HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
YERİNDE SATIŞA SUNULAN MALZEMELER
(YERİNDEN SATIŞ ŞARTNAMESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR)
İşletme Müdürlüğümüze ait aşağıda
özellikleri, durumu ve yeri belirtilen;
müfredatı
kayıtlı
mevcut
teknik
(13 kalem MUHTELİF KARKAS VASFINDA DIŞ LASTİK HURDASI VE
12 kalem MUHTELİF PVC PLASTİK HURDASI)
, kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle, yerinden satışa arz edilmiştir.
Teklifler en geç 30.04.2015 Perşembe günü saat 14:00 e kadar
İşletme Müdürlüğü, Pazarlama ve Satış Müdürlüğüne verilmiş olacaktır.
İhale, tekliflerin okunmasını müteakip; ihaleye ara verilmeden açık artırma
şeklinde yapılacaktır.
Açık artırmaya, en yüksek tekliften sonra gelen ilk 3 fiyat sahibi firmalar
katılabilecektir. Diğer teklif sahibi firmalar en yüksek fiyatı % 20 oranında
artırmak suretiyle açık artırmaya katılabilirler.
Hurda malzemelerin bulunduğu yerden çıkarılması, yükleme, nakliye v.b.
masraflar alıcı firmaya aittir. Malzeme miktarları takribi olup; ± % 20
toleranslıdır. İşletmemiz fazla çıkan malzemeyi verip vermemekte serbesttir.
Belirtilen malzeme miktarından noksan ya da fazla malzeme çıkmasından İşletmemiz
sorumlu değildir.
Alıcı firmalar hurda malzemelerin teslimatı sırasında kesim-söküm
gerektiren işlerde, çalıştırdığı işçilerin veya çalıştıracağı işçilerin ağır ve
tehlikeli işlerde çalıştırılabileceğine dair ilgili sağlık kuruluşlarından alacağı
raporu vermek zorundadır.
Liste, Satış Şartnamesinin ayrılmaz bir parçasıdır. Firmalar teklif vermiş
olmakla, yukarıda yazılı şartları ve satış şartnamesi hükümlerini kabul ve taahhüt
etmiş sayılırlar.
İşletme Müdürlüğümüz 2886 sayılı kanuna tabi değildir.
MKE HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
PAZARLAMA VE SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜ
ADRES: HİPODROM CADDESİ NO:113 06330
YENİMAHALLE / ANKARA
TEL:0312 384 03 07/193–182 FAKS:0312 384 02 37
İNTERNET ADRESİMİZ DEĞİŞMİŞTİR. YENİ İNTERNET ADRESİMİZ
www.mkek.gov.tr/HurdaIsletmesi
YERİNDE SATIŞA SUNULACAK MALZEMELER
Malzeme Satış Rumuzu
Miktar
2015YERSAT1117
20.000
Geçici Teminat
KG
Çekim Süresi
8.000,00 TL
10
İş Günü
EDİRNE,TEKİRDAĞ,KIRKLARELİ İL VE İLÇELERİ 5 AYRI DEPO/SAHA (K BÖLGESİ)
MUHTELİF PVC VE PLASTİK HURDASI
MALZEME EKLİ 1 ADET LİSTEDE BELİRTİLEN EDİRNE,TEKİRDAĞ,KIRKLARELİ İL VE İLÇELERİ 5 AYRI
DEPO/SAHADA (K BÖLGESİ) BULUNAN 20.000 KG
(± % 20 TOLERANSLI) MUHTELİF PVC VE PLASTİK
HURDASINDAN OLUŞMAKTADIR. MALZEMENİN TESLİMATI LİSTEDEKİ SIRA İLE DEPO/SAHADAN BAŞLAYIP
DEVAM EDECEK VE TAMAMLANACAKTIR. SAHA TEMİZLİĞİ ESASTIR. SÖZ KONUSU DEPOLARDA BELİRTİLEN
TONAJLAR TAKRİBİ OLUP; MALZEMENİN NOKSAN ÇIKMASI HALİNDE ALICI FİRMA İTİRAZDA BULUNAMAZ.
MALZEMENİN FAZLA ÇIKMASI HALİNDE, VERİLİP VERİLMEYECEĞİ HUSUSUNDA KARAR İŞLETME
MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİTTİR. MALZEMENİN YÜKLEME , NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA
AİTTİR.
İHALEYE YALNIZCA T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ 15 01 02 VE 17 02 03 HER İKİ ATIK
KODUNA SAHİP LİSANS, GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ VEYA TEHLİKESİZ ATIK TOPLAMA AYIRMA BELGESİ
OLAN FİRMALAR KATILACAKTIR.
LİSANSLARIN 15 01 02 VE 17 02 03 GEÇERLİLİK SÜRESİ İŞİN TAMAMLANMA SÜRESİNE KADAR DEVAM
EDECEKTİR. İHALEYE KATILACAK OLAN FİRMALAR LİSANS BİLGİ VE BELGELERİNİN BİRER NÜSHASI İHALE
TEKLİFİNE EKLEYECEKTİR.
MALZEMENİN TESLİM ALINMASINDA TC ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEVZUAT HÜKÜMLERİNE VE 6331
SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLGİLİ HÜKÜMLERİNE UYGUN HAREKET EDİLECEK OLUP, GEREKLİ
EMNİYET TEDBİRLERİ ALINACAKTIR, DOĞABİLECEK HER TÜRLÜ ZARARDAN VE ÇEVRE MEVZUATINA AYKIRI
İŞLEMLERDEN DOLAYI GELECEK CEZALARDAN ALICI FİRMA SORUMLUDUR.
S. NO
2015YERSAT1117 - EDİRNE, TEKİRDAĞ, KIRKLARELİ İL VE İLÇELERİ
5 AYRI DEPO/SAHA (K BÖLGESİ)
1
TONAJI
DEPO/SAHA ADI
(KG)
MALZEMENİN NİTELİĞİ
EDİRNE KKK 54. MEKANİZE PİYADE
3.000 PLASTİK HURDASI(Plastik bidon)
TUGAY KOMUTANLIĞI
2
TEKİRDAĞ MALKARA 95. ZIRHLI
TUGAY KOMUTANLIĞI
2.000
PVC HURDASI(Kapı ,pencere vb.)
3
TEKİRDAĞ ÇORLU KKK 43. BAKIM
MERKEZ KOM.LIĞI
2.000
PVC HURDASI(Kapı ,pencere vb.)
4
KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ KKK
65.MEKANİZE PİYADE TUGAY
KOMUTANLIĞI
3.000
PVC HURDASI
5
KIRKLARELİ İL JANDARMA
KOMUTANLIĞI
10.000 PVC HURDASI(Kapı ,pencere vb.)
TOPLAM 20.000
(± % 20 toleranslı)
2
30.04.2015 14:00
Perşembe
2015YERSAT1118
72.800
KG
10.000,00 TL
15
İş Günü
İSTANBUL İL VE İLÇELERİ 10 AYRI DEPO/SAHA (A BÖLGESİ)
MUHTELİF PVC VE PLASTİK HURDASI
MALZEME EKLİ 1 ADET LİSTEDE BELİRTİLEN İSTANBUL İL VE İLÇELERİ 10 AYRI DEPO/SAHADA (A BÖLGESİ)
BULUNAN 72.800 KG
(± % 20 TOLERANSLI) MUHTELİF PVC VE PLASTİK HURDASINDAN OLUŞMAKTADIR.
MALZEMENİN TESLİMATI LİSTEDEKİ SIRA İLE DEPO/SAHADAN BAŞLAYIP DEVAM EDECEK VE
TAMAMLANACAKTIR. SAHA TEMİZLİĞİ ESASTIR. SÖZ KONUSU DEPOLARDA BELİRTİLEN TONAJLAR TAKRİBİ
OLUP; MALZEMENİN NOKSAN ÇIKMASI HALİNDE ALICI FİRMA İTİRAZDA BULUNAMAZ. MALZEMENİN FAZLA
ÇIKMASI HALİNDE, VERİLİP VERİLMEYECEĞİ HUSUSUNDA KARAR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİTTİR.
MALZEMENİN YÜKLEME , NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA AİTTİR.
İHALEYE YALNIZCA T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ 15 01 02 VE 17 02 03 HER İKİ ATIK
KODUNA SAHİP LİSANS, GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ VEYA TEHLİKESİZ ATIK TOPLAMA AYIRMA BELGESİ
OLAN FİRMALAR KATILACAKTIR.
LİSANSLARIN 15 01 02 VE 17 02 03 GEÇERLİLİK SÜRESİ İŞİN TAMAMLANMA SÜRESİNE KADAR DEVAM
EDECEKTİR. İHALEYE KATILACAK OLAN FİRMALAR LİSANS BİLGİ VE BELGELERİNİN BİRER NÜSHASI İHALE
TEKLİFİNE EKLEYECEKTİR.
MALZEMENİN TESLİM ALINMASINDA TC ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEVZUAT HÜKÜMLERİNE VE 6331
SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLGİLİ HÜKÜMLERİNE UYGUN HAREKET EDİLECEK OLUP, GEREKLİ
EMNİYET TEDBİRLERİ ALINACAKTIR, DOĞABİLECEK HER TÜRLÜ ZARARDAN VE ÇEVRE MEVZUATINA AYKIRI
İŞLEMLERDEN DOLAYI GELECEK CEZALARDAN ALICI FİRMA SORUMLUDUR.
S. NO
2015YERSAT1118 - İSTANBUL İL VE İLÇELERİ 10 AYRI DEPO/SAHA (A BÖLGESİ)
1
2
DEPO/SAHA ADI
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ YOL BAKIM ONARIM
MÜDÜRLÜĞÜ 2. BÖLGE MÜDÜR
YARDIMCILIĞI
İSTANBUL GKB HARP
AKADEMİLERİ KOM.LIĞI
TONAJI
(KG)
MALZEMENİN NİTELİĞİ
800
PLASTİK HURDASI(Hava yastığı plastik hurdaları vb.)
1.000
PLASTİK VE MİĞFER HURDASI
3
İSTANBUL ÜMRANİYE BELEDİYESİ
PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
1.500
PLASTİK HURDASI(Çoçuk parkI oyuncakları vb.)
4
İSTANBUL AVRUPA YAKASI MİLLİ
EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
2.500
PVC HURDASI(Prof.Kaya Görsel İlköğretim Okulunda 2.000 kg ve
Dede Korkut Ortaokulunda 500 kg.)
5
İSTANBUL 2. ZIRHLI TUGAY
KOM.LIĞI-GENERAL NURETTİN
BARANSEL KIŞLASI
3.000
PVC-PLASTİK HURDASI (Kapı,pencere ve plastik bidon)
6
İSTANBUL BAYRAMPAŞA DEVLET
HASTANESİ
4.000
PVC HURDASI(Kapı,pencere.)
7
İSTANBUL KKK 3. KOLORDU
KOMUTANLIĞI TAŞINIR TÜKETİM
126. MAL SAYMANLIĞI
4.000
PLASTİK HURDASI(Plastik boş bidon,plastik boru,plastik masa
sandalye vb.)
8
İSTANBUL SİLİVRİ BELEDİYE
BAŞKANLIĞI
5.000
PLASTİK HURDASI(Çoçuk parkI oyuncakları vb.)
İSTANBUL KARAYOLLARI 1. BÖLGE
6.000 PLASTİK HURDASI (YOL İŞARET MALZEMESİ)
MÜDÜRLÜĞÜ
10 İSTANBUL ASBİR ANTREPO
45.000 PLASTİK HURDASI (Kablo plastik kırpıntısı v.b.)
9
TOPLAM 72.800
(± % 20 toleranslı)
3
30.04.2015 14:00
Perşembe
2015YERSAT1119
17.000
KG
8.000,00 TL
10
İş Günü
GAZİANTEP ,KAHRAMANMARAŞ İL VE İLÇELERİ 2 DEPO/SAHA (C BÖLGESİ)
MUHTELİF PVC VE PLASTİK HURDASI
MALZEME EKLİ 1 ADET LİSTEDE BELİRTİLEN GAZİANTEP ,KAHRAMANMARAŞ İL VE İLÇELERİ 2 DEPO/SAHADA
(C BÖLGESİ) BULUNAN 17.000 KG
(± % 20 TOLERANSLI) MUHTELİF PVC VE PLASTİK HURDASINDAN
OLUŞMAKTADIR. MALZEMENİN TESLİMATI LİSTEDEKİ SIRA İLE DEPO/SAHADAN BAŞLAYIP DEVAM EDECEK VE
TAMAMLANACAKTIR. SAHA TEMİZLİĞİ ESASTIR. SÖZ KONUSU DEPOLARDA BELİRTİLEN TONAJLAR TAKRİBİ
OLUP; MALZEMENİN NOKSAN ÇIKMASI HALİNDE ALICI FİRMA İTİRAZDA BULUNAMAZ. MALZEMENİN FAZLA
ÇIKMASI HALİNDE, VERİLİP VERİLMEYECEĞİ HUSUSUNDA KARAR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİTTİR.
