T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
Sayı : 23508695/772.03/3848101
Konu : 2015/1. Üç Aylık Yurtiçi
Burs Ücretleri
09/04/2015
.................... VALİLİĞİNE
(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)
İlgi
:İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar
Yönetmeliği.
İliniz merkez ve diğer ilçelerdeki ortaokullarda öğrenim gören burslu öğrencilerin,
2015 Yılı 1 inci üç aylık yurtiçi burs ücretleri; 1990 (burs göstergesi) rakamının, 0,079308
olan memur maaş katsayısı çarpımı sonucu 3 aylık hesaplanmış ve bir öğrenciye net 473,47
TL ödenmek üzere, 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesinin 13.01.31.00-09.1.2.00-1-05.4
tertibinden Genel Müdürlüğümüze bağlı okullarda öğrenim gören burslu öğrenciler için
08/04/2015 tarihli ödenek gönderme belgesi ile okulların bağlı bulundukları saymanlıklara
gönderilmiştir.
Burslu öğrencisi bulunan okul müdürleri; http://tegm.meb.gov.tr adresindeki
“DUYURULAR” bölümünde yayınlanan 2015/1 inci üç aylık ödenek gönderme yazısı ile
e-Burs modülünden aldığı 2015/1 inci dönem ödenek dağıtım cetvelinde belirtilen öğrenci
sayısı ve okuluna tahsis edilen ödenek miktarı kadar ödeme emri belgesi düzenleyip, burslu
öğrencilerin Ocak, Şubat ve Mart 2015 aylarına ait yurtiçi burs ücretlerinin ilgili
saymanlıklardan alınmasını ve 2015/1 inci dönem burslu öğrenci listesinde isimleri bulunan
öğrencilere ödenmesini sağlayacaklardır.
İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri ödeme yapacak okul müdürlüklerine rehberlikte
bulunarak, öğrencilerin mağdur olmamaları ve yurtiçi burs ücretlerinin geciktirilmeden
ödenmesi için gereken tedbirleri alacaklardır.
Gereğini rica ederim.
Funda KOCABIYIK
Bakan a.
Genel Müdür
DAĞITIM:
B. Plânı
Atatürk Blv. 06648 Kızılay/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: Sıddık CAN Şef
Tel: (0 312) 413 27 04
Faks: (0 312) 417 71 08
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden5ad9-f06f-3d13-8507-55eb kodu ile teyit edilebilir.
Download

Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün yazısını görmek için tıklayınız.