Erkurt Özel Eğitim Ortaokulu
3
1.420.41
Faika Erkurt Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu)
3
1.420.41
Saymanlık Toplamı
6
2.840.82
İl Toplamı
6
2.840.82
2.840.82
İl Adı : ELAZIĞ
Saymanlık
Kodu
23100
Saymanlık Adı
Kurum Adı
Öğrenci
Sayısı
Elazığ Def.Muh.Müd.
Okullarca
Harcanacak Ödenek
Miktarı
Tuncay Küçüközer Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu)
1
473.47
Saymanlık Toplamı
1
473.47
İl Toplamı
1
473.47
Saymanlığa Gönderilen
Ödenek Miktarı
Ödenek Gönderme Belgesinin
Tarihi
Sayısı
473.47
İl Adı : ERZİNCAN
Saymanlık
Kodu
24100
Saymanlık Adı
Kurum Adı
Öğrenci
Sayısı
ERZİNCAN DEF.MUH.MÜD.
Sümer Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu)
Okullarca
Harcanacak Ödenek
Miktarı
1
473.47
Saymanlık Toplamı
1
473.47
İl Toplamı
1
473.47
Saymanlığa Gönderilen
Ödenek Miktarı
Ödenek Gönderme Belgesinin
Tarihi
Sayısı
473.47
İl Adı : ERZURUM
Saymanlık
Kodu
25120
Saymanlık Adı
Kurum Adı
Öğrenci
Sayısı
Yakutiye Mal Müdürlüğü
Erzurum Görme Engelliler Ortaokulu
5
Okullarca
Harcanacak Ödenek
Miktarı
Saymanlığa Gönderilen
Ödenek Miktarı
Ödenek Gönderme Belgesinin
Tarihi
Sayısı
2.367.35
Saymanlık Toplamı
5
2.367.35
İl Toplamı
5
2.367.35
2.367.35
İl Adı : ESKİŞEHİR
Saymanlık
Kodu
26113
Saymanlık Adı
Öğrenci
Sayısı
Kurum Adı
Odunpazarı Malmüdürlüğü
Okullarca
Harcanacak Ödenek
Miktarı
Av. Lütfi Ergökmen Özel Eğitim Ortaokulu
5
2.367.35
Av.Lütfi Ergökmen Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu)
5
2.367.35
Saymanlık Toplamı
10
4.734.70
Saymanlığa Gönderilen
Ödenek Miktarı
4.734.70
Ödenek Gönderme Belgesinin
Tarihi
Sayısı
2015-1. DÖNEM ÖDENEK DAĞITIM CETVELİ
EK:1
Özel Eğitim Hizmetleri
KURUMSAL KOD : 13.01.43.00
26114
FONKSİYONEL KOD:09.9.9.00
FİNANS TİPİ :1
Sayfa : 6
EKONOMİK KOD : 05.4.1.01
Tepebaşı Malmüdürlüğü
Uluönder Özel Eğitim Uygulama Merkezi II. Kademe
1
473.47
Saymanlık Toplamı
1
473.47
İl Toplamı
11
5.208.17
473.47
İl Adı : GAZİANTEP
Saymanlık
Kodu
27151
Saymanlık Adı
Kurum Adı
Öğrenci
Sayısı
Sehitkamil Malmud
GAP Görme Engelliler Ortaokulu
2
Abdulkadir Konukoğlu Özel Eğitim Ortaokulu
2
946.94
Abdulkadir Konukoğlu Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi
3
1.420.41
7
3.314.29
Saymanlık Toplamı
27152
Okullarca
Harcanacak Ödenek
Miktarı
Saymanlığa Gönderilen
Ödenek Miktarı
Ödenek Gönderme Belgesinin
Tarihi
Sayısı
946.94
3.314.29
Sahinbey Malmud
Gaziantep Özel Eğitim Uygulama Merkezi II. Kademe
1
473.47
Saymanlık Toplamı
1
473.47
İl Toplamı
8
3.787.76
473.47
İl Adı : GİRESUN
Saymanlık
Kodu
28100
Saymanlık Adı
Kurum Adı
Öğrenci
Sayısı
GİRESUN DEF.MUH.MÜD.