MALZEMENİN YÜKLEME , NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA AİTTİR.
İHALEYE YALNIZCA T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ 15 01 02 VE 17 02 03 HER İKİ ATIK
KODUNA SAHİP LİSANS, GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ VEYA TEHLİKESİZ ATIK TOPLAMA AYIRMA BELGESİ
OLAN FİRMALAR KATILACAKTIR.
LİSANSLARIN 15 01 02 VE 17 02 03 GEÇERLİLİK SÜRESİ İŞİN TAMAMLANMA SÜRESİNE KADAR DEVAM
EDECEKTİR. İHALEYE KATILACAK OLAN FİRMALAR LİSANS BİLGİ VE BELGELERİNİN BİRER NÜSHASI İHALE
TEKLİFİNE EKLEYECEKTİR.
MALZEMENİN TESLİM ALINMASINDA TC ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEVZUAT HÜKÜMLERİNE VE 6331
SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLGİLİ HÜKÜMLERİNE UYGUN HAREKET EDİLECEK OLUP, GEREKLİ
EMNİYET TEDBİRLERİ ALINACAKTIR, DOĞABİLECEK HER TÜRLÜ ZARARDAN VE ÇEVRE MEVZUATINA AYKIRI
İŞLEMLERDEN DOLAYI GELECEK CEZALARDAN ALICI FİRMA SORUMLUDUR.
S. NO
2015YERSAT1119 - GAZİANTEP, KAHRAMANMARAŞ İL VE İLÇELERİ
2 DEPO/SAHA (C BÖLGESİ)
1
2
DEPO/SAHA ADI
KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYE BAŞKANLIĞI
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜĞÜ
TONAJI
(KG)
MALZEMENİN NİTELİĞİ
7.000
PLASTİK HURDASI(Kapı, pencere vb.)
10.000
PLASTİK HURDASI(Büro koltukları, plastik sandalyeler, pvc kapı
pencere vb.)
TOPLAM 17.000
(± % 20 toleranslı)
4
30.04.2015 14:00
Perşembe
2015YERSAT1120
42.500
KG
8.000,00 TL
10
İş Günü
ŞANLIURFA İL VE İLÇELERİ 1 DEPO/SAHA (F BÖLGESİ)
MUHTELİF PVC VE PLASTİK HURDASI
MALZEME EKLİ 1 ADET LİSTEDE BELİRTİLEN ELAZIĞ, ŞANLIURFA İL VE İLÇELERİ 2 DEPO/SAHADA (F
BÖLGESİ) BULUNAN 42.500 KG
(± % 20 TOLERANSLI) MUHTELİF PVC VE PLASTİK HURDASINDAN
OLUŞMAKTADIR. MALZEMENİN TESLİMATI LİSTEDEKİ SIRA İLE DEPO/SAHADAN BAŞLAYIP DEVAM EDECEK VE
TAMAMLANACAKTIR. SAHA TEMİZLİĞİ ESASTIR. SÖZ KONUSU DEPOLARDA BELİRTİLEN TONAJLAR TAKRİBİ
OLUP; MALZEMENİN NOKSAN ÇIKMASI HALİNDE ALICI FİRMA İTİRAZDA BULUNAMAZ. MALZEMENİN FAZLA
ÇIKMASI HALİNDE, VERİLİP VERİLMEYECEĞİ HUSUSUNDA KARAR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİTTİR.
MALZEMENİN YÜKLEME , NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA AİTTİR.
İHALEYE YALNIZCA T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ 15 01 02 VE 17 02 03 HER İKİ ATIK
KODUNA SAHİP LİSANS, GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ VEYA TEHLİKESİZ ATIK TOPLAMA AYIRMA BELGESİ
OLAN FİRMALAR KATILACAKTIR.
LİSANSLARIN 15 01 02 VE 17 02 03 GEÇERLİLİK SÜRESİ İŞİN TAMAMLANMA SÜRESİNE KADAR DEVAM
EDECEKTİR. İHALEYE KATILACAK OLAN FİRMALAR LİSANS BİLGİ VE BELGELERİNİN BİRER NÜSHASI İHALE
TEKLİFİNE EKLEYECEKTİR.
MALZEMENİN TESLİM ALINMASINDA TC ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEVZUAT HÜKÜMLERİNE VE 6331
SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLGİLİ HÜKÜMLERİNE UYGUN HAREKET EDİLECEK OLUP, GEREKLİ
EMNİYET TEDBİRLERİ ALINACAKTIR, DOĞABİLECEK HER TÜRLÜ ZARARDAN VE ÇEVRE MEVZUATINA AYKIRI
İŞLEMLERDEN DOLAYI GELECEK CEZALARDAN ALICI FİRMA SORUMLUDUR.
S. NO
2015YERSAT1120 - ELAZIĞ, ŞANLIURFA İL VE İLÇELERİ 2 DEPO/SAHA (F BÖLGESİ)
1
2
DEPO/SAHA ADI
ELAZIĞ KKK 54. BAKIM MERKEZ
KOM.LIĞI
TONAJI
(KG)
2.500
MALZEMENİN NİTELİĞİ
PVC VE PLASTİK HURDASI (Plastik bidon , pvc vb.)
ŞANLIURFA CEYLANPINAR TİGEM
40.000 PVC HURDASI (Plastik su borusu naylon örtü vb.)
TARIM İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞÜ
TOPLAM 42.500
(± % 20 toleranslı)
5
30.04.2015 14:00
Perşembe
2015YERSAT1121
11.000
KG
5.000,00 TL
8
İş Günü
KAYSERİ, SİNOP,AMASYA İL VE İLÇELERİ 3 AYRI DEPO/SAHA (D BÖLGESİ)
MUHTELİF PVC VE PLASTİK HURDASI
MALZEME EKLİ 1 ADET LİSTEDE BELİRTİLEN KAYSERİ, SİNOP,AMASYA İL VE İLÇELERİ 3 AYRI DEPO/SAHADA
(D BÖLGESİ) BULUNAN 11.000 KG
(± % 20 TOLERANSLI) MUHTELİF PVC VE PLASTİK HURDASINDAN
OLUŞMAKTADIR. MALZEMENİN TESLİMATI LİSTEDEKİ SIRA İLE DEPO/SAHADAN BAŞLAYIP DEVAM EDECEK VE
TAMAMLANACAKTIR. SAHA TEMİZLİĞİ ESASTIR. SÖZ KONUSU DEPOLARDA BELİRTİLEN TONAJLAR TAKRİBİ
OLUP; MALZEMENİN NOKSAN ÇIKMASI HALİNDE ALICI FİRMA İTİRAZDA BULUNAMAZ. MALZEMENİN FAZLA
ÇIKMASI HALİNDE, VERİLİP VERİLMEYECEĞİ HUSUSUNDA KARAR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİTTİR.
MALZEMENİN YÜKLEME , NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA AİTTİR.
İHALEYE YALNIZCA T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ 15 01 02 VE 17 02 03 HER İKİ ATIK
KODUNA SAHİP LİSANS, GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ VEYA TEHLİKESİZ ATIK TOPLAMA AYIRMA BELGESİ
OLAN FİRMALAR KATILACAKTIR.
LİSANSLARIN 15 01 02 VE 17 02 03 GEÇERLİLİK SÜRESİ İŞİN TAMAMLANMA SÜRESİNE KADAR DEVAM
EDECEKTİR. İHALEYE KATILACAK OLAN FİRMALAR LİSANS BİLGİ VE BELGELERİNİN BİRER NÜSHASI İHALE
TEKLİFİNE EKLEYECEKTİR.
MALZEMENİN TESLİM ALINMASINDA TC ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEVZUAT HÜKÜMLERİNE VE 6331
SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLGİLİ HÜKÜMLERİNE UYGUN HAREKET EDİLECEK OLUP, GEREKLİ
EMNİYET TEDBİRLERİ ALINACAKTIR, DOĞABİLECEK HER TÜRLÜ ZARARDAN VE ÇEVRE MEVZUATINA AYKIRI
İŞLEMLERDEN DOLAYI GELECEK CEZALARDAN ALICI FİRMA SORUMLUDUR.
S. NO
2015YERSAT1121 - KAYSERİ, SİNOP, AMASYA İL VE İLÇELERİ
3 AYRI DEPO/SAHA (D BÖLGESİ)
1
DEPO/SAHA ADI
KAYSERİ TÜRK STANDARTLARI
ENSTÜTİSİ KAYSERİ KAMPÜSÜ
TONAJI
(KG)
MALZEMENİN NİTELİĞİ
3.000
PVC HURDASI(Kapı,pencere)
2
AMASYA/MERZİFON 5. ANA JET
ÜS KOMUTANLIĞI
5.000
PVC PLASTİK HURDASI(Sandalye,pencere,su deposu v.b.)
3
SİNOP ÜNİVERSİTESİ
3.000
PVC HURDASI(Kapı,pencere)
TOPLAM 11.000
(± % 20 toleranslı)
6
30.04.2015 14:00
Perşembe
2015YERSAT1122
19.000
KG
8.000,00 TL
10
İş Günü
ANKARA İL VE İLÇELERİ 4 AYRI DEPO/SAHA (G BÖLGESİ)
MUHTELİF PVC VE PLASTİK HURDASI
MALZEME EKLİ 1 ADET LİSTEDE BELİRTİLEN ANKARA İL VE İLÇELERİ 4 AYRI DEPO/SAHADA (G BÖLGESİ)
BULUNAN 19.000 KG
(± % 20 TOLERANSLI) MUHTELİF PVC VE PLASTİK HURDASINDAN OLUŞMAKTADIR.
MALZEMENİN TESLİMATI LİSTEDEKİ SIRA İLE DEPO/SAHADAN BAŞLAYIP DEVAM EDECEK VE
TAMAMLANACAKTIR. SAHA TEMİZLİĞİ ESASTIR. SÖZ KONUSU DEPOLARDA BELİRTİLEN TONAJLAR TAKRİBİ
OLUP; MALZEMENİN NOKSAN ÇIKMASI HALİNDE ALICI FİRMA İTİRAZDA BULUNAMAZ. MALZEMENİN FAZLA
ÇIKMASI HALİNDE, VERİLİP VERİLMEYECEĞİ HUSUSUNDA KARAR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİTTİR.
MALZEMENİN YÜKLEME, NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA AİTTİR.
İHALEYE YALNIZCA T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ 15 01 02 VE 17 02 03 HER İKİ ATIK
KODUNA SAHİP LİSANS, GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ VEYA TEHLİKESİZ ATIK TOPLAMA AYIRMA BELGESİ
OLAN FİRMALAR KATILACAKTIR.
LİSANSLARIN 15 01 02 VE 17 02 03 GEÇERLİLİK SÜRESİ İŞİN TAMAMLANMA SÜRESİNE KADAR DEVAM
EDECEKTİR. İHALEYE KATILACAK OLAN FİRMALAR LİSANS BİLGİ VE BELGELERİNİN BİRER NÜSHASI İHALE
TEKLİFİNE EKLEYECEKTİR.
MALZEMENİN TESLİM ALINMASINDA TC ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEVZUAT HÜKÜMLERİNE VE 6331
SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLGİLİ HÜKÜMLERİNE UYGUN HAREKET EDİLECEK OLUP, GEREKLİ
EMNİYET TEDBİRLERİ ALINACAKTIR, DOĞABİLECEK HER TÜRLÜ ZARARDAN VE ÇEVRE MEVZUATINA AYKIRI
İŞLEMLERDEN DOLAYI GELECEK CEZALARDAN ALICI FİRMA SORUMLUDUR.
S. NO
2015YERSAT1122 - ANKARA İL VE İLÇELERİ 4 AYRI DEPO/SAHA (G BÖLGESİ)
DEPO/SAHA ADI
TONAJI
(KG)
MALZEMENİN NİTELİĞİ
1
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
2.000
PLASTİK HURDASI(Sert Plastik V.b.)
