ANTALYA
MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki tabloda adresleri yer alan büfe yerlerinin kiralanması, ihale
şartnamesi esasları doğrultusunda 2886 sayılı yasanın 45.maddesine göre açık teklif arttırma usulü ile
kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.
S.No
Nevi
1
Büfe
2
Büfe
3
Büfe
Adresi
Güzeloba Mah. Örnekköy Cad.
2994 ada kuzeyi
Çağlayan Mah. Barınaklar Cad.
2057 Sokak Kesişimi
Güzeloba Mah. Havaalanı Cad. No:49
6961 ada güneyindeki park alanı köşesi
Yüzölçümü
(M2)
Muhammen
Bedel
(KDV HARİÇ)
10
30.000,00-TL.
10
26.000,00-TL.
10
24.000,00-TL.
-İhale 21.04.2015 Salı günü saat 13.00’te Belediye Encümeni huzurunda Belediye Encümen
Toplantı Salonunda yapılacaktır.
-İsteklilerde aranan şartlar, özel şartlar ve belgeler ihale şartnamesinde açıklamalı olarak yazılıdır.
-İhale Şartnamesi Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ücret karşılığında temin edilir.
-İhaleye katılacakların geçici teminatı ihale günü saat 12.30’ a kadar Belediye veznesine yatırmaları
gerekmektedir.
-İhaleye katılacak isteklilerin ihale şartnamesinde istenilen belgelerle birlikte anılan gün ve saatte
Encümen Toplantı Salonunda hazır bulunmaları şarttır.
İLAN OLUNUR
Download

İhale detayına ulaşmak için tıklayın.