1.9 BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Kurum Kodu :38.99
Adı :
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Yılı : 2015
Ay :
Ekonomik
Kodlar
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
830
01
830
830
01
01
MEMURLAR
01
02
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
830
02
830
02
830
830
02
830
830
03
830
830
Cari Yıl (N)
2.934.062,16
BÜTÇE GİDERLERİ HESABI
830
1
PERSONEL GİDERLERİ
2.458.875,05
2.457.680,01
1.195,04
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
374.770,85
01
Memurlar
374.501,96
02
Sözleşmeli Personel
268,89
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
100.416,26
02
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
93.479,26
03
03
Yolluklar
03
04
Görev Giderleri
780,00
03
05
Hizmet Alımları
5.858,00
03
299,00
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI :
15/04/2015 12:47
2.934.062,16
Sayfa 1 / 1
Download

Tablo 1.9 Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu