T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı
Sayı
Konu
:
:
19020089/115.99
CBS Entegrasyonu ve Tablet
Bilgisayar Kullanımı Eğitimi
Coğrafi Bilgi Sistemleri Entegrasyonu ve Tablet Bilgisayar Kullanımı Eğitimi başlığı
kapsamında 11-15 Mayıs 2015 tarihlerinde Afyonkarahisar İli’nde bir toplantı yapılacaktır. Söz
konusu toplantıya Kurumumuz Merkez Teşkilatı ile Halk Sağlığı Müdürlüklerimizin temsilcileri
katılım sağlayacaktır.
Bu itibarla 11-13 Mayıs 2015 ve 13-15 Mayıs 2015 tarihlerinde 2 grup halinde
Afyonkarahisar’da düzenlenecek olan eğitim içme kullanma suları ve ambalajlı sular coğrafi bilgi
sistemini kapsayacağından İlinizde bu sistemlerin kullanımından sorumlu olan, konusuna hakim, cihaz
kullanımı hususunda teknik bilgi ve becerisi olan ilçelere eğitim verebilecek kapasitede teknik
personelin katılımı gerekmektedir.
Halk Sağlığı Müdürlüklerimizin katılımı Ek:3 deki listeye göre planlanmıştır. Katılacak
personelin bu planlamaya göre 10-16 Mayıs 2015 tarihleri arasında yol giderlerinin kurumlarınca,
konaklama giderlerinin ise Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca karşılanmak üzere Afyonlarahisar İlinde
görevlendirilmeleri, toplantıya ilişkin konaklama bilgileri için aşağıda verilen organizasyon firması ile
irtibata geçilmesi, katılımcı bilgilerinin (ünvan, adı soyadı, e-mail adresi ve telefon numarası)
15.05.2015 tarihine kadar [email protected] adresine gönderilmesi hususunda;
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.
Dr. Hüseyin İLTER
Bakan a.
Daire Başkanı
Organizasyon İçin İrtibat:
Ogk Tur
Serdar MUTLU Tel : 0 312 482 23 84
Cep : 0 505 881 89 84
Ek:
1. Makam Onayı (1 Sayfa)
2. Toplantı Taslak Programı (3 sayfa)
3. Grup İl listesi (2 sayfa)
DAĞITIM:
Gereği:
81 İl Valiliğine
Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı Sağlık Mah. Adnan Saygun Cad. No:55 E Blok Çankaya /ANKARA
Ayrıntılı bilgi için: Filiz ESKİBAĞCI Tel: 0312565493 Fax: 03125655228
.
.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 99fc8360-d5ad-4ac7-baaa-3a6d4bb87c76 kodu ile erişebilirsiniz.
Download

TC SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı Sayı