2015 YILI ZORUNLU YAZ STAJI
2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Döneminde Staj Yapacak Öğrencilerin Öncelikli
Olarak Yapmaları Gereken İşlemler Aşağıda Sıralanmıştır.
1. Yaz Stajı başvuruları 16/Nisan/2015 yapılacaktır.
13/Mayıs/2015 tarihleri arasında
2. Staj yapacak olan öğrencilerimizin, Zorunlu Staj Formunu (EK-1) 3 adet ve
sağlık sigortası durumunu belgeleyen yazı örneğini (EK-2) 1 adet
http://www.sisli.edu.tr adresinden indirmeleri gerekmektedir.
3. Öğrenci, Zorunlu Staj Formu’nda (EK-1) kendisine ait bilgileri dolduracak,
fotoğrafını yapıştırıp imzalayarak 3 nüsha olarak Program Staj Koordinatörüne
teslim edecektir.
4. Bu evraklar, Program Staj Koordinatörü tarafından ilgili Müdür Yardımcısına
imzalatıldıktan sonra yine Program Staj Koordinatörü tarafından öğrencinin Staj
yapacağı firma tarafından onaylanması için öğrencilere geri verilecektir.
5. Öğrenci, staj yapacağı işyerine onaylattığı 3 asıl nüsha Zorunlu Staj Formlarını
(EK-1), üç adet nüfus cüzdanı fotokopisini ve 1 adet sağlık sigortası durumunu
belgeleyen yazıyı (EK-2) Program Staj Koordinatörüne teslim edecektir.
Gününde ve zamanında müracaat evraklarını teslim etmeyen öğrencilerin 2015 yılı
yaz döneminde staj yapmaları mümkün olamayacaktır ve bu konuda sorumluluk öğrenciye
aittir.
Yaz stajı işlemlerinin sonraki basamakları 13 Mayıs 2015 tarihinden sonra
duyurulacaktır.
2015 Yılı Yaz Stajı Takvimi (tıklayınız)
Download

2015 yılı zorunlu yaz stajı