8
Beyaz-Lacivert
40-45
2015 / º*) &0YAZ
Beyaz-Siyah
40-45
La
40-45
9
2015 / º*) &0YAZ
Siyah-Siya
ah
40-4
45
40-4
43
Beyaz-Siyah
40-45
40-43
Lacivert-Beya
az
40-4
45
40-4
43
1GW?F)»PK»»X»
40-4
45
10
$qKC)»PK»X»
40-45
40-43
*?
?AGTCPR)»PK»X
X»
40-45
5
40-43
3
Gri-Turuncu
u
40-45
5
40-43
3
2015 / º*) &0YAZ
Beyaz-Gri
40-45
40-43
Lacivert-Beyaz
40-45
5
40-43
3
Siyah-Gri
40-45
40-43
11
Lacivert-Beyaz
ve
40-45
)»PK»X»
X» CW?X
40 45
40-45
Siyah-Gri
40-45
CW?X)»PPK»X»
40-45
0 45
Siyah--Beyaz
40 45
40-45
2015 / º*) &0YAZ
*?AGTCPR)»PK»X»
40-45
40-43
Mavi-Beyaz
40-45
40-43
*?AGTCPR1?
?P»
40-45
40-43
12
1GW?F)»PK»X»
40-45
40-43
)»PK»X» CW?X
40-45
40-43
Beyaz-Turkuaz
40-45
40-43
Gri-Beyaz
40-45
2015 / º*) &0YAZ
Siyah-Gri
40-45
40-43
Beyaz-Lacivert
40-45
40-43
)»PK»X»*?AGTCPR
40-45
40-43
13
2015 / º*) &0YAZ
%PG7CÙGJ
40-45
Lacivert-Turuncu
40-45
1GW?F)»PK»X»
40-45
14
*?AGTCPR7CÙGJ
40-45
40-43
1GW?F)»PK»X»
40-45
40-43
Beyaz-Lacivert
40-45
40-43
2015 / º*) &0YAZ
Siyah-Gri
40-45
40-43
Lacivert-Turuncu
40-45
40-43
15
Siyah-Beyaz
40-45
Lacivert-Bey
yaz
40--45
Beyaz-Lacivert
40-45
2015 / º*) &0YAZ
1GW?F)»PK»X
X»
5
40-45
Beyaz-Mavi
40-45
Lacivert-Mavi
40-45
16
*?AGTCPR)»PK»X»
40-45
Siyah-Turuncu
40-45
)»PK»X» CW?X
40-45
2015 / º*) &0YAZ
Beyaz-Lacivert
40-45
40-43
1GW?F)»PK»X
X»
5
40-45
40-43
3
Lacivert-Mav
vi
40-45
5
40-43
3
17
1GW?F)»PK»X»
40-45
40-43
+?TG7CÙGJ
40-45
40-43
Beyaz-Lacivertt
40-45
5
40-43
3
2015 / º*) &0YAZ
BOLT
Erkek Jogging
PSF: 109,90 ¨
Beyaz-Gri
40-45
Lacivert-Turuncu
40-45
Mavi-Siyah
h
40-45
5
18
)»PK»X»*?AGTCPR
40-45
1GW?F)»PK»X»
40-45
2015 / º*) &0YAZ
Beyaz-Lacivert
40-45
40-43
FAME
Erkek Jogging
PSF: 94,90 ¨
Siyah-Beyaz
40-45
40-43
Lacivert-Beyaz
40-45
40-43
)»PK»X»*?AGTCPR
40-45
40-43
19
SNUG
Erkek Jogging
PSF: 84,90 ¨
Siyah-Turuncu
40-45
Lacivert-G
Gri
40-4
45
Siyah--Gri
40-45
2015 / º*) &0YAZ
BRIO
Erkek Jogging
PSF: 89,90 ¨
*?AGTCPR)»PK»X»
40-45
1GW
W?F)»PK»X»
40-45
21
ARGUE
#PICIÂ!?QS?J
PSF: 119,90 ¨
7CÙGJ2SPSLAS
S
40-45
5
Siyah-Gri
40-45
)»PK»X»1?P»
40-4
45
2015 / º*) &0YAZ
SAFE
Erkek Spor
PSF: 94,90 ¨
1?P»7CÙGJ
40-45
CW?X7C
CÙGJ
40-45
%PG)»PK
%
K»X»
40-45
22
)»PK»X»+?T
TG
40-4
45
2015 / º*) &0YAZ
RECORD
Erkek Spor
PSF: 99,90 ¨
1GW?F)»PK»X»
40-45
40-43
Lacivert-Turkuaz
40-45
40-43
23
AREA
Erkek Spor
PSF: 89,90 ¨
%PG)»PK»X»
40-45
7CÙGJ*?AGTCPR
40-45
2015 / º*) &0YAZ
ROOT
Erkek Spor
PSF: 84,90 ¨
*?AGTCPR1?
