TEKLİF MEKTUBU
.................................. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞI'NA
ANKARA TARİH.../..../2015
TEKLİF SAHİBİNİN;
ADI SOYADI FİRMA UNVANI, UYRUĞU : ...........................................................................................
AÇIK TEBLİGAT ADRESİ : ...................................................................................................................
BAĞLI OLDUĞU VERGİ DAİRESİ VE NOSU : .......................................................................................
TELEFON VE FAKS NUMARASI : .......................
E-MAİL ADRESİ (VARSA) :.................................................................................................................
Tarafımızdan İhale dokümanını oluşturan bütün belgeler incelenmiş, okunmuş ve
herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. İhaleye çıkarılan; 3000
adet antrenman judogisi, 3000 adet antrenman eşofmanı, 3000 adet antrenman tişört'ü işine ilişkin
olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz.
1- Teklifimiz ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günü geçerlidir.
2- İhale konusu işle ilgili olmak üzere federasyonunuzca yapılacak/yaptırılacak diğer işlerde,
federasyonunuzun çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı
taahhüt ediyoruz.
3- İhale konusu işin tamamı için teklif birim fiyatlar üzerinden teklif ettiğimiz toplam
bedel KDV hariç RAKAMLA ..........................................(YAZI İLE) ...........................................
olup, toplan bedelin ayrıntısı teklif
mektubumuzun aşağıdaki fiyat cetvelindedir.
SAYGILARIMIZLA,
AD SOYAD / FİRMA KAŞE
BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ
S.NO
İŞ KALEMİNİN ADI VE CİNSİ
BİRİMİ
MİKTARI
1
ANTRENMAN JUDOGİSİ
ADET
3000
2
ANTRENMAN EŞOFMANI
(ALT-ÜST)
ANTRENMAN TİŞÖRTÜ
TAKIM
3000
ADET
3000
3
TEKLİF EDİLEN
BİRİM FİYATI
İMZA
TUTARI
Download

n TIKLAYINIZ