2
ANKARA HKK. 3. HAVA İKMAL
BAKIM MERKEZ KOM.LIĞI
2.000
PVC PLASTİK HURDASI (Kapı, pencere, çocuk parkı, vb.)
5.000
PLASTİK HURDASI(Video kasetler)
3
4
ANKARA RADYO TELEVİZYON ÜST
KURULU
ANKARA KARAYOLLARI GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ ATÖLYE
MÜDÜRLÜĞÜ
10.000 PVC HURDASI( Kapı,pencere,pvs boru vb.)
TOPLAM 19.000
(± % 20 toleranslı)
7
30.04.2015 14:00
Perşembe
2015YERSAT1123
65.200
KG
8.000,00 TL
10
İş Günü
İZMİR,ÇANAKKALE,BALIKESİR,MUĞLA,AYDIN İL VE İLÇELERİ 9 AYRI DEPO/SAHA (I BÖLGESİ)
MUHTELİF PVC VE PLASTİK HURDASI
MALZEME EKLİ 1 ADET LİSTEDE BELİRTİLEN İZMİR, ÇANAKKALE, BALIKESİR, MUĞLA,AYDIN İL VE İLÇELERİ
9 AYRI DEPO/SAHA (I BÖLGESİ) BULUNAN 65.200 KG
(± % 20 TOLERANSLI) MUHTELİF PVC VE PLASTİK
HURDASINDAN OLUŞMAKTADIR. MALZEMENİN TESLİMATI LİSTEDEKİ SIRA İLE DEPO/SAHADAN BAŞLAYIP
DEVAM EDECEK VE TAMAMLANACAKTIR. SAHA TEMİZLİĞİ ESASTIR. SÖZ KONUSU DEPOLARDA BELİRTİLEN
TONAJLAR TAKRİBİ OLUP; MALZEMENİN NOKSAN ÇIKMASI HALİNDE ALICI FİRMA İTİRAZDA BULUNAMAZ.
MALZEMENİN FAZLA ÇIKMASI HALİNDE, VERİLİP VERİLMEYECEĞİ HUSUSUNDA KARAR İŞLETME
MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİTTİR. MALZEMENİN YÜKLEME , NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA
AİTTİR.
İHALEYE YALNIZCA T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ 15 01 02 VE 17 02 03 HER İKİ ATIK
KODUNA SAHİP LİSANS, GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ VEYA TEHLİKESİZ ATIK TOPLAMA AYIRMA BELGESİ
OLAN FİRMALAR KATILACAKTIR.
LİSANSLARIN 15 01 02 VE 17 02 03 GEÇERLİLİK SÜRESİ İŞİN TAMAMLANMA SÜRESİNE KADAR DEVAM
EDECEKTİR. İHALEYE KATILACAK OLAN FİRMALAR LİSANS BİLGİ VE BELGELERİNİN BİRER NÜSHASI İHALE
TEKLİFİNE EKLEYECEKTİR.
MALZEMENİN TESLİM ALINMASINDA TC ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEVZUAT HÜKÜMLERİNE VE 6331
SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLGİLİ HÜKÜMLERİNE UYGUN HAREKET EDİLECEK OLUP, GEREKLİ
EMNİYET TEDBİRLERİ ALINACAKTIR, DOĞABİLECEK HER TÜRLÜ ZARARDAN VE ÇEVRE MEVZUATINA AYKIRI
İŞLEMLERDEN DOLAYI GELECEK CEZALARDAN ALICI FİRMA SORUMLUDUR.
S. NO
2015YERSAT1123 - İZMİR, ÇANAKKALE, BALIKESİR, MUĞLA, AYDIN İL VE İLÇELERİ
9 AYRI DEPO/SAHA (I BÖLGESİ)
DEPO/SAHA ADI
TONAJI
(KG)
MALZEMENİN NİTELİĞİ
1
MUĞLA MİLAS BELEDİYESİ DESTEK
HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ve
2.200
ÖREN EK HİZMET BİNASI (ELEK
TESİSİ)
PLASTİK HURDASI (Şezlong, çöp konteyneri,
vb.)
2
MUĞLA DHMİ MİLAS BODRUM
HAVALİMANI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ
5.000
PLASTİK HURDASI(Su borusu,
vb.)
3
AYDIN KUŞADASI BELEDİYE
BAŞKANLIĞI
2.000
PLASTİK HURDASI(% 10 demir Çelik akupleli Park oyuncak plastiği
vb.)
4
İZMİR GENÇLİK HİZMETLERİ VE
SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
10.000 PLASTİK HURDASI(BİDON VE STADYUM SEYİRCİ OTURAKLARI)
5
İZMİR/GAZİEMİR HAVA TEKNİK
OKULLAR KOM.LIĞI
10.000 PLASTİK HURDASI
6
BALIKESİR BAKIM OKULU VE
EĞİTİM MERKEZ KOM.LIĞI
5.000
7
BALIKESİR KKK 6. ANA BAKIM
MERKEZ KOMUTANLIĞI
20.000 PLASTİK VE PVC HURDASI(Pvc, araç fitilleri, bidon vb.)
8
ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ
MÜDÜRLÜĞÜ
1.000
9
ÇANAKKALE GENÇLİK VE SPOR
MÜDÜRLÜĞÜ
10.000 PVC HURDASI (TRİBÜN KOLTUKLARI VB.)
TOPLAM 65.200
çocuk oyun parkı
plastik bidon, plastik kutui hortum
PLASTİK VE PVC HURDASI (Pvc kapı, pencere, plastik kasa , jaluzi
perde vb.)
PLASTİK HURDASI(PLASTİK BORU VE BAĞLANTI PARÇALARI)
(± % 20 toleranslı)
8
30.04.2015 14:00
Perşembe
2015YERSAT1124
102.050
KG
15.000,00 TL
20
İş Günü
BİLECİK,YALOVA,ESKİŞEHİR,BURSA İL VE İLÇELERİ 8 AYRI DEPO/SAHA (L BÖLGESİ)
MUHTELİF PVC VE PLASTİK HURDASI
MALZEME EKLİ 1 ADET LİSTEDE BELİRTİLEN BİLECİK, YALOVA, ESKİŞEHİR, BURSA İL VE İLÇELERİ 8
AYRI DEPO/SAHA (L BÖLGESİ)) BULUNAN 102.050 KG
(± % 20 TOLERANSLI) MUHTELİF PVC VE PLASTİK
HURDASINDAN OLUŞMAKTADIR. MALZEMENİN TESLİMATI LİSTEDEKİ SIRA İLE DEPO/SAHADAN BAŞLAYIP
DEVAM EDECEK VE TAMAMLANACAKTIR. SAHA TEMİZLİĞİ ESASTIR. SÖZ KONUSU DEPOLARDA BELİRTİLEN
TONAJLAR TAKRİBİ OLUP; MALZEMENİN NOKSAN ÇIKMASI HALİNDE ALICI FİRMA İTİRAZDA BULUNAMAZ.
MALZEMENİN FAZLA ÇIKMASI HALİNDE, VERİLİP VERİLMEYECEĞİ HUSUSUNDA KARAR İŞLETME
MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİTTİR. MALZEMENİN YÜKLEME , NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA
AİTTİR.
İHALEYE YALNIZCA T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ 15 01 02 VE 17 02 03 HER İKİ ATIK
KODUNA SAHİP LİSANS, GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ VEYA TEHLİKESİZ ATIK TOPLAMA AYIRMA BELGESİ
OLAN FİRMALAR KATILACAKTIR.
LİSANSLARIN 15 01 02 VE 17 02 03 GEÇERLİLİK SÜRESİ İŞİN TAMAMLANMA SÜRESİNE KADAR DEVAM
EDECEKTİR. İHALEYE KATILACAK OLAN FİRMALAR LİSANS BİLGİ VE BELGELERİNİN BİRER NÜSHASI İHALE
TEKLİFİNE EKLEYECEKTİR.
MALZEMENİN TESLİM ALINMASINDA TC ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEVZUAT HÜKÜMLERİNE VE 6331
SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLGİLİ HÜKÜMLERİNE UYGUN HAREKET EDİLECEK OLUP, GEREKLİ
EMNİYET TEDBİRLERİ ALINACAKTIR, DOĞABİLECEK HER TÜRLÜ ZARARDAN VE ÇEVRE MEVZUATINA AYKIRI
İŞLEMLERDEN DOLAYI GELECEK CEZALARDAN ALICI FİRMA SORUMLUDUR.
S. NO
2015YERSAT1124 - BİLECİK, YALOVA, ESKİŞEHİR, BURSA İL VE İLÇELERİ
8 AYRI DEPO/SAHA (L BÖLGESİ)
1
DEPO/SAHA ADI
YALOVA İL JANDARMA
KOMUTANLIĞI
TONAJI
(KG)
MALZEMENİN NİTELİĞİ
1.000
PVC HURDASI (Kapı,pencere vb.)
2
BURSA İNEGÖL DEVLET
HASTANESİ
5.000
PVC HURDASI (Kapı,pencere vb.)
3
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ
ÜNİVERSİTESİ
7.000
PVC HURDASI (Kapı,pencere vb.)
4
ESKİŞEHİR MİLLİ EMLAK MÜD.
SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜD.
1.000
PVC HURDASI (Kapı,pencere vb.)
5
ESKİŞEHİR DEFTERDARLIK MİLLİ
EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ,AİLE VE
SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 3.050
İL MÜDÜRLÜĞÜ VE İL GIDA TARIM
VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
PLASTİK HURDASI
6
ESKİŞEHİR MAHMUDİYE TİGEM
ANADOLU TARIM İŞLETMESİ
MÜDÜRLÜĞÜ
10.000
PVC HURDASI
7
ESKİŞEHİR HKK 1. HAVA İKMAL
BAKIM MERKEZ KOMUTANLIĞI
25.000
PLASTİK HURDASI(PVC Kapı, Pencere, Masa, Sandalye Vb.)
8
ESKİŞEHİR ORMAN FİDANLIK
MÜDÜRLÜĞÜ
50.000
PLASTİK HURDASI(Fidan üretim kapları, boru, kova, kasa vb.)
TOPLAM 102.050
(± % 20 toleranslı)
9
30.04.2015 14:00
Perşembe
2015YERSAT1125
21.000
KG
6.000,00 TL
10
İş Günü
AFYONKARAHİSAR İL VE İLÇELERİ 3 AYRI DEPO/SAHA (M BÖLGESİ)
MUHTELİF PVC VE PLASTİK HURDASI
MALZEME EKLİ 1 ADET LİSTEDE BELİRTİLEN AFYONKARAHİSAR İL VE İLÇELERİ 3 AYRI DEPO/SAHADA (M
BÖLGESİ) BULUNAN 21.000 KG
(± % 20 TOLERANSLI) MUHTELİF PVC VE PLASTİK HURDASINDAN
OLUŞMAKTADIR. MALZEMENİN TESLİMATI LİSTEDEKİ SIRA İLE DEPO/SAHADAN BAŞLAYIP DEVAM EDECEK VE
TAMAMLANACAKTIR. SAHA TEMİZLİĞİ ESASTIR. SÖZ KONUSU DEPOLARDA BELİRTİLEN TONAJLAR TAKRİBİ
OLUP; MALZEMENİN NOKSAN ÇIKMASI HALİNDE ALICI FİRMA İTİRAZDA BULUNAMAZ. MALZEMENİN FAZLA
ÇIKMASI HALİNDE, VERİLİP VERİLMEYECEĞİ HUSUSUNDA KARAR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİTTİR.
MALZEMENİN YÜKLEME , NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA AİTTİR.
İHALEYE YALNIZCA T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ 15 01 02 VE 17 02 03 HER İKİ ATIK
KODUNA SAHİP LİSANS, GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ VEYA TEHLİKESİZ ATIK TOPLAMA AYIRMA BELGESİ
OLAN FİRMALAR KATILACAKTIR.
LİSANSLARIN 15 01 02 VE 17 02 03 GEÇERLİLİK SÜRESİ İŞİN TAMAMLANMA SÜRESİNE KADAR DEVAM
EDECEKTİR. İHALEYE KATILACAK OLAN FİRMALAR LİSANS BİLGİ VE BELGELERİNİN BİRER NÜSHASI İHALE
TEKLİFİNE EKLEYECEKTİR.