Okullarca
Harcanacak Ödenek
Miktarı
Giresun Özel Eğitim Ortaokulu
3
1.420.41
Giresun Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu)
3
1.420.41
Saymanlık Toplamı
6
2.840.82
İl Toplamı
6
2.840.82
Saymanlığa Gönderilen
Ödenek Miktarı
Ödenek Gönderme Belgesinin
Tarihi
Sayısı
2.840.82
İl Adı : HATAY
Saymanlık
Kodu
31112
Saymanlık Adı
Kurum Adı
Öğrenci
Sayısı
Antakya Malmüdürlüğü
Ekinci Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu)
1
Okullarca
Harcanacak Ödenek
Miktarı
Saymanlığa Gönderilen
Ödenek Miktarı
473.47
Saymanlık Toplamı
1
473.47
İl Toplamı
1
473.47
473.47
Ödenek Gönderme Belgesinin
Tarihi
Sayısı
2015-1. DÖNEM ÖDENEK DAĞITIM CETVELİ
EK:1
Özel Eğitim Hizmetleri
KURUMSAL KOD : 13.01.43.00
FONKSİYONEL KOD:09.9.9.00
FİNANS TİPİ :1
Sayfa : 7
EKONOMİK KOD : 05.4.1.01
İl Adı : ISPARTA
Saymanlık
Kodu
32100
Saymanlık Adı
Kurum Adı
Öğrenci
Sayısı
ISPARTA DEF.MUH.MÜD.
Okullarca
Harcanacak Ödenek
Miktarı
Isparta Özel Eğitim Ortaokulu
5
2.367.35
Isparta Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu)
4
1.893.88
Saymanlık Toplamı
9
4.261.23
İl Toplamı
9
4.261.23
Saymanlığa Gönderilen
Ödenek Miktarı
Ödenek Gönderme Belgesinin
Tarihi
Sayısı
4.261.23
İl Adı : MERSİN
Saymanlık
Kodu
33110
Saymanlık Adı
Kurum Adı
Öğrenci
Sayısı
Akdeniz Mal Müdürlüğü
Çankaya Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu)
Okullarca
Harcanacak Ödenek
Miktarı
1
473.47
Saymanlık Toplamı
1
473.47
İl Toplamı
1
473.47
Saymanlığa Gönderilen
Ödenek Miktarı
Ödenek Gönderme Belgesinin
Tarihi
Sayısı
473.47
İl Adı : İSTANBUL
Saymanlık
Kodu
34152
Saymanlık Adı
Kurum Adı
Öğrenci
Sayısı
Bakirkoy Mal Md
Yeşilköy Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu)
Saymanlık Toplamı
34157
Saymanlık Toplamı
34162
473.47
1
473.47
1
473.47
1
473.47
Saymanlık Toplamı
1
473.47
473.47
473.47
Vakıfbank Umut Çocukları Sosyal Rehabilitasyon Merkezi Yatılı
2
946.94
Saymanlık Toplamı
2
946.94
1
473.47
1
473.47
473.47
Kartal Mal Md
946.94
Sariyer Mal Md
Veysel Vardal Görme Engelliler Ortaokulu
Saymanlık Toplamı
34171
473.47
1
Fatih Mal Md
Eram Fatih Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu)
34161
1
Saymanlığa Gönderilen
Ödenek Miktarı
Eyup Mal Md
Eyüp Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu)
34158
Okullarca
Harcanacak Ödenek
Miktarı
Sisli Mal Müd.
473.47
Ödenek Gönderme Belgesinin
Tarihi
Sayısı
2015-1. DÖNEM ÖDENEK DAĞITIM CETVELİ
EK:1
Özel Eğitim Hizmetleri
KURUMSAL KOD : 13.01.43.00
FONKSİYONEL KOD:09.9.9.00
Saadet Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu)
Saymanlık Toplamı
34175
FİNANS TİPİ :1
Sayfa : 8
EKONOMİK KOD : 05.4.1.01
1
473.47
1
473.47
473.47
Bahçelievler Mal Müd.
