Türkiye Cumhuriyeti
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Yükseklisans Programı
2014–2015 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınav Programı
Dersin Kodu
Dersin Adı
Öğretim Üyesi
541402006
Kırsalda Matematik
Eğitimi
Doç. Dr. Kürşat YENİLMEZ
YOK
541402008
Sayı Sistemleri ve
Aritmetik Öğretimi
Doç. Dr. Pınar ANAPA
SABAN
YOK
541402004
Öğrenme-Öğretme
Teorileri
Doç. Dr. Asım Arı
Derslik
Gün-Saat
YOK
GÖZETMEN
Download

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Yükseklisans Ara Sınav Programı