MALZEMENİN TESLİM ALINMASINDA TC ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEVZUAT HÜKÜMLERİNE VE 6331
SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLGİLİ HÜKÜMLERİNE UYGUN HAREKET EDİLECEK OLUP, GEREKLİ
EMNİYET TEDBİRLERİ ALINACAKTIR, DOĞABİLECEK HER TÜRLÜ ZARARDAN VE ÇEVRE MEVZUATINA AYKIRI
İŞLEMLERDEN DOLAYI GELECEK CEZALARDAN ALICI FİRMA SORUMLUDUR.
S. NO
2015YERSAT1125 - AFYONKARAHİSAR İL VE İLÇELERİ 3 AYRI DEPO/SAHA (M BÖLGESİ)
1
2
3
TONAJI
DEPO/SAHA ADI
(KG)
AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL
İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ
1.000
MÜDÜRLÜĞÜ
AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ MAL
8.000
MÜDÜRLÜĞÜ
AFYONKARAHİSAR KKK 8. ANA
12.000
BAKIM MERKEZ KOMUTANLIĞI
TOPLAM 21.000
MALZEMENİN NİTELİĞİ
PLASTİK HURDASI(Bidon v.b.)
PVC HURDASI (pvc ,kapı,pencere v.b.)
PLASTİK HURDASI (Polyester;fiber kayık;deniz bisikleti;bot konsolu
v.b.)
(± % 20 toleranslı)
10
30.04.2015 14:00
Perşembe
2015YERSAT1126
28.600
KG
6.000,00 TL
10
İş Günü
ANTALYA, KONYA,KARAMAN İL VE İLÇELERİ 6 DEPO/SAHA (N BÖLGESİ)
MUHTELİF PVC VE PLASTİK HURDASI
MALZEME EKLİ 1 ADET LİSTEDE BELİRTİLEN ANTALYA, KONYA,KARAMAN İL VE İLÇELERİ 6 DEPO/SAHA (N
BÖLGESİ) BULUNAN 28.600 KG
(± % 20 TOLERANSLI) MUHTELİF PVC VE PLASTİK HURDASINDAN
OLUŞMAKTADIR. MALZEMENİN TESLİMATI LİSTEDEKİ SIRA İLE DEPO/SAHADAN BAŞLAYIP DEVAM EDECEK VE
TAMAMLANACAKTIR. SAHA TEMİZLİĞİ ESASTIR. SÖZ KONUSU DEPOLARDA BELİRTİLEN TONAJLAR TAKRİBİ
OLUP; MALZEMENİN NOKSAN ÇIKMASI HALİNDE ALICI FİRMA İTİRAZDA BULUNAMAZ. MALZEMENİN FAZLA
ÇIKMASI HALİNDE, VERİLİP VERİLMEYECEĞİ HUSUSUNDA KARAR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİTTİR.
MALZEMENİN YÜKLEME , NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA AİTTİR.
İHALEYE YALNIZCA T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ 15 01 02 VE 17 02 03 HER İKİ ATIK
KODUNA SAHİP LİSANS, GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ VEYA TEHLİKESİZ ATIK TOPLAMA AYIRMA BELGESİ
OLAN FİRMALAR KATILACAKTIR.
LİSANSLARIN 15 01 02 VE 17 02 03 GEÇERLİLİK SÜRESİ İŞİN TAMAMLANMA SÜRESİNE KADAR DEVAM
EDECEKTİR. İHALEYE KATILACAK OLAN FİRMALAR LİSANS BİLGİ VE BELGELERİNİN BİRER NÜSHASI İHALE
TEKLİFİNE EKLEYECEKTİR.
MALZEMENİN TESLİM ALINMASINDA TC ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEVZUAT HÜKÜMLERİNE VE 6331
SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLGİLİ HÜKÜMLERİNE UYGUN HAREKET EDİLECEK OLUP, GEREKLİ
EMNİYET TEDBİRLERİ ALINACAKTIR, DOĞABİLECEK HER TÜRLÜ ZARARDAN VE ÇEVRE MEVZUATINA AYKIRI
İŞLEMLERDEN DOLAYI GELECEK CEZALARDAN ALICI FİRMA SORUMLUDUR.
S. NO
2015YERSAT1126 - ANTALYA, KONYA, KARAMAN İL VE İLÇELERİ
6 AYRI DEPO/SAHA (N BÖLGESİ)
1
DEPO/SAHA ADI
ANTALYA/ALANYA DEVLET
HASTANESİ
TONAJI
(KG)
MALZEMENİN NİTELİĞİ
1.500
PVC HURDASI (Pvc kapı, pencere vb.)
2
KONYA SOSYAL GÜVENLİK İL
MÜDÜRLÜĞÜ
600
PLASTİK HURDASI(Yazıcı, fotokopi, faks kartuşları vb.)
3
KONYA ALTINOVA TARIM
İŞLETMESİ
1.500
PLASTİK HURDASI( Yağ ve ilaç plastik bidonları vb.)
4
KARAMAN MİLLİ EMLAK
MÜDÜRLÜĞÜ
2.000
PVC HURDASI (Pvc doğrama vb.)
5
KARAMAN İL ÖZEL İDARESİ
5.000
PVC HURDASI (Pvc doğrama vb.)
6
KONYA KOSKİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
18.000
PVC VE PLASTİK HURDASI( Pvc boru,vana kilitleri,plastik su
sayaçları,pt boru v.b.)
TOPLAM 28.600
(± % 20 toleranslı)
11
30.04.2015 14:00
Perşembe
2015YERSAT1127
19.000
KG
6.000,00 TL
10
İş Günü
BATMAN, BİTLİS İL VE İLÇELERİ 2 DEPO/SAHA (O BÖLGESİ)
MUHTELİF PVC VE PLASTİK HURDASI
MALZEME EKLİ 1 ADET LİSTEDE BELİRTİLEN BATMAN, BİTLİS İL VE İLÇELERİ 2 DEPO/SAHADA (O BÖLGESİ)
BULUNAN 19.000KG
(± % 20 TOLERANSLI) MUHTELİF PVC VE PLASTİK HURDASINDAN OLUŞMAKTADIR.
MALZEMENİN TESLİMATI LİSTEDEKİ SIRA İLE DEPO/SAHADAN BAŞLAYIP DEVAM EDECEK VE
TAMAMLANACAKTIR. SAHA TEMİZLİĞİ ESASTIR. SÖZ KONUSU DEPOLARDA BELİRTİLEN TONAJLAR TAKRİBİ
OLUP; MALZEMENİN NOKSAN ÇIKMASI HALİNDE ALICI FİRMA İTİRAZDA BULUNAMAZ. MALZEMENİN FAZLA
ÇIKMASI HALİNDE, VERİLİP VERİLMEYECEĞİ HUSUSUNDA KARAR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİTTİR.
MALZEMENİN YÜKLEME , NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA AİTTİR.
İHALEYE YALNIZCA T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ 15 01 02 VE 17 02 03 HER İKİ ATIK
KODUNA SAHİP LİSANS, GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ VEYA TEHLİKESİZ ATIK TOPLAMA AYIRMA BELGESİ
OLAN FİRMALAR KATILACAKTIR.
LİSANSLARIN 15 01 02 VE 17 02 03 GEÇERLİLİK SÜRESİ İŞİN TAMAMLANMA SÜRESİNE KADAR DEVAM
EDECEKTİR. İHALEYE KATILACAK OLAN FİRMALAR LİSANS BİLGİ VE BELGELERİNİN BİRER NÜSHASI İHALE
TEKLİFİNE EKLEYECEKTİR.
MALZEMENİN TESLİM ALINMASINDA TC ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEVZUAT HÜKÜMLERİNE VE 6331
SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLGİLİ HÜKÜMLERİNE UYGUN HAREKET EDİLECEK OLUP, GEREKLİ
EMNİYET TEDBİRLERİ ALINACAKTIR, DOĞABİLECEK HER TÜRLÜ ZARARDAN VE ÇEVRE MEVZUATINA AYKIRI
İŞLEMLERDEN DOLAYI GELECEK CEZALARDAN ALICI FİRMA SORUMLUDUR.
S. NO
2015YERSAT1127 - BATMAN, BİTLİS İL VE İLÇELERİ 2 DEPO/SAHA (O BÖLGESİ)
1
2
DEPO/SAHA ADI
BİTLİS KKK 10. MOTORLU PİYADE
TUGAY KOMUTANLIĞI
TONAJI
(KG)
4.000
MALZEMENİN NİTELİĞİ
PVC HURDASI(Pencere, Bidon, Su mataraları vb.)
BATMAN HAVA ÜS KOMUTANLIĞI 15.000 PLASTİK HURDASI(Plastik Boru vb.)
TOPLAM 19.000
(± % 20 toleranslı)
12
30.04.2015 14:00
Perşembe
2015YERSAT1128
13.000
KG
5.000,00 TL
8
İş Günü
SİVAS, ERZİNCAN İL VE İLÇELERİ 2 DEPO/SAHA (H BÖLGESİ)
MUHTELİF PVC VE PLASTİK HURDASI
MALZEME EKLİ 1 ADET LİSTEDE BELİRTİLEN SİVAS, ERZİNCAN İL VE İLÇELERİ 2 DEPO/SAHA (H BÖLGESİ)
BULUNAN 13.000 KG
(± % 20 TOLERANSLI) MUHTELİF PVC VE PLASTİK HURDASINDAN OLUŞMAKTADIR.
MALZEMENİN TESLİMATI LİSTEDEKİ SIRA İLE DEPO/SAHADAN BAŞLAYIP DEVAM EDECEK VE
TAMAMLANACAKTIR. SAHA TEMİZLİĞİ ESASTIR. SÖZ KONUSU DEPOLARDA BELİRTİLEN TONAJLAR TAKRİBİ
OLUP; MALZEMENİN NOKSAN ÇIKMASI HALİNDE ALICI FİRMA İTİRAZDA BULUNAMAZ. MALZEMENİN FAZLA
ÇIKMASI HALİNDE, VERİLİP VERİLMEYECEĞİ HUSUSUNDA KARAR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİTTİR.
MALZEMENİN YÜKLEME , NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA AİTTİR.
İHALEYE YALNIZCA T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ 15 01 02 VE 17 02 03 HER İKİ ATIK
KODUNA SAHİP LİSANS, GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ VEYA TEHLİKESİZ ATIK TOPLAMA AYIRMA BELGESİ
OLAN FİRMALAR KATILACAKTIR.
LİSANSLARIN 15 01 02 VE 17 02 03 GEÇERLİLİK SÜRESİ İŞİN TAMAMLANMA SÜRESİNE KADAR DEVAM
EDECEKTİR. İHALEYE KATILACAK OLAN FİRMALAR LİSANS BİLGİ VE BELGELERİNİN BİRER NÜSHASI İHALE
TEKLİFİNE EKLEYECEKTİR.
MALZEMENİN TESLİM ALINMASINDA TC ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEVZUAT HÜKÜMLERİNE VE 6331
SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLGİLİ HÜKÜMLERİNE UYGUN HAREKET EDİLECEK OLUP, GEREKLİ
EMNİYET TEDBİRLERİ ALINACAKTIR, DOĞABİLECEK HER TÜRLÜ ZARARDAN VE ÇEVRE MEVZUATINA AYKIRI
İŞLEMLERDEN DOLAYI GELECEK CEZALARDAN ALICI FİRMA SORUMLUDUR.
S. NO
2015YERSAT1128 - SİVAS, ERZİNCAN İL VE İLÇELERİ 2 DEPO/SAHA (H BÖLGESİ)
1
2
DEPO/SAHA ADI
SİVAS TARIM İŞLETMELERİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
TONAJI
(KG)
5.000
ERZİNCAN KKK 53. BAKIM MERKEZ
8.000
KOMUTANLIĞI
TOPLAM 13.000
MALZEMENİN NİTELİĞİ
PLASTİK HURDASI(Naylon boru,plastik su deposu,plastik kasa v.b.)
PLASTİK HURDASI
(± % 20 toleranslı)
13
30.04.2015 14:00
Perşembe
2015YERSAT1187
43.120
KG
8.000,00 TL
12
İş Günü
İstanbul İli ve İlçeleri 9 Ayrı Depo/Sahada (A Bölgesi)
MUHTELİF KARKAS VASFINDA DIŞ LASTİK HURDASI
MALZEME EKLİ 1 ADET LİSTEDE BELİRTİLEN İSTANBUL İLİ VE İLÇELERİ 9 AYRI DEPO/SAHADA (A BÖLGESİ)
BULUNAN 43.120 KG
(± % 20 TOLERANSLI) MUHTELİF KARKAS VASFINDA DIŞ LASTİK HURDASINDAN
OLUŞMAKTADIR. MALZEMENİN TESLİMATI LİSTEDEKİ SIRA İLE DEPO/SAHADAN BAŞLAYIP DEVAM EDECEK VE
TAMAMLANACAKTIR. SAHA TEMİZLİĞİ ESASTIR. SÖZ KONUSU DEPOLARDA BELİRTİLEN TONAJLAR TAKRİBİ
OLUP; MALZEMENİN NOKSAN ÇIKMASI HALİNDE ALICI FİRMA İTİRAZDA BULUNAMAZ. MALZEMENİN FAZLA
ÇIKMASI HALİNDE, VERİLİP VERİLMEYECEĞİ HUSUSUNDA KARAR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİTTİR.