Kazım Beyaz Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu)
1
473.47
Saymanlık Toplamı
1
473.47
İl Toplamı
8
3.787.76
473.47
İl Adı : İZMİR
Saymanlık
Kodu
35110
Saymanlık Adı
Kurum Adı
Öğrenci
Sayısı
Kinik Mal Md
Mert Öztüre Özel Eğitim Meslek Lisesi
Saymanlık Toplamı
35151
Saymanlık Toplamı
Saymanlık Toplamı
Saymanlık Toplamı
1
473.47
1
473.47
1
473.47
1
473.47
1
473.47
1
473.47
1
473.47
1
473.47
473.47
473.47
473.47
473.47
Konak Malmud
Konak Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu)
Saymanlık Toplamı
35161
473.47
Sayısı
Buca Malmud
Buca Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu)
35154
473.47
1
Ödenek Gönderme Belgesinin
Tarihi
Karsiyaka Mal Md
Karşıyaka Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu)
35153
1
Saymanlığa Gönderilen
Ödenek Miktarı
Bornova Mal Md
Hasan Tahsin Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu)
35152
Okullarca
Harcanacak Ödenek
Miktarı
473.47
Karabağlar Mal Müdürlüğü
Sadettin Tezcan Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu)
2
946.94
Saymanlık Toplamı
2
946.94
İl Toplamı
7
3.314.29
946.94
İl Adı : KAYSERİ
Saymanlık
Kodu
38151
Saymanlık Adı
Kurum Adı
Öğrenci
Sayısı
Kocasinan Mal Müd.
Hacı Mustafa Postaağası Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi
Saymanlık Toplamı
Okullarca
Harcanacak Ödenek
Miktarı
6
2.840.82
6
2.840.82
Saymanlığa Gönderilen
Ödenek Miktarı
2.840.82
Ödenek Gönderme Belgesinin
Tarihi
Sayısı
2015-1. DÖNEM ÖDENEK DAĞITIM CETVELİ
EK:1
Özel Eğitim Hizmetleri
KURUMSAL KOD : 13.01.43.00
38152
FONKSİYONEL KOD:09.9.9.00
FİNANS TİPİ :1
Sayfa : 9
EKONOMİK KOD : 05.4.1.01
Melikgazi Mal Md.
80.Yıl İşitme Engelliler Ortaokulu
1
473.47
Saymanlık Toplamı
1
473.47
İl Toplamı
7
3.314.29
473.47
İl Adı : KOCAELİ
Saymanlık
Kodu
41101
Saymanlık Adı
Kurum Adı
Öğrenci
Sayısı
Gebze Mal Md
Gebze Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu)
41111
Okullarca
Harcanacak Ödenek
Miktarı
1
473.47
Saymanlık Toplamı
1
473.47
İzmit Nuh Çimento Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu)
6
2.840.82
Saymanlık Toplamı
6
2.840.82
İl Toplamı
7
3.314.29
Saymanlığa Gönderilen
Ödenek Miktarı
Ödenek Gönderme Belgesinin
Tarihi
Sayısı
473.47
İzmit Mal Müdürlüğü
2.840.82
İl Adı : KONYA
Saymanlık
Kodu
42107
42153
Saymanlık Adı
Kurum Adı
Öğrenci
Sayısı
Eregli Mal Md
Okullarca
Harcanacak Ödenek
Miktarı
Ereğli Şehit Mustafa Yurter Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi
1
473.47
Saymanlık Toplamı
1
473.47
Selçuklu Mediha-Hasan Tahsin Alaylı Görme Engelliler
2
946.94
Selçuklu Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu)
2
946.94
Saymanlığa Gönderilen
Ödenek Miktarı
Ödenek Gönderme Belgesinin
Tarihi
Sayısı
473.47
Selcuklu Malmud
Saymanlık Toplamı
4
1.893.88
İl Toplamı
5
2.367.35
1.893.88
İl Adı : KÜTAHYA
Saymanlık
Kodu
43100
Saymanlık Adı
Kurum Adı
Öğrenci
Sayısı
KÜTAHYA DEF.MUH.MÜD.