?P»
40-4
45
)»PK»X»1
1?P»
40
0-45
1GW?F)»PK»X»
40-45
24
%PG)»PK»X»
40-45
Mavi-Beyaz
40-45
2015 / º*) &0YAZ
PAGE
*?AGTCPR)»PK»X»
40-45
Erkek Spor
PSF: 94,90 ¨
Siyah-Bey
yaz
40--45
)»PK»X»*?AGTCPR
40-45
Mavi-Beyaz
yaz
z
40-45
5
25
BLADE
Erkek Spor
PSF: 94,90 ¨
*?AGTCPR)»PK»X»
40-45
40-43
%PG)»PK»X»
40-45
40-43
Siyah-Grri
40-45
5
40-43
3
2015 / º*) &0YAZ
PLANT
Erkek Spor
PSF: 89,90 ¨
Beyaz-Lacivert
40-45
Lacivert-Beyaz
40-45
Siyah-Gri
40-45
28
DREAM
Erkek Spor
PSF: 89,90 ¨
)»PK»X» CW?X
X
40-45
5
40-43
3
Siyah-Beyaz
40-45
40-43
Beyaz-Siyah
40-45
40-43
Lacivert-Beya
az
45
40-4
40-4
43
2015 / º*) &0YAZ
GLAD
Erkek Spor
PSF: 89,90 ¨
CW?X)»PK»X»
40-45
40-43
1GW?F)»PK»X»
40-45
40-43
Lacivert-Mavi
40-45
40-43
29
USUAL
Erkek Spor
PSF: 84,90 ¨
Siyah-Siyah
40-45
40-43
Lacivert-Beyaz
40-45
40-43
Beyaz-Gri
40-45
40-43
2015 / º*) &0YAZ
FRONT
Erkek Spor
PSF: 89,90 ¨
1GW?F)»PK»X»
40-45
40-43
CW?X)»PK»X
X»
40-45
5
40-43
3
*?AGTCPR7CÙGGJ
40-45
5
40-43
3
30
OCEAN
Erkek Spor
PSF: 89,90 ¨
*?AGTCPR)»PK»X»
40-45
Beyaz-Lacivert
40-45
Siyah-Gri
S
40-45
2015 / º*) &0YAZ
TOWN
Erkek Spor
PSF: 89,90 ¨
Beyaz-Gri
40-45
40-43
Siyah-Beyaz
40-45
40-43
Lacivert-Beyaz
40-45
40-43
31
TINY
Erkek Spor
PSF: 84,90 ¨
1GW?F)»PK»X»
40-45
40-43
CW?X)»PK»X»
40-45
40-43
2015 / º*) &0YAZ
Siyah-Grii
40-45
5
BEĴĕ)TAĴ
Erkek Spor
PSF: 79,90 ¨
Lacivert-Beyaz
z
40-45
5
Siyah-Beyaz
40-45
Beyaz-Siyah
h
40-45
5
32
FEELER
Erkek Spor
PSF: 84,90 ¨
Beyaz-Lacivert
40-45
Siyah-Beyaz
40-45
Lacivert-Beyaz
40-45
2015 / º*) &0YAZ
ULUS
MARVEL
Erkek Spor
PSF: 84,90 ¨
Beyaz-Lacivert
40-45
Siyah-Beyaz
40-45
*?AGTCPR)»PK»X»
40-45
33
TENT
Gri-Turuncu
40-45
#PICIÂ!?QS?J
PSF: 99,90 ¨
7CÙGJ CW?X
40-45
Bordo-Beyaz
40-45
40-43
*?AGTCPRÂ)»PK»X»
40-45
40-43
2015 / º*) &0YAZ
Lacivert-Beyaz
40-45
Siyah-Beyaz
40-45
Siyah-Siyah
40-45
Beyaz
40-45
34
Siyah-Bordo
40-45
Beyaz-Gri
40-45
Lacivert-Turuncu
40-45
2015 / º*) &0YAZ
1GW?F)»PK»X»
40-45
Lacivert-Kahve
e
40-45
5
40-43
3
Bordo-Siyah