MALZEMENİN YÜKLEME , NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA AİTTİR.
İHALEYE YALNIZCA T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ 16 01 22 ATIK KODUNA SAHİP LİSANS,
GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ VEYA TEHLİKESİZ ATIK TOPLAMA AYIRMA BELGESİ OLAN FİRMALAR
KATILACAKTIR.
LİSANSIN 16 01 22 GEÇERLİLİK SÜRESİ İŞİN TAMAMLANMA SÜRESİNE KADAR DEVAM EDECEKTİR. İHALEYE
KATILACAK OLAN FİRMALAR LİSANS BİLGİ VE BELGELERİNİN BİRER NÜSHASI İHALE TEKLİFİNE
EKLEYECEKTİR.
MALZEMENİN TESLİM ALINMASINDA TC ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEVZUAT HÜKÜMLERİNE VE 6331
SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLGİLİ HÜKÜMLERİNE UYGUN HAREKET EDİLECEK OLUP, GEREKLİ
EMNİYET TEDBİRLERİ ALINACAKTIR, DOĞABİLECEK HER TÜRLÜ ZARARDAN VE ÇEVRE MEVZUATINA AYKIRI
İŞLEMLERDEN DOLAYI GELECEK CEZALARDAN ALICI FİRMA SORUMLUDUR.
S. NO
2015YERSAT1187 - İSTANBUL İLİ VE İLÇELERİ 9 AYRI DEPO/SAHA (A BÖLGESİ)
1
TONAJI
(KG)
DEPO/SAHA ADI
İSTANBUL SAHİL GÜVENLİK
620
MARMARA BÖLGE KOMUTANLIĞI
MALZEMENİN NİTELİĞİ
KARKAS VASFINDA DIŞ LASTİK HURDASI
2
İSTANBUL GKB HARP
AKADEMİLERİ KOM.LIĞI
1.500
KARKAS VASFINDA DIŞ LASTİK HURDASI
3
İSTANBUL HKK HAVA UÇAKSAVAR
2.000
ER EĞİTİM KOMUTANLIĞI
KARKAS VASFINDA DIŞ LASTİK HURDASI
4
İSTANBUL AYAZAĞA KKK 3.
KOLORDU KOMUTANLIĞI
3.000
KARKAS VASFINDA DIŞ LASTİK HURDASI
5
İSTANBUL/KÜÇÜKÇEKMECE
BELEDİYE BAŞKANLIĞI
5.000
KARKAS VASFINDA DIŞ LASTİK HURDASI
6
İSTANBUL TCDD HAYDARPAŞA
LİMAN İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
5.000
KARKAS VASFINDA DIŞ LASTİK HURDASI
7
İSTANBUL 2. ZIRHLI TUGAY
KOMUTANLIĞI-GENERAL
NURETTİN BARANSEL KIŞLASI
8.000
KARKAS VASFINDA DIŞ LASTİK HURDASI
8
İSTANBUL KKK 2. ZIRHLI TUGAY
KOM.LIĞI
9.000
KARKAS VASFINDA DIŞ LASTİK HURDASI
9
İSTANBUL İL JANDARMA
KOMUTANLIĞI
9.000
KARKAS VASFINDA DIŞ LASTİK HURDASI
TOPLAM 43.120
(± % 20 toleranslı)
14
30.04.2015 14:00
Perşembe
2015YERSAT1188
27.000
KG
8.000,00 TL
12
İş Günü
Karabük, Düzce, Bolu İli ve İlçeleri 3 Ayrı Depo/Sahada (B Bölgesi)
MUHTELİF KARKAS VASFINDA DIŞ LASTİK HURDASI
MALZEME EKLİ 1 ADET LİSTEDE BELİRTİLEN KARABÜK, DÜZCE, BOLU İLİ VE İLÇELERİ 3 AYRI DEPO/SAHADA
(B BÖLGESİ) BULUNAN 27.000 KG
(± % 20 TOLERANSLI) MUHTELİF KARKAS VASFINDA DIŞ LASTİK
HURDASINDAN OLUŞMAKTADIR. MALZEMENİN TESLİMATI LİSTEDEKİ SIRA İLE DEPO/SAHADAN BAŞLAYIP
DEVAM EDECEK VE TAMAMLANACAKTIR. SAHA TEMİZLİĞİ ESASTIR. SÖZ KONUSU DEPOLARDA BELİRTİLEN
TONAJLAR TAKRİBİ OLUP; MALZEMENİN NOKSAN ÇIKMASI HALİNDE ALICI FİRMA İTİRAZDA BULUNAMAZ.
MALZEMENİN FAZLA ÇIKMASI HALİNDE, VERİLİP VERİLMEYECEĞİ HUSUSUNDA KARAR İŞLETME
MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİTTİR. MALZEMENİN YÜKLEME , NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA
AİTTİR.
İHALEYE YALNIZCA T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ 16 01 22 ATIK KODUNA SAHİP LİSANS,
GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ VEYA TEHLİKESİZ ATIK TOPLAMA AYIRMA BELGESİ OLAN FİRMALAR
KATILACAKTIR.
LİSANSIN 16 01 22 GEÇERLİLİK SÜRESİ İŞİN TAMAMLANMA SÜRESİNE KADAR DEVAM EDECEKTİR. İHALEYE
KATILACAK OLAN FİRMALAR LİSANS BİLGİ VE BELGELERİNİN BİRER NÜSHASI İHALE TEKLİFİNE
EKLEYECEKTİR.
MALZEMENİN TESLİM ALINMASINDA TC ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEVZUAT HÜKÜMLERİNE VE 6331
SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLGİLİ HÜKÜMLERİNE UYGUN HAREKET EDİLECEK OLUP, GEREKLİ
EMNİYET TEDBİRLERİ ALINACAKTIR, DOĞABİLECEK HER TÜRLÜ ZARARDAN VE ÇEVRE MEVZUATINA AYKIRI
İŞLEMLERDEN DOLAYI GELECEK CEZALARDAN ALICI FİRMA SORUMLUDUR.
S. NO
2015YERSAT1188 -KARABÜK, DÜZCE, BOLU İLİ VE İLÇELERİ
3 AYRI DEPO/SAHA (B BÖLGESİ)
DEPO/SAHA ADI
TONAJI
(KG)
MALZEMENİN NİTELİĞİ
1
DÜZCE İL JANDARMA KOM.LIĞI
2.000
2
BOLU BELEDİYESİ DESTEK
HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
15.000 KARKAS VASFINDA DIŞ LASTİK HURDASI
3
KARABÜK/SAFRANBOLU 125. JAN.
10.000 KARKAS VASFINDA DIŞ LASTİK HURDASI
ALAY KOM.LIĞI
TOPLAM 27.000
KARKAS VASFINDA DIŞ LASTİK HURDASI
(± % 20 toleranslı)
15
30.04.2015 14:00
Perşembe
2015YERSAT1189
34.000
KG
8.000,00 TL
12
İş Günü
Adana, Kahramanmaraş İli ve İlçeleri 3 Ayrı Depo/Sahada (C Bölgesi)
MUHTELİF KARKAS VASFINDA DIŞ LASTİK HURDASI
MALZEME EKLİ 1 ADET LİSTEDE BELİRTİLEN ADANA, KAHRAMANMARAŞ İLİ VE İLÇELERİ 3 AYRI DEPO/SAHADA
(C BÖLGESİ) BULUNAN 34.000 KG
(± % 20 TOLERANSLI) MUHTELİF KARKAS VASFINDA DIŞ LASTİK
HURDASINDAN OLUŞMAKTADIR. MALZEMENİN TESLİMATI LİSTEDEKİ SIRA İLE DEPO/SAHADAN BAŞLAYIP
DEVAM EDECEK VE TAMAMLANACAKTIR. SAHA TEMİZLİĞİ ESASTIR. SÖZ KONUSU DEPOLARDA BELİRTİLEN
TONAJLAR TAKRİBİ OLUP; MALZEMENİN NOKSAN ÇIKMASI HALİNDE ALICI FİRMA İTİRAZDA BULUNAMAZ.
MALZEMENİN FAZLA ÇIKMASI HALİNDE, VERİLİP VERİLMEYECEĞİ HUSUSUNDA KARAR İŞLETME
MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİTTİR. MALZEMENİN YÜKLEME , NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA
AİTTİR.
İHALEYE YALNIZCA T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ 16 01 22 ATIK KODUNA SAHİP LİSANS,
GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ VEYA TEHLİKESİZ ATIK TOPLAMA AYIRMA BELGESİ OLAN FİRMALAR
KATILACAKTIR.
LİSANSIN 16 01 22 GEÇERLİLİK SÜRESİ İŞİN TAMAMLANMA SÜRESİNE KADAR DEVAM EDECEKTİR. İHALEYE
KATILACAK OLAN FİRMALAR LİSANS BİLGİ VE BELGELERİNİN BİRER NÜSHASI İHALE TEKLİFİNE
EKLEYECEKTİR.
MALZEMENİN TESLİM ALINMASINDA TC ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEVZUAT HÜKÜMLERİNE VE 6331
SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLGİLİ HÜKÜMLERİNE UYGUN HAREKET EDİLECEK OLUP, GEREKLİ
EMNİYET TEDBİRLERİ ALINACAKTIR, DOĞABİLECEK HER TÜRLÜ ZARARDAN VE ÇEVRE MEVZUATINA AYKIRI
İŞLEMLERDEN DOLAYI GELECEK CEZALARDAN ALICI FİRMA SORUMLUDUR.
S. NO
2015YERSAT1189 - ADANA, KAHRAMANMARAŞ İLİ VE İLÇELERİ
3 AYRI DEPO/SAHA (C BÖLGESİ)
1
TONAJI
DEPO/SAHA ADI
(KG)
MALZEMENİN NİTELİĞİ
KAHRAMANMARAŞ DSİ 20. BÖLGE
10.000 KARKAS VASFINDA DIŞ LASTİK HURDASI
MÜDÜRLÜĞÜ
2
ADANA İL JANDARMA
KOMUTANLIĞI
4.000
3
ADANA İNCİRLİK 10. TANKER ÜS
KOM.LIĞI
20.000 KARKAS VASFINDA DIŞ LASTİK HURDASI
TOPLAM 34.000
KARKAS VASFINDA DIŞ LASTİK HURDASI
(± % 20 toleranslı)
16
30.04.2015 14:00
Perşembe
2015YERSAT1190
21.000
KG
5.000,00 TL
10
İş Günü
Amasya, Samsun, Sinop İli ve İlçeleri 4 Ayrı Depo/Sahada (D Bölgesi)
MUHTELİF KARKAS VASFINDA DIŞ LASTİK HURDASI
MALZEME EKLİ 1 ADET LİSTEDE BELİRTİLEN AMASYA, SAMSUN, SİNOP İLİ VE İLÇELERİ 4 AYRI DEPO/SAHADA
(D BÖLGESİ) BULUNAN 21.000 KG
(± % 20 TOLERANSLI) MUHTELİF KARKAS VASFINDA DIŞ LASTİK
HURDASINDAN OLUŞMAKTADIR. MALZEMENİN TESLİMATI LİSTEDEKİ SIRA İLE DEPO/SAHADAN BAŞLAYIP
DEVAM EDECEK VE TAMAMLANACAKTIR. SAHA TEMİZLİĞİ ESASTIR. SÖZ KONUSU DEPOLARDA BELİRTİLEN
TONAJLAR TAKRİBİ OLUP; MALZEMENİN NOKSAN ÇIKMASI HALİNDE ALICI FİRMA İTİRAZDA BULUNAMAZ.
MALZEMENİN FAZLA ÇIKMASI HALİNDE, VERİLİP VERİLMEYECEĞİ HUSUSUNDA KARAR İŞLETME
MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİTTİR. MALZEMENİN YÜKLEME , NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA
AİTTİR.