Okullarca
Harcanacak Ödenek
Miktarı
Çinikent Özel Eğitim Ortaokulu
5
2.367.35
Çinikent Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu)
4
1.893.88
Saymanlık Toplamı
9
4.261.23
İl Toplamı
9
4.261.23
Saymanlığa Gönderilen
Ödenek Miktarı
4.261.23
Ödenek Gönderme Belgesinin
Tarihi
Sayısı
2015-1. DÖNEM ÖDENEK DAĞITIM CETVELİ
EK:1
Özel Eğitim Hizmetleri
KURUMSAL KOD : 13.01.43.00
FONKSİYONEL KOD:09.9.9.00
FİNANS TİPİ :1
Sayfa : 10
EKONOMİK KOD : 05.4.1.01
İl Adı : MALATYA
Saymanlık
Kodu
44108
Saymanlık Adı
Kurum Adı
Öğrenci
Sayısı
Yesilyurt Mal Md
Okullarca
Harcanacak Ödenek
Miktarı
Turgut Özal Özel Eğitim Ortaokulu
3
1.420.41
Turgut Özal Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu)
5
2.367.35
Saymanlık Toplamı
8
3.787.76
İl Toplamı
8
3.787.76
Saymanlığa Gönderilen
Ödenek Miktarı
Ödenek Gönderme Belgesinin
Tarihi
Sayısı
3.787.76
İl Adı : KAHRAMANMARAŞ
Saymanlık
Kodu
46111
Saymanlık Adı
Kurum Adı
Öğrenci
Sayısı
Onikişubat Malmüdürlüğü
125.Yıl Özel Eğitim Ortaokulu
Okullarca
Harcanacak Ödenek
Miktarı
1
473.47
Saymanlık Toplamı
1
473.47
İl Toplamı
1
473.47
Saymanlığa Gönderilen
Ödenek Miktarı
Ödenek Gönderme Belgesinin
Tarihi
Sayısı
473.47
İl Adı : NEVŞEHİR
Saymanlık
Kodu
50100
Saymanlık Adı
Kurum Adı
Öğrenci
Sayısı
NEVŞEHİR DEF.MUH.MÜD.
H. Rasim Uzer Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu)
4
Okullarca
Harcanacak Ödenek
Miktarı
Saymanlığa Gönderilen
Ödenek Miktarı
Ödenek Gönderme Belgesinin
Tarihi
Sayısı
1.893.88
Saymanlık Toplamı
4
1.893.88
İl Toplamı
4
1.893.88
1.893.88
İl Adı : NİĞDE
Saymanlık
Kodu
51100
Saymanlık Adı
Kurum Adı
Öğrenci
Sayısı
NİĞDE DEF.MUH.MÜD.
Fertek Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu)
4
Okullarca
Harcanacak Ödenek
Miktarı
Saymanlığa Gönderilen
Ödenek Miktarı
Ödenek Gönderme Belgesinin
Tarihi
Sayısı
1.893.88
Saymanlık Toplamı
4
1.893.88
İl Toplamı
4
1.893.88
1.893.88
İl Adı : ORDU
Saymanlık
Kodu
Saymanlık Adı
Kurum Adı
Öğrenci
Sayısı
Okullarca
Harcanacak Ödenek
Miktarı
Saymanlığa Gönderilen
Ödenek Miktarı
Ödenek Gönderme Belgesinin
Tarihi
Sayısı
2015-1. DÖNEM ÖDENEK DAĞITIM CETVELİ
EK:1
Özel Eğitim Hizmetleri
KURUMSAL KOD : 13.01.43.00
52119
FONKSİYONEL KOD:09.9.9.00
FİNANS TİPİ :1
Sayfa : 11
EKONOMİK KOD : 05.4.1.01
AltınOrdu Mal Md.