h
40-45
5
40-43
3
35
Siyah-Beyaz
40-45
40-43
az
Lacivert-Beya
40-4
45
40-4
43
2015 / º*) &0YAZ
PANEN)A
#PICIÂ[email protected]
PSF: 84,90 ¨
Siyah-Beyaz
40-44
Beyaz-Siy
yah
40--44
38
&ATTRIC)
#PICIÂ[email protected]
PSF: 64,90 ¨
Siyah-Beyaz
40-44
Beyaz-Siyah
40-44
Lacivert-Mavi
40-44
2015 / º*) &0YAZ
SCORER
#PICIÂ[email protected]
PSF: 84,90 ¨
1?P» CW?X
40
0-44
)»PK»X» CW?X
40-44
Siyah-Beyaz
40-44
Turuncu-Beya
az
40-4
44
39
CW?X)»PK»X»
40-44
Lacivert-Beya
az
40-4
44
Mor-Beyaz
40-44
2015 / º*) &0YAZ
ADORN
Erkek Comfort
PSF: 104,90 ¨
Siyah-Beyaz
40-45
Beyaz-Gri
40-45
Siyah-Siyah
40-45
Lacivert-Beyaz
40-45
42
A)`REN
Erkek Comfort
PSF: 99,90 ¨
Beyaz
40-45
Siyah
40-45
Lacivert
40-45
2015 / º*) &0YAZ
RICH
Erkek Comfort
PSF: 94,90 ¨
Siyah-Beyaz
40-45
40-43
Lacivert-Beyaz
z
40-45
5
3
40-43
Siyah-Siyah
S
40-45
43
4
Gri-Mavi
40-45
40-43
%PG)»PK»X»
40-45
40-43
Mavi-Beyaz
40-45
5
40-43
3
2015 / º*) &0YAZ
RELAX
Erkek Comfort
PSF: 94,,90 ¨
$qKC)»PK»X»
40-45
Siyah-Siyah
40-45
Lacivert-Beyaz
40-45
44
2015 / º*) &0YAZ
ZARA
Bayan Comfort
PSF: 99,,90 ¨
Beyaz-Gri
36-40
0
Siyah-Beyaz
z
36-40
0
Siyah-Siyah
36-40
48
Lacivert-Pembe
e
36-40
0
%PG$SÙW?
?
36-40
0
2015 / º*) &0YAZ
ADORN
Bayan Comfort
PSF: 99,,90 ¨
*?AGTCPR)»PK»X»
36-40
0
Beyaz-Pembe
e
36-40
0
Siyah-Siyah
36-40
49
1GW?F$SÙW?
?
36-40
0
Gri-Pembe
36-40
2015 / º*) &0YAZ
BRING
Bayan Comfort
PSF: 94,,90 ¨
Beyaz-Grri
36-4
40
Siyah-Siyah
36-40
%PG$SÙW?
?
36-40
0
50
PRETTY
Bayan Comfort
PSF: 94,90 ¨
Lacivert-Kavun
L
36-40
Siyah-Gri
36-40
Beyaz-Pembe
36-40
2015 / º*) &0YAZ
EXHALE
Bayan Comfort
PSF: 99,90 ¨
1GW?F$SÙW?
36-40
Beyaz
z
36-40
0
51
SPACE
Bayan Comfort
PSF: 99,90 ¨
1GW?F$SÙW?
36-40
La
acivert-Pembe
36-40
2015 / º*) &0YAZ
Siyah-Beyaz
36-40
*?AGTCPR$SÙW?
36-40
)»PK»X» CW?X
36-40
54
$qKC)»PK»X»
36-40
*?AGTCPR)»PK»X»
36-40
Gri-Turuncu
36-40
2015 / º*) &0YAZ
Mavi-Beyaz
36-40
*?AGTCPR)»PK»X»
36-40
*?AGTCPR1?P»
36-40
55
1GW?F)»PK»X»
36-40
1GW?F7CÙGJ
36-40
)»PK»X» CW?
