‘nun
katkılarıyla
ANADOLU SELÇUKLU VE KONYA MUTFAĞI
YEMEK YARIŞMASI
YEMEK YARIŞMASI
“Anadolu Selçuklu ve Konya Mutfağı”
Tar h: 17 N san 2015, Cuma
Saat: 14.00
Yer : N.E.Ü. Ahmet Keleşoğlu Eğ t m Fakültes
Havuz Başı
Tur zm Haftası kapsamında düzenlenen
“Anadolu Selçuklu ve Konya Mutfağı Yemek Yarışması” na
katılımınız b zler mutlu edecekt r.
Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER
Tah r AKYÜREK
Necmett n Erbakan Ün vers tes Rektörü
Konya Büyükşeh r Beled ye Başkanı
Download

Ayrıntılar