İHALEYE YALNIZCA T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ 16 01 22 ATIK KODUNA SAHİP LİSANS,
GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ VEYA TEHLİKESİZ ATIK TOPLAMA AYIRMA BELGESİ OLAN FİRMALAR
KATILACAKTIR.
LİSANSIN 16 01 22 GEÇERLİLİK SÜRESİ İŞİN TAMAMLANMA SÜRESİNE KADAR DEVAM EDECEKTİR. İHALEYE
KATILACAK OLAN FİRMALAR LİSANS BİLGİ VE BELGELERİNİN BİRER NÜSHASI İHALE TEKLİFİNE
EKLEYECEKTİR.
MALZEMENİN TESLİM ALINMASINDA TC ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEVZUAT HÜKÜMLERİNE VE 6331
SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLGİLİ HÜKÜMLERİNE UYGUN HAREKET EDİLECEK OLUP, GEREKLİ
EMNİYET TEDBİRLERİ ALINACAKTIR, DOĞABİLECEK HER TÜRLÜ ZARARDAN VE ÇEVRE MEVZUATINA AYKIRI
İŞLEMLERDEN DOLAYI GELECEK CEZALARDAN ALICI FİRMA SORUMLUDUR.
S. NO
2015YERSAT1190 - AMASYA, SAMSUN, SİNOP İLİ VE İLÇELERİ
4 AYRI DEPO/SAHA (D BÖLGESİ)
1
DEPO/SAHA ADI
SİNOP İL JANDARMA
KOMUTANLIĞI
TONAJI
(KG)
MALZEMENİN NİTELİĞİ
5.000
KARKAS VASFINDA DIŞ LASTİK HURDASI
2
SAMSUN SAMULAŞ A.Ş. GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
2.500
MUHTELİF ARAÇ LASTİĞİ HURDASI
3
AMASYA İL JANDARMA
KOMUTANLIĞI
3.500
KARKAS VASFINDA DIŞ LASTİK HURDASI
4
AMASYA /MERZİFON 5. ANA JET
ÜS KOPMUTANLIĞI
10.000 KARKAS VASFINDA DIŞ LASTİK HURDASI
TOPLAM 21.000
(± % 20 toleranslı)
17
30.04.2015 14:00
Perşembe
2015YERSAT1191
116.000
KG
15.000,00 TL
20
İş Günü
Van, Hakkâri, Batman, Ağrı İli ve İlçeleri 7 Ayrı Depo/Sahada (E-O Bölgesi)
MUHTELİF KARKAS VASFINDA DIŞ LASTİK HURDASI
MALZEME EKLİ 1 ADET LİSTEDE BELİRTİLEN VAN, HAKKÂRİ, BATMAN, AĞRI İLİ VE İLÇELERİ 7 AYRI
DEPO/SAHADA (E-O BÖLGESİ) BULUNAN 116.000 KG
(± % 20 TOLERANSLI) MUHTELİF KARKAS VASFINDA
DIŞ LASTİK HURDASINDAN OLUŞMAKTADIR. MALZEMENİN TESLİMATI LİSTEDEKİ SIRA İLE DEPO/SAHADAN
BAŞLAYIP DEVAM EDECEK VE TAMAMLANACAKTIR. SAHA TEMİZLİĞİ ESASTIR. SÖZ KONUSU DEPOLARDA
BELİRTİLEN TONAJLAR TAKRİBİ OLUP; MALZEMENİN NOKSAN ÇIKMASI HALİNDE ALICI FİRMA İTİRAZDA
BULUNAMAZ. MALZEMENİN FAZLA ÇIKMASI HALİNDE, VERİLİP VERİLMEYECEĞİ HUSUSUNDA KARAR İŞLETME
MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİTTİR. MALZEMENİN YÜKLEME , NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA
AİTTİR.
İHALEYE YALNIZCA T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ 16 01 22 ATIK KODUNA SAHİP LİSANS,
GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ VEYA TEHLİKESİZ ATIK TOPLAMA AYIRMA BELGESİ OLAN FİRMALAR
KATILACAKTIR.
LİSANSIN 16 01 22 GEÇERLİLİK SÜRESİ İŞİN TAMAMLANMA SÜRESİNE KADAR DEVAM EDECEKTİR. İHALEYE
KATILACAK OLAN FİRMALAR LİSANS BİLGİ VE BELGELERİNİN BİRER NÜSHASI İHALE TEKLİFİNE
EKLEYECEKTİR.
MALZEMENİN TESLİM ALINMASINDA TC ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEVZUAT HÜKÜMLERİNE VE 6331
SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLGİLİ HÜKÜMLERİNE UYGUN HAREKET EDİLECEK OLUP, GEREKLİ
EMNİYET TEDBİRLERİ ALINACAKTIR, DOĞABİLECEK HER TÜRLÜ ZARARDAN VE ÇEVRE MEVZUATINA AYKIRI
İŞLEMLERDEN DOLAYI GELECEK CEZALARDAN ALICI FİRMA SORUMLUDUR.
S. NO
2015YERSAT1191 - VAN, HAKKARİ, BATMAN, AĞRI İLİ VE İLÇELERİ
7 AYRI DEPO/SAHA (E-O BÖLGESİ)
1
DEPO/SAHA ADI
AĞRI PATNOS 3. JANDARMA
KOMANDO ALAY KOMUTANLIĞI
TONAJI
(KG)
MALZEMENİN NİTELİĞİ
8.000
KARKAS VASFINDA DIŞ LASTİK HURDASI
2
VAN KKK 6.HUDUT ALAY
KOMUTANLIĞI
25.000
KARKAS VASFINDA DIŞ LASTİK HURDASI
3
VAN JANDARMA ASAYİŞ
KOLORDU KOMUTANLIĞI
30.000
KARKAS VASFINDA DIŞ LASTİK HURDASI
4
HAKKARİ KKK 34.HUDUT TUGAY
KOMUTANLIĞI
12.000
KARKAS VASFINDA DIŞ LASTİK HURDASI
5
HAKKARİ İL ÖZEL İDARESİ
25.000
KARKAS VASFINDA DIŞ LASTİK HURDASI
6
BATMAN İL JANDARMA
KOMUTANLIĞI
6.000
KARKAS VASFINDA DIŞ LASTİK HURDASI
7
BATMAN HKK HAVA ÜS
KOMUTANLIĞI
10.000
KARKAS VASFINDA DIŞ LASTİK HURDASI
TOPLAM 116.000
(± % 20 toleranslı)
18
30.04.2015 14:00
Perşembe
2015YERSAT1192
393.500
KG
30.000,00 TL
35
İş Günü
Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır İli ve İlçeleri 5 Ayrı Depo/Sahada (F Bölgesi)
MUHTELİF KARKAS VASFINDA DIŞ LASTİK HURDASI
MALZEME EKLİ 1 ADET LİSTEDE BELİRTİLEN ŞANLIURFA, ADIYAMAN, DİYARBAKIR İLİ VE İLÇELERİ 5 AYRI
DEPO/SAHADA (F BÖLGESİ) BULUNAN 393.500 KG
(± % 20 TOLERANSLI) MUHTELİF KARKAS VASFINDA
DIŞ LASTİK HURDASINDAN OLUŞMAKTADIR. MALZEMENİN TESLİMATI LİSTEDEKİ SIRA İLE DEPO/SAHADAN
BAŞLAYIP DEVAM EDECEK VE TAMAMLANACAKTIR. SAHA TEMİZLİĞİ ESASTIR. SÖZ KONUSU DEPOLARDA
BELİRTİLEN TONAJLAR TAKRİBİ OLUP; MALZEMENİN NOKSAN ÇIKMASI HALİNDE ALICI FİRMA İTİRAZDA
BULUNAMAZ. MALZEMENİN FAZLA ÇIKMASI HALİNDE, VERİLİP VERİLMEYECEĞİ HUSUSUNDA KARAR İŞLETME
MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİTTİR. MALZEMENİN YÜKLEME , NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA
AİTTİR.
İHALEYE YALNIZCA T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ 16 01 22 ATIK KODUNA SAHİP LİSANS,
GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ VEYA TEHLİKESİZ ATIK TOPLAMA AYIRMA BELGESİ OLAN FİRMALAR
KATILACAKTIR.
LİSANSIN 16 01 22 GEÇERLİLİK SÜRESİ İŞİN TAMAMLANMA SÜRESİNE KADAR DEVAM EDECEKTİR. İHALEYE
KATILACAK OLAN FİRMALAR LİSANS BİLGİ VE BELGELERİNİN BİRER NÜSHASI İHALE TEKLİFİNE
EKLEYECEKTİR.
MALZEMENİN TESLİM ALINMASINDA TC ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEVZUAT HÜKÜMLERİNE VE 6331
SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLGİLİ HÜKÜMLERİNE UYGUN HAREKET EDİLECEK OLUP, GEREKLİ
EMNİYET TEDBİRLERİ ALINACAKTIR, DOĞABİLECEK HER TÜRLÜ ZARARDAN VE ÇEVRE MEVZUATINA AYKIRI
İŞLEMLERDEN DOLAYI GELECEK CEZALARDAN ALICI FİRMA SORUMLUDUR.
S. NO
2015YERSAT1192 - ŞANLIURFA, ADIYAMAN, DİYARBAKIR İLİ VE İLÇELERİ
5 AYRI DEPO/SAHA (F BÖLGESİ)
1
DEPO/SAHA ADI
ADIYAMAN İL JANDARMA
KOM.LIĞI AKPINAR KARAKOL
KOM.LIĞI
TONAJI
(KG)
MALZEMENİN NİTELİĞİ
8.500
KARKAS VASFINDA DIŞ LASTİK HURDASI
KARKAS VASFINDA DIŞ LASTİK HURDASI (15 adet lastiğin üzerinde
jant bulunmaktadır.)
2
ŞANLIURFA DSİ 15.BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ
30.000
3
ŞANLIURFA CEYLANPINAR TİGEM
TARIM İŞLETMELERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
75.000 KARKAS VASFINDA DIŞ LASTİK HURDASI
4
DİYARBAKIR İL JANDARMA
KOM.LIĞI
30.000 KARKAS VASFINDA DIŞ LASTİK HURDASI
5
DİYARBAKIR KKK 52.BAKIM
MERKEZ KOMUTANLIĞI
250.000 KARKAS VASFINDA DIŞ LASTİK HURDASI
TOPLAM 393.500
(± % 20 toleranslı)
19
30.04.2015 14:00
Perşembe
2015YERSAT1193
97.000
KG
12.000,00 TL
20
İş Günü
Ankara İli ve İlçeleri 3 Ayrı Depo/Sahada (G Bölgesi)
MUHTELİF KARKAS VASFINDA DIŞ LASTİK HURDASI
MALZEME EKLİ 1 ADET LİSTEDE BELİRTİLEN ANKARA İLİ VE İLÇELERİ 3 AYRI DEPO/SAHADA (G BÖLGESİ)
BULUNAN 97.000 KG
(± % 20 TOLERANSLI) MUHTELİF KARKAS VASFINDA DIŞ LASTİK HURDASINDAN
OLUŞMAKTADIR. MALZEMENİN TESLİMATI LİSTEDEKİ SIRA İLE DEPO/SAHADAN BAŞLAYIP DEVAM EDECEK VE
TAMAMLANACAKTIR. SAHA TEMİZLİĞİ ESASTIR. SÖZ KONUSU DEPOLARDA BELİRTİLEN TONAJLAR TAKRİBİ
OLUP; MALZEMENİN NOKSAN ÇIKMASI HALİNDE ALICI FİRMA İTİRAZDA BULUNAMAZ. MALZEMENİN FAZLA
ÇIKMASI HALİNDE, VERİLİP VERİLMEYECEĞİ HUSUSUNDA KARAR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİTTİR.
MALZEMENİN YÜKLEME , NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA AİTTİR.
İHALEYE YALNIZCA T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ 16 01 22 ATIK KODUNA SAHİP LİSANS,
GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ VEYA TEHLİKESİZ ATIK TOPLAMA AYIRMA BELGESİ OLAN FİRMALAR
KATILACAKTIR.
LİSANSIN 16 01 22 GEÇERLİLİK SÜRESİ İŞİN TAMAMLANMA SÜRESİNE KADAR DEVAM EDECEKTİR. İHALEYE
KATILACAK OLAN FİRMALAR LİSANS BİLGİ VE BELGELERİNİN BİRER NÜSHASI İHALE TEKLİFİNE
EKLEYECEKTİR.