Nuriye Halit Çebi Özel Eğitim Meslek Lisesi
1
473.47
Adil Karlıbel Özel Eğitim Ortaokulu
3
1.420.41
7
3.314.29
Adil Karlıbel Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu)
Saymanlık Toplamı
11
5.208.17
İl Toplamı
11
5.208.17
5.208.17
İl Adı : RİZE
Saymanlık
Kodu
53100
Saymanlık Adı
Kurum Adı
Öğrenci
Sayısı
RİZE DEF.MUH.MÜD.
Okullarca
Harcanacak Ödenek
Miktarı
Ömer Halaç İşitme Engelliler Ortaokulu
1
473.47
Rize Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu)
1
473.47
Saymanlık Toplamı
2
946.94
İl Toplamı
2
946.94
Saymanlığa Gönderilen
Ödenek Miktarı
Ödenek Gönderme Belgesinin
Tarihi
Sayısı
946.94
İl Adı : SAKARYA
Saymanlık
Kodu
54156
Saymanlık Adı
Kurum Adı
Öğrenci
Sayısı
Serdivan Mal Müdürlüğü
Okullarca
Harcanacak Ödenek
Miktarı
Şehit Ali Borinli Özel Eğitim Ortaokulu
5
2.367.35
Şehit Ali Borinli Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu)
6
2.840.82
Saymanlık Toplamı
11
5.208.17
İl Toplamı
11
5.208.17
Saymanlığa Gönderilen
Ödenek Miktarı
Ödenek Gönderme Belgesinin
Tarihi
Sayısı
5.208.17
İl Adı : SAMSUN
Saymanlık
Kodu
55115
Saymanlık Adı
Kurum Adı
Öğrenci
Sayısı
Atakum Mal Müdürlüğü
Zafer Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu)
13
6.155.11
İlkışık Özel Eğitim Uygulama Merkezi II. Kademe
1
473.47
Saymanlık Toplamı
55116
Okullarca
Harcanacak Ödenek
Miktarı
14
6.628.58
3
1.420.41
Saymanlığa Gönderilen
Ödenek Miktarı
6.628.58
Canik Mal Müdürlüğü
Samsun Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu)
Saymanlık Toplamı
3
1.420.41
İl Toplamı
17
8.048.99
1.420.41
Ödenek Gönderme Belgesinin
Tarihi
Sayısı
2015-1. DÖNEM ÖDENEK DAĞITIM CETVELİ
EK:1
Özel Eğitim Hizmetleri
KURUMSAL KOD : 13.01.43.00
FONKSİYONEL KOD:09.9.9.00
FİNANS TİPİ :1
Sayfa : 12
EKONOMİK KOD : 05.4.1.01
İl Adı : SİİRT
Saymanlık
Kodu
56100
Saymanlık Adı
Kurum Adı
Öğrenci
Sayısı
SİİRT DEF.MUH.MÜD.
Siirt Türk Telekom Özel Eğitim Ortaokulu
Okullarca
Harcanacak Ödenek
Miktarı
1
473.47
Saymanlık Toplamı
1
473.47
İl Toplamı
1
473.47
Saymanlığa Gönderilen
Ödenek Miktarı
Ödenek Gönderme Belgesinin
Tarihi
Sayısı
473.47
İl Adı : SİNOP
Saymanlık
Kodu
57100
Saymanlık Adı
Kurum Adı
Öğrenci
Sayısı
SİNOP DEF.MUH.MÜD.
Okullarca
Harcanacak Ödenek
Miktarı
Sinop Özel Eğitim Ortaokulu
2
946.94
Sinop Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu)
8
3.787.76
Saymanlık Toplamı
10
4.734.70
İl Toplamı
10
4.734.70
Saymanlığa Gönderilen
Ödenek Miktarı
Ödenek Gönderme Belgesinin
Tarihi
Sayısı
4.734.70
İl Adı : SİVAS
Saymanlık
Kodu
58100
Saymanlık Adı
Kurum Adı
Öğrenci
Sayısı
Sivas Def.Muh.Müd.
