T.C.
KÜTAHYA VALİLİGİ
Defterdarlık Çinili Vergi Dairesi Müdürlüğü
MENKUL
MAL
SATIŞ
İLANI
Vergi borçları nedeniyle, 6183 Sayılı yasanın 5 ve 62 inci maddeleri geregınce
haczedilerek satışına karar verilen, aşağıda nevi, özellikleri ve biçilmiş değeri yazılı menkul
mallar, Dairemizce açık artırma suretiyle satılacaktır.
Birinci açık artırma,
aşağıda belirtilen tarih
saat ve adreslerde
yapılacaktır.
Birinci açık artırmada
verilen teklifler menkul mala biçilen değerin % 75 'ini bulmadığı
takdirde, artırmada en çok teklifi yapanın hakkı saklı kalmak üzere, ikinci açık artırma yedi gün
sonra aynı adres ve aynı saatlerde yapılacaktır. Katma Değer Vergisi ile Damga Vergisi
alıcıya aittir. (Otopark
ve Çekici ücreti
söz konusu olduğunda
satış
bedelinden
ödenecektir. )
Dairemiz, alacaklı amme idaresi ile borçlunun menfaatlerini n telifi açısından menkul
malları satıp satmama yetkisine sahiptir. Satış bedeli peşin tahsil edilecektir. Artırmaya katılmak
isteyenlerin nüfus cüzdanı sureti ve ikametgah belgesi ile belirlenen gün ve saatte satışın
yapılacağı
yerde hazır bulunmaları, başkası adına ihaleye katılacakların
ayrıca Noter onaylı
Vekaletname getirmeleri gerekmektedir. Satışı yapılacak malların fiziki durumları
aşağıda
belirtilmiş olup daha fazla bilgi almak isteyenlerin
İcra - Satış Servisimize müracaat etmeleri
gerekmektedir.
Açık artırma sonunda menkul malı alan şahısların, ihale öncesi satışı yapılacak menkul
malları görmüş oldukları kabul edileceğinden, sonradan menkul malı almaktan vazgeçmeleri
halinde haklarında 6183 sayılı A.A.T.U.H. Kanunun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
SATILACAK
MENKUL
MALLARıN
ÖZELLİKLERİ
ve BİçİLMİş
DEGERLERİ
( 1 )-43 EA 894 Plakalı 2006 model BMC-PRO 827
25.000,00 TL.
Kasa,Şanzuman,defrensiyal,motor,
araka tekerlerin birer tanesi yoktur.Hurda vaziyettedir.
Menkul mal, Kütahya merkez,
Market karşısında, Halil AKl
Cumhuriyet
mahallesi,Tarım Kredi Koop. Arsasında, BİM
adlı kişide yedeminde olup ;
LAçık artırma;
yapılacaktır.
05/05/2015
SALI
günü
saat
14'00 de Menkul
Malın
bulunduğu
(2 )-43 EA 194 plakalı. 2006 model CİTROEN Bedrlingo
yerde
30.000,00 TL.
Kullanılır durumda.
Menkul mal, Kütahya merkez,
Cumhuriyet
mahallesi,Haymana
otoparkında, Halil AKIN adlı kişide yedeminde olup ;
LAçık artırma;
yapılacaktır.
05/0512015
SALI
günü
saat
14'30 de Menkul Malın
Birinci acık artırmada
satılamayan
menkul malların ikinci
tarihinde,
aynı adreslerde
ve aynı saatlerde yapılacaktır.
(Not: Satışı yapılan Motorlu
Araçların fenni muayenesi
ceza ve gecikme zamları alıcıya aittir.)
İle
açık
bulunduğu
Sitesi
yerde
artırması,
12.05.2015
ilgili~,: her türlü
,
- ~i~:r·
sorumluluk,
.:.
•
İLANEN
caddesi,Mutlukent
DUYURULUR:'~:
':
i,
:~<:~,;,.<~:~""4~~~';
<~;N
..
.' ••~~/.:::;:;.~-'~
.. "' .{', ~.(':
\,
j';
,\,
#~:)ıp"
Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:48 Defterdarlık Hizmet Binası Kat:2-3 43 ıoO-KütAWfA'
Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat:
Telefon: (0274) 22361 00 (LOHat)
Faks: (0274) 2230621
İcra-Satış Servisi (DahiliTelefon : 208)
Download

null