MALZEMENİN TESLİM ALINMASINDA TC ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEVZUAT HÜKÜMLERİNE VE 6331
SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLGİLİ HÜKÜMLERİNE UYGUN HAREKET EDİLECEK OLUP, GEREKLİ
EMNİYET TEDBİRLERİ ALINACAKTIR, DOĞABİLECEK HER TÜRLÜ ZARARDAN VE ÇEVRE MEVZUATINA AYKIRI
İŞLEMLERDEN DOLAYI GELECEK CEZALARDAN ALICI FİRMA SORUMLUDUR.
S. NO
2015YERSAT1193 - ANKARA İLİ VE İLÇELERİ 3
1
3
2
DEPO/SAHA ADI
ANKARA MERKEZ DSİ 5. BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ
ANKARA HKK 3. HAVA İKMAL
BAKIM MERKEZ KOM.LIĞI
TONAJI
(KG)
7.000
10.000
AYRI DEPO/SAHA (G BÖLGESİ)
MALZEMENİN NİTELİĞİ
KARKAS VASFINDA DIŞ LASTİK HURDASI
KARKAS VASFINDA DIŞ LASTİK HURDASI
ANKARA KKK 45. BAKIM MERKEZ
KARKAS VASFINDA DIŞ LASTİK HURDASI
KOMUTANLIĞI
80.000
TOPLAM 97.000 (± % 20 toleranslı)
20
30.04.2015 14:00
Perşembe
2015YERSAT1194
65.000
KG
12.000,00 TL
15
İş Günü
Sivas, Ordu, Giresun, Trabzon, Erzincan İli ve İlçeleri 5 Ayrı Depo/Sahada (H Bölgesi)
MUHTELİF KARKAS VASFINDA DIŞ LASTİK HURDASI
MALZEME EKLİ 1 ADET LİSTEDE BELİRTİLEN SİVAS, ORDU, GİRESUN, TRABZON, ERZİNCAN İLİ VE İLÇELERİ
5 AYRI DEPO/SAHADA (H BÖLGESİ) BULUNAN 65.000 KG
(± % 20 TOLERANSLI) MUHTELİF KARKAS
VASFINDA DIŞ LASTİK HURDASINDAN OLUŞMAKTADIR. MALZEMENİN TESLİMATI LİSTEDEKİ SIRA İLE
DEPO/SAHADAN BAŞLAYIP DEVAM EDECEK VE TAMAMLANACAKTIR. SAHA TEMİZLİĞİ ESASTIR. SÖZ KONUSU
DEPOLARDA BELİRTİLEN TONAJLAR TAKRİBİ OLUP; MALZEMENİN NOKSAN ÇIKMASI HALİNDE ALICI FİRMA
İTİRAZDA BULUNAMAZ. MALZEMENİN FAZLA ÇIKMASI HALİNDE, VERİLİP VERİLMEYECEĞİ HUSUSUNDA KARAR
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİTTİR. MALZEMENİN YÜKLEME , NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI
FİRMAYA AİTTİR.
İHALEYE YALNIZCA T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ 16 01 22 ATIK KODUNA SAHİP LİSANS,
GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ VEYA TEHLİKESİZ ATIK TOPLAMA AYIRMA BELGESİ OLAN FİRMALAR
KATILACAKTIR.
LİSANSIN 16 01 22 GEÇERLİLİK SÜRESİ İŞİN TAMAMLANMA SÜRESİNE KADAR DEVAM EDECEKTİR. İHALEYE
KATILACAK OLAN FİRMALAR LİSANS BİLGİ VE BELGELERİNİN BİRER NÜSHASI İHALE TEKLİFİNE
EKLEYECEKTİR.
MALZEMENİN TESLİM ALINMASINDA TC ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEVZUAT HÜKÜMLERİNE VE 6331
SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLGİLİ HÜKÜMLERİNE UYGUN HAREKET EDİLECEK OLUP, GEREKLİ
EMNİYET TEDBİRLERİ ALINACAKTIR, DOĞABİLECEK HER TÜRLÜ ZARARDAN VE ÇEVRE MEVZUATINA AYKIRI
İŞLEMLERDEN DOLAYI GELECEK CEZALARDAN ALICI FİRMA SORUMLUDUR.
S. NO
2015YERSAT1194 - SİVAS, ORDU, GİRESUN, TRABZON, ERZİNCAN
5 AYRI DEPO/SAHA (H BÖLGESİ)
1
DEPO/SAHA ADI
TRABZON İL JANDARMA
KOMUTANLIĞI
TONAJI
(KG)
MALZEMENİN NİTELİĞİ
5.000
KARKAS VASFINDA DIŞ LASTİK HURDASI
KARKAS VASFINDA DIŞ LASTİK HURDASI
2
GİRESUN İL JANDARMA
KOMUTANLIĞI
5.000
3
ORDU İL JANDARMA
KOMUTANLIĞI ULUBEY DEPOSU
20.000 KARKAS VASFINDA DIŞ LASTİK HURDASI
4
SİVAS TARIM İŞLETMELERİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
15.000 KARKAS VASFINDA DIŞ LASTİK HURDASI
5
ERZİNCAN KKK 53. BAKIM MERKEZ
20.000 KARKAS VASFINDA DIŞ LASTİK HURDASI
KOMUTANLIĞI
TOPLAM 65.000
İLİ VE İLÇELERİ
(± % 20 toleranslı)
21
30.04.2015 14:00
Perşembe
2015YERSAT1195
169.000
KG
15.000,00 TL
20
İş Günü
Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Muğla İli ve İlçeleri 12 Ayrı Depo/Sahada (I Bölgesi)
MUHTELİF KARKAS VASFINDA DIŞ LASTİK HURDASI
MALZEME EKLİ 1 ADET LİSTEDE BELİRTİLEN BALIKESİR, ÇANAKKALE, İZMİR, MUĞLA İLİ VE İLÇELERİ
12 AYRI DEPO/SAHADA (I BÖLGESİ) BULUNAN 169.000 KG
(± % 20 TOLERANSLI) MUHTELİF KARKAS
VASFINDA DIŞ LASTİK HURDASINDAN OLUŞMAKTADIR. MALZEMENİN TESLİMATI LİSTEDEKİ SIRA İLE
DEPO/SAHADAN BAŞLAYIP DEVAM EDECEK VE TAMAMLANACAKTIR. SAHA TEMİZLİĞİ ESASTIR. SÖZ KONUSU
DEPOLARDA BELİRTİLEN TONAJLAR TAKRİBİ OLUP; MALZEMENİN NOKSAN ÇIKMASI HALİNDE ALICI FİRMA
İTİRAZDA BULUNAMAZ. MALZEMENİN FAZLA ÇIKMASI HALİNDE, VERİLİP VERİLMEYECEĞİ HUSUSUNDA KARAR
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİTTİR. MALZEMENİN YÜKLEME , NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI
FİRMAYA AİTTİR.
İHALEYE YALNIZCA T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ 16 01 22 ATIK KODUNA SAHİP LİSANS,
GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ VEYA TEHLİKESİZ ATIK TOPLAMA AYIRMA BELGESİ OLAN FİRMALAR
KATILACAKTIR.
LİSANSIN 16 01 22 GEÇERLİLİK SÜRESİ İŞİN TAMAMLANMA SÜRESİNE KADAR DEVAM EDECEKTİR. İHALEYE
KATILACAK OLAN FİRMALAR LİSANS BİLGİ VE BELGELERİNİN BİRER NÜSHASI İHALE TEKLİFİNE
EKLEYECEKTİR.
MALZEMENİN TESLİM ALINMASINDA TC ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEVZUAT HÜKÜMLERİNE VE 6331
SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLGİLİ HÜKÜMLERİNE UYGUN HAREKET EDİLECEK OLUP, GEREKLİ
EMNİYET TEDBİRLERİ ALINACAKTIR, DOĞABİLECEK HER TÜRLÜ ZARARDAN VE ÇEVRE MEVZUATINA AYKIRI
İŞLEMLERDEN DOLAYI GELECEK CEZALARDAN ALICI FİRMA SORUMLUDUR.
S. NO
2015YERSAT1195 - BALIKESİR, ÇANAKKALE, İZMİR, MUĞLA
12 AYRI DEPO/SAHA (I BÖLGESİ)
1
DEPO/SAHA ADI
ÇANAKKALE HAVA RADAR MEVZİ
KOMUTANLIĞI
TONAJI
(KG)
İLİ VE İLÇELERİ
MALZEMENİN NİTELİĞİ
5.000
KARKAS VASFINDA DIŞ LASTİK HURDASI
2
ÇANAKKALE GELİBOLU 42. BAKIM
MERKEZ KOMUTANLIĞI
6.000
KARKAS VASFINDA DIŞ LASTİK HURDASI
3
ÇANAKKALE DSİ 25. BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ 252.ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
8.000
KARKAS VASFINDA DIŞ LASTİK HURDASI
4
ÇANAKKALE İL JANDARMA
KOM.LIĞI
25.000
KARKAS VASFINDA DIŞ LASTİK HURDASI
5
BALIKESİR DSİ 25. BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ
5.000
KARKAS VASFINDA DIŞ LASTİK HURDASI
6
BALIKESİR KKK BAKIM OKULU VE
EĞT. MRK. KOMUTANLIĞI
12.000
KARKAS VASFINDA DIŞ LASTİK HURDASI
7
İZMİR KONAK KKK 44. BAKIM
MERKEZ KOMUTANLIĞI
3.000
KARKAS VASFINDA DIŞ LASTİK HURDASI
8
İZMİR NATO KARA KOM.LIĞI TÜRK
3.000
KIDEMLİ SUBAYLIĞI
KARKAS VASFINDA DIŞ LASTİK HURDASI
9
İZMİR DKK İKMAL DESTEK
KOM.LIĞI
12.000
KARKAS VASFINDA DIŞ LASTİK HURDASI
10
İZMİR YATIRIM İZLEME VE
KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI
70.000
KARKAS VASFINDA DIŞ LASTİK HURDASI
11
MUĞLA DATÇA HKK HAVA RADAR
10.000
MEVZİ KOMUTANLIĞI
KARKAS VASFINDA DIŞ LASTİK HURDASI
12
MUĞLA/ MARMARİS DKK AKSAZ
DENİZ ÜS KOMUTANLIĞI
KARKAS VASFINDA DIŞ LASTİK HURDASI
10.000
TOPLAM 169.000
(± % 20 toleranslı)
22
30.04.2015 14:00
Perşembe
2015YERSAT1196
31.000
KG
8.000,00 TL
10
İş Günü
Tekirdağ, Kırklareli İli ve İlçeleri 3 Ayrı Depo/Sahada (K Bölgesi)
MUHTELİF KARKAS VASFINDA DIŞ LASTİK HURDASI
MALZEME EKLİ 1 ADET LİSTEDE BELİRTİLEN TEKİRDAĞ, KIRKLARELİ İLİ VE İLÇELERİ 3 AYRI DEPO/SAHADA
(K BÖLGESİ) BULUNAN 31.000 KG
(± % 20 TOLERANSLI) MUHTELİF KARKAS VASFINDA DIŞ LASTİK
HURDASINDAN OLUŞMAKTADIR. MALZEMENİN TESLİMATI LİSTEDEKİ SIRA İLE DEPO/SAHADAN BAŞLAYIP
DEVAM EDECEK VE TAMAMLANACAKTIR. SAHA TEMİZLİĞİ ESASTIR. SÖZ KONUSU DEPOLARDA BELİRTİLEN
TONAJLAR TAKRİBİ OLUP; MALZEMENİN NOKSAN ÇIKMASI HALİNDE ALICI FİRMA İTİRAZDA BULUNAMAZ.
MALZEMENİN FAZLA ÇIKMASI HALİNDE, VERİLİP VERİLMEYECEĞİ HUSUSUNDA KARAR İŞLETME
MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİTTİR. MALZEMENİN YÜKLEME , NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA
AİTTİR.
İHALEYE YALNIZCA T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ 16 01 22 ATIK KODUNA SAHİP LİSANS,
GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ VEYA TEHLİKESİZ ATIK TOPLAMA AYIRMA BELGESİ OLAN FİRMALAR
KATILACAKTIR.
LİSANSIN 16 01 22 GEÇERLİLİK SÜRESİ İŞİN TAMAMLANMA SÜRESİNE KADAR DEVAM EDECEKTİR. İHALEYE
KATILACAK OLAN FİRMALAR LİSANS BİLGİ VE BELGELERİNİN BİRER NÜSHASI İHALE TEKLİFİNE
EKLEYECEKTİR.