Okullarca
Harcanacak Ödenek
Miktarı
Ahmet Kutsi Tecer Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu)
4
1.893.88
Şifaiye Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu)
1
473.47
Saymanlık Toplamı
5
2.367.35
İl Toplamı
5
2.367.35
Saymanlığa Gönderilen
Ödenek Miktarı
Ödenek Gönderme Belgesinin
Tarihi
Sayısı
2.367.35
İl Adı : TEKİRDAĞ
Saymanlık
Kodu
59102
Saymanlık Adı
Öğrenci
Sayısı
Kurum Adı
Cerkezkoy Mal Md
Müjgan-Serkan Karagöz Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi
Saymanlık Toplamı
59109
Okullarca
Harcanacak Ödenek
Miktarı
1
473.47
1
473.47
Süleymanpaşa Malmüdürlüğü
Tekirdağ Özel Eğitim Uygulama Merkezi II. Kademe
2
946.94
Tekirdağ Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu)
4
1.893.88
Tekirdağ Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu)
1
473.47
Saymanlığa Gönderilen
Ödenek Miktarı
473.47
Ödenek Gönderme Belgesinin
Tarihi
Sayısı
2015-1. DÖNEM ÖDENEK DAĞITIM CETVELİ
EK:1
Özel Eğitim Hizmetleri
KURUMSAL KOD : 13.01.43.00
FONKSİYONEL KOD:09.9.9.00
Tekirdağ Özel Eğitim Ortaokulu
FİNANS TİPİ :1
Sayfa : 13
EKONOMİK KOD : 05.4.1.01
3
1.420.41
Saymanlık Toplamı
10
4.734.70
İl Toplamı
11
5.208.17
4.734.70
İl Adı : TOKAT
Saymanlık
Kodu
60100
Saymanlık Adı
Kurum Adı
Öğrenci
Sayısı
TOKAT DEF.MUH.MÜD.
Yavuz Selim Özel Eğitim Ortaokulu
Saymanlık Toplamı
60106
Okullarca
Harcanacak Ödenek
Miktarı
1
473.47
1
473.47
3
1.420.41
Saymanlığa Gönderilen
Ödenek Miktarı
Ödenek Gönderme Belgesinin
Tarihi
Sayısı
473.47
Turhal Mal Md
Turhal Ortopedik Engelliler Ortaokulu
Saymanlık Toplamı
3
1.420.41
İl Toplamı
4
1.893.88
1.420.41
İl Adı : TRABZON
Saymanlık
Kodu
61118
Saymanlık Adı
Kurum Adı
Öğrenci
Sayısı
Ortahisar Mal Müdürlüğü
Karadeniz Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu)
10
Okullarca
Harcanacak Ödenek
Miktarı
Saymanlığa Gönderilen
Ödenek Miktarı
Ödenek Gönderme Belgesinin
Tarihi
Sayısı
4.734.70
Saymanlık Toplamı
10
4.734.70
İl Toplamı
10
4.734.70
4.734.70
İl Adı : YOZGAT
Saymanlık
Kodu
66100
Saymanlık Adı
Kurum Adı
Öğrenci
Sayısı
YOZGAT DEF.MUH.MÜD.
Okullarca
Harcanacak Ödenek
Miktarı
Uğur Bektaş Özel Eğitim Uygulama Merkezi II. Kademe
2
946.94
Kanuni Sultan Süleyman Özel Eğitim Ortaokulu
2
946.94
Kanuni Sultan Süleyman Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi
2
946.94
Uğur Bektaş Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu)
1
Saymanlığa Gönderilen
Ödenek Miktarı
Ödenek Gönderme Belgesinin
Tarihi
Sayısı
473.47
Saymanlık Toplamı
7
3.314.29
İl Toplamı
7
3.314.29
3.314.29
İl Adı : AKSARAY
Saymanlık
Kodu
Saymanlık Adı
Kurum Adı
Öğrenci
Sayısı
Okullarca
Harcanacak Ödenek
Miktarı
Saymanlığa Gönderilen
Ödenek Miktarı
Ödenek Gönderme Belgesinin
Tarihi
Sayısı
2015-1. DÖNEM ÖDENEK DAĞITIM CETVELİ
EK:1
Özel Eğitim Hizmetleri
KURUMSAL KOD : 13.01.43.00
68100
FONKSİYONEL KOD:09.9.9.00
FİNANS TİPİ :1
Sayfa : 14
EKONOMİK KOD : 05.4.1.01
AKSARAY DEF.MUH.MÜD.