MALZEMENİN TESLİM ALINMASINDA TC ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEVZUAT HÜKÜMLERİNE VE 6331
SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLGİLİ HÜKÜMLERİNE UYGUN HAREKET EDİLECEK OLUP, GEREKLİ
EMNİYET TEDBİRLERİ ALINACAKTIR, DOĞABİLECEK HER TÜRLÜ ZARARDAN VE ÇEVRE MEVZUATINA AYKIRI
İŞLEMLERDEN DOLAYI GELECEK CEZALARDAN ALICI FİRMA SORUMLUDUR.
S. NO
2015YERSAT1196 - TEKİRDAĞ, KIRKLARELİ İLİ VE İLÇELERİ
3 AYRI DEPO/SAHA (K BÖLGESİ)
1
DEPO/SAHA ADI
KIRKLARELİ İL JANDARMA
KOMUTANLIĞI
TONAJI
(KG)
6.000
MALZEMENİN NİTELİĞİ
KARKAS VASFINDA DIŞ LASTİK HURDASI
2
TEKİRDAĞ KKK 8. MEKANİZE
TUGAY KOM.LIĞI
10.000 KARKAS VASFINDA DIŞ LASTİK HURDASI
3
TEKİRDAĞ MALKARA 95. ZIRHLI
TUGAY KOMUTANLIĞI
15.000 KARKAS VASFINDA DIŞ LASTİK HURDASI
TOPLAM 31.000
(± % 20 toleranslı)
23
30.04.2015 14:00
Perşembe
2015YERSAT1197
111.500
KG
14.000,00 TL
15
İş Günü
Bursa, Yalova, Eskişehir İli ve İlçeleri 4 Ayrı Depo/Sahada (L Bölgesi)
MUHTELİF KARKAS VASFINDA DIŞ LASTİK HURDASI
MALZEME EKLİ 1 ADET LİSTEDE BELİRTİLEN BURSA, YALOVA, ESKİŞEHİR İLİ VE İLÇELERİ 4 AYRI
DEPO/SAHADA (L BÖLGESİ) BULUNAN 111.500 KG
(± % 20 TOLERANSLI) MUHTELİF KARKAS VASFINDA
DIŞ LASTİK HURDASINDAN OLUŞMAKTADIR. MALZEMENİN TESLİMATI LİSTEDEKİ SIRA İLE DEPO/SAHADAN
BAŞLAYIP DEVAM EDECEK VE TAMAMLANACAKTIR. SAHA TEMİZLİĞİ ESASTIR. SÖZ KONUSU DEPOLARDA
BELİRTİLEN TONAJLAR TAKRİBİ OLUP; MALZEMENİN NOKSAN ÇIKMASI HALİNDE ALICI FİRMA İTİRAZDA
BULUNAMAZ. MALZEMENİN FAZLA ÇIKMASI HALİNDE, VERİLİP VERİLMEYECEĞİ HUSUSUNDA KARAR İŞLETME
MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİTTİR. MALZEMENİN YÜKLEME , NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA
AİTTİR.
İHALEYE YALNIZCA T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ 16 01 22 ATIK KODUNA SAHİP LİSANS,
GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ VEYA TEHLİKESİZ ATIK TOPLAMA AYIRMA BELGESİ OLAN FİRMALAR
KATILACAKTIR.
LİSANSIN 16 01 22 GEÇERLİLİK SÜRESİ İŞİN TAMAMLANMA SÜRESİNE KADAR DEVAM EDECEKTİR. İHALEYE
KATILACAK OLAN FİRMALAR LİSANS BİLGİ VE BELGELERİNİN BİRER NÜSHASI İHALE TEKLİFİNE
EKLEYECEKTİR.
MALZEMENİN TESLİM ALINMASINDA TC ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEVZUAT HÜKÜMLERİNE VE 6331
SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLGİLİ HÜKÜMLERİNE UYGUN HAREKET EDİLECEK OLUP, GEREKLİ
EMNİYET TEDBİRLERİ ALINACAKTIR, DOĞABİLECEK HER TÜRLÜ ZARARDAN VE ÇEVRE MEVZUATINA AYKIRI
İŞLEMLERDEN DOLAYI GELECEK CEZALARDAN ALICI FİRMA SORUMLUDUR.
S. NO
2015YERSAT1197 - BURSA, YALOVA, ESKİŞEHİR İLİ VE İLÇELERİ
4 AYRI DEPO/SAHA (L BÖLGESİ)
1
DEPO/SAHA ADI
YALOVA İL JANDARMA
KOMUTANLIĞI
TONAJI
(KG)
MALZEMENİN NİTELİĞİ
7.000
KARKAS VASFINDA DIŞ LASTİK HURDASI
2
BURSA YENİŞEHİR HAVA MEYDAN
1.500
KOMUTANLIĞI
KARKAS VASFINDA DIŞ LASTİK HURDASI
3
ESKİŞEHİR MAHMUDİYE TİGEM
TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
3.000
KARKAS VASFINDA DIŞ LASTİK HURDASI
4
ESKİŞEHİR HKK 1. HAVA İKMAL
BAKIM MERKEZ KOMUTANLIĞI
100.000 KARKAS VASFINDA DIŞ LASTİK HURDASI
TOPLAM 111.500
(± % 20 toleranslı)
24
30.04.2015 14:00
Perşembe
2015YERSAT1198
16.200
KG
5.000,00 TL
8
İş Günü
Kütahya, Afyonkarahisar İli ve İlçeleri 4 Ayrı Depo/Sahada (M Bölgesi)
MUHTELİF KARKAS VASFINDA DIŞ LASTİK HURDASI
MALZEME EKLİ 1 ADET LİSTEDE BELİRTİLEN KÜTAHYA, AFYONKARAHİSAR İLİ VE İLÇELERİ 4 AYRI
DEPO/SAHADA (M BÖLGESİ) BULUNAN 16.200 KG
(± % 20 TOLERANSLI) MUHTELİF KARKAS VASFINDA DIŞ
LASTİK HURDASINDAN OLUŞMAKTADIR. MALZEMENİN TESLİMATI LİSTEDEKİ SIRA İLE DEPO/SAHADAN
BAŞLAYIP DEVAM EDECEK VE TAMAMLANACAKTIR. SAHA TEMİZLİĞİ ESASTIR. SÖZ KONUSU DEPOLARDA
BELİRTİLEN TONAJLAR TAKRİBİ OLUP; MALZEMENİN NOKSAN ÇIKMASI HALİNDE ALICI FİRMA İTİRAZDA
BULUNAMAZ. MALZEMENİN FAZLA ÇIKMASI HALİNDE, VERİLİP VERİLMEYECEĞİ HUSUSUNDA KARAR İŞLETME
MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİTTİR. MALZEMENİN YÜKLEME , NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA
AİTTİR.
İHALEYE YALNIZCA T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ 16 01 22 ATIK KODUNA SAHİP LİSANS,
GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ VEYA TEHLİKESİZ ATIK TOPLAMA AYIRMA BELGESİ OLAN FİRMALAR
KATILACAKTIR.
LİSANSIN 16 01 22 GEÇERLİLİK SÜRESİ İŞİN TAMAMLANMA SÜRESİNE KADAR DEVAM EDECEKTİR. İHALEYE
KATILACAK OLAN FİRMALAR LİSANS BİLGİ VE BELGELERİNİN BİRER NÜSHASI İHALE TEKLİFİNE
EKLEYECEKTİR.
MALZEMENİN TESLİM ALINMASINDA TC ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEVZUAT HÜKÜMLERİNE VE 6331
SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLGİLİ HÜKÜMLERİNE UYGUN HAREKET EDİLECEK OLUP, GEREKLİ
EMNİYET TEDBİRLERİ ALINACAKTIR, DOĞABİLECEK HER TÜRLÜ ZARARDAN VE ÇEVRE MEVZUATINA AYKIRI
İŞLEMLERDEN DOLAYI GELECEK CEZALARDAN ALICI FİRMA SORUMLUDUR.
S. NO
2015YERSAT1198 - KÜTAHYA, AFYONKARAHİSAR İLİ VE İLÇELERİ
4 AYRI DEPO/SAHA (M BÖLGESİ)
1
DEPO/SAHA ADI
AFYONKARAHİSAR İL JANDARMA
KOMUTANLIĞI
TONAJI
(KG)
MALZEMENİN NİTELİĞİ
1.200
KARKAS VASFINDA DIŞ LASTİK HURDASI
2
AFYONKARAHİSAR KKK 13. İKMAL
3.000
MERKEZİ KOMUTANLIĞI
KARKAS VASFINDA DIŞ LASTİK HURDASI
3
AFYONKARAHİSAR TMO ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
4.000
KARKAS VASFINDA DIŞ LASTİK HURDASI
4
KÜTAHYA İL JANDARMA
KOMUTANLIĞI
8.000
KARKAS VASFINDA DIŞ LASTİK HURDASI
TOPLAM 16.200
(± % 20 toleranslı)
25
30.04.2015 14:00
Perşembe
2015YERSAT1199
46.000
KG
10.000,00 TL
10
İş Günü
Antalya, Konya İli ve İlçeleri 3 Ayrı Depo/Sahada (N Bölgesi)
MUHTELİF KARKAS VASFINDA DIŞ LASTİK HURDASI
MALZEME EKLİ 1 ADET LİSTEDE BELİRTİLEN ANTALYA, KONYA İLİ VE İLÇELERİ 3 AYRI DEPO/SAHADA (N
BÖLGESİ) BULUNAN 46.000 KG
(± % 20 TOLERANSLI) MUHTELİF KARKAS VASFINDA DIŞ LASTİK
HURDASINDAN OLUŞMAKTADIR. MALZEMENİN TESLİMATI LİSTEDEKİ SIRA İLE DEPO/SAHADAN BAŞLAYIP
DEVAM EDECEK VE TAMAMLANACAKTIR. SAHA TEMİZLİĞİ ESASTIR. SÖZ KONUSU DEPOLARDA BELİRTİLEN
TONAJLAR TAKRİBİ OLUP; MALZEMENİN NOKSAN ÇIKMASI HALİNDE ALICI FİRMA İTİRAZDA BULUNAMAZ.
MALZEMENİN FAZLA ÇIKMASI HALİNDE, VERİLİP VERİLMEYECEĞİ HUSUSUNDA KARAR İŞLETME
MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİTTİR. MALZEMENİN YÜKLEME , NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA
AİTTİR.
İHALEYE YALNIZCA T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ 16 01 22 ATIK KODUNA SAHİP LİSANS,
GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ VEYA TEHLİKESİZ ATIK TOPLAMA AYIRMA BELGESİ OLAN FİRMALAR
KATILACAKTIR.
LİSANSIN 16 01 22 GEÇERLİLİK SÜRESİ İŞİN TAMAMLANMA SÜRESİNE KADAR DEVAM EDECEKTİR. İHALEYE
KATILACAK OLAN FİRMALAR LİSANS BİLGİ VE BELGELERİNİN BİRER NÜSHASI İHALE TEKLİFİNE
EKLEYECEKTİR.
MALZEMENİN TESLİM ALINMASINDA TC ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEVZUAT HÜKÜMLERİNE VE 6331
SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLGİLİ HÜKÜMLERİNE UYGUN HAREKET EDİLECEK OLUP, GEREKLİ
EMNİYET TEDBİRLERİ ALINACAKTIR, DOĞABİLECEK HER TÜRLÜ ZARARDAN VE ÇEVRE MEVZUATINA AYKIRI
İŞLEMLERDEN DOLAYI GELECEK CEZALARDAN ALICI FİRMA SORUMLUDUR.
S. NO
2015YERSAT1199 - ANTALYA, KONYA İLİ VE İLÇELERİ 3 AYRI DEPO/SAHA (N BÖLGESİ)
1
DEPO/SAHA ADI
ANTALYA İL JANDARMA
KOM.LIĞI
TONAJI
(KG)
6.000
MALZEMENİN NİTELİĞİ
KARKAS VASFINDA DIŞ LASTİK HURDASI
2
KONYA KOSKİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
10.000 KARKAS VASFINDA DIŞ LASTİK HURDASI
3
KONYA HKK 3. ANA JET ÜS
KOMUTANLIĞI
30.000 KARKAS VASFINDA DIŞ LASTİK HURDASI
TOPLAM 46.000
(± % 20 toleranslı)
26
30.04.2015 14:00
Perşembe
Download

30.04.2015 Tarihli Yerinde Satış Muhtelif karkas vasfında dış lastik