Aksaray Özel Eğitim Ortaokulu
1
473.47
Saymanlık Toplamı
1
473.47
İl Toplamı
1
473.47
473.47
İl Adı : KARAMAN
Saymanlık
Kodu
70100
Saymanlık Adı
Kurum Adı
Öğrenci
Sayısı
KARAMAN DEF.MUH.MÜD.
Karaman Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu)
1
Okullarca
Harcanacak Ödenek
Miktarı
Saymanlığa Gönderilen
Ödenek Miktarı
Ödenek Gönderme Belgesinin
Tarihi
Sayısı
473.47
Saymanlık Toplamı
1
473.47
İl Toplamı
1
473.47
473.47
İl Adı : YALOVA
Saymanlık
Kodu
77100
Saymanlık Adı
Kurum Adı
Öğrenci
Sayısı
YALOVA DEF.MUH.MUD.
Nadide Üstündağ Yıldırım Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi
Okullarca
Harcanacak Ödenek
Miktarı
1
473.47
Saymanlık Toplamı
1
473.47
İl Toplamı
1
473.47
Saymanlığa Gönderilen
Ödenek Miktarı
Ödenek Gönderme Belgesinin
Tarihi
Sayısı
473.47
İl Adı : KARABÜK
Saymanlık
Kodu
78100
Saymanlık Adı
Kurum Adı
Öğrenci
Sayısı
KARABUK DEF.MUH.MUD.
Okullarca
Harcanacak Ödenek
Miktarı
Yaşama Sevinci Özel Eğitim Ortaokulu
2
946.94
Sevgibağı Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu)
3
1.420.41
Karabük Mehmet Mescier Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi
2
946.94
Saymanlık Toplamı
7
3.314.29
İl Toplamı
7
3.314.29
Saymanlığa Gönderilen
Ödenek Miktarı
Ödenek Gönderme Belgesinin
Tarihi
Sayısı
3.314.29
İl Adı : KİLİS
Saymanlık
Kodu
79100
Saymanlık Adı
Kurum Adı
Öğrenci
Sayısı
KİLİS DEF.MUH.MÜD.
Ekrem Çetin Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu)
Saymanlık Toplamı
Okullarca
Harcanacak Ödenek
Miktarı
2
946.94
2
946.94
Saymanlığa Gönderilen
Ödenek Miktarı
946.94
Ödenek Gönderme Belgesinin
Tarihi
Sayısı
2015-1. DÖNEM ÖDENEK DAĞITIM CETVELİ
EK:1
Özel Eğitim Hizmetleri
KURUMSAL KOD : 13.01.43.00
FONKSİYONEL KOD:09.9.9.00
İl Toplamı
FİNANS TİPİ :1
2
Sayfa : 15
EKONOMİK KOD : 05.4.1.01
946.94
İl Adı : DÜZCE
Saymanlık
Kodu
81100
Saymanlık Adı
Öğrenci
Sayısı
Kurum Adı
Düzce Def.Muh.Md.
Düzce Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu)
2
Okullarca
Harcanacak Ödenek
Miktarı
Saymanlığa Gönderilen
Ödenek Miktarı
946.94
Saymanlık Toplamı
2
946.94
İl Toplamı
2
946.94
946.94
Ödenek Gönderme Belgesinin
Tarihi
Sayısı
Download

2015/1. Dönem Ödenek Dağılım Cetveli için lütfen tıklayınız.