?X
36-4
40
2015 / º*) &0YAZ
HEAT
Bayan Jogging
PSF: 79,90 ¨
1GW?F)»PK»X»
36-40
Lacivert-Turuncu
36-40
%PG7CÙGJ
36-40
56
)OREL
Bayan Jogging
PSF: 94,90 ¨
Beyaz-Lacivert
36-40
1GW?F)»PK»X»
36-40
Lacivert-Mavi
36-40
2015 / º*) &0YAZ
FACT
Bayan Jogging
PSF: 94,90 ¨
1GW?F$SÙW?
36-40
Beyaz-Mor
36-40
Pembe-Lacivert
36-40
57
MERĕª
?W?LÂ!?QS?J
PSF: 79,90 ¨
1GW?F$SÙW?
36-40
Lacivert-Pembe
36-40
)»PK»X» CW?X
36-40
2015 / º*) &0YAZ
)»PK»X»*?AGTCPR
36-40
Siyah-Beyaz
36-40
*?AGTCPR)»PK»X»»
36-40
0
Mavi-Beya
az
36-4
40
58
Lacivert
36-40
Siyah
36-40
%PG$SÙW?
36-40
Beyaz
36-40
2015 / º*) &0YAZ
Beyaz-Siiyah
36
6-40
Siyah-Gri
36-40
Siyah-Beyaz
z
36-40
0
Lacivert--Beyaz
z
36-40
59
Lacivert
36-40
Siyah
36-40
Beyaz
36-40
2015 / º*) &0YAZ
SURVIVE
?W?LÂ!?QS?J
PSF: 84,90 ¨
Beyaz
36-40
Siyah-Siyah
36-40
Lacivert-Beyaz
36-40
Siyah-Beyaz
36-40
60
TENT
?W?LÂ!?QS?J
PSF: 99,90 ¨
7CÙGJ CW?X
36-40
*?AGTCPR)»PK»X»
36-40
Bordo-Beyaz
36-40
Gri-Turuncu
36-40
2015 / º*) &0YAZ
DREAM
?W?LÂ!?QS?J
PSF: 84,90 ¨
Beyaz-Siyah
36-40
Siyah-Beyaz
36-40
)»PK»X» CW?X
36-40
Lacivert-Beyaz
36-40
61
GLAD
?W?LÂÂ!?QS?J
PSF: 84,90 ¨
CW?X)»PK»X»
36-40
1GW?F)»PK»X»
36-40
Lacivert-Mavi
36-40
2015 / º*) &0YAZ
USUAL
?W?LÂ!?QS?J
PSF: 84,90 ¨
Lacivert-Beyaz
36-40
Siyah-Siyah
36-40
Beyaz-Gri
36-40
62
SLIGHT
?W?LÂ!?QS?J
PSF: 89,90 ¨
Beyaz
36-40
Lacivert
36-40
)»PK»X»
36-40
1GW?F$SÙW?
36-40
2015 / º*) &0YAZ
CUTE
Bayan Canvas
PSF: 19,90 ¨
Lacivert-Pembe
36-40
Siyah-Pembe
36-40
+MP7CÙGJ
36-40
CW?X$SÙW?
36-40
64
2015 / º*) &0YAZ
GIFT
Pembe
36-40
Bayan Canvas
PSF: 19,90 ¨
Siyah
36-40
Bordo
36-40
Lacivert
36-40
65
Turkuaz
36-40
Mavi
36-40
Mor
36-40
$SÙW?
36-40
2015 / º*) &0YAZ
Siyah-Beyaz
36-39
Beyaz-Siyah
36-39
Lacivert-Mavi
36-39
66
2015 / º*) &0YAZ
)»PK»X» CW?X
)»PK»X»
36-39
Siyah-Beyaz
36-39
1?P» CW?X
36-39
67
Mor--Beyaz
36-39
CW?X)»PK»X»
36-39
Turuncu-Beyaz
36-39
Lacivert-Beyaz
36-39
2015 / º*) &0YAZ
JONES
Çocuk Spor
PSF: 45,90 ¨
*?AGTCPR$SÙW?
31-35
$SÙW? CW?X
31-35
Siyah-Beyaz
31-35
70
NARUTO
1GW?F)»PK»X»
31-35
Çocuk Spor
PSF: 39,90 ¨
1GW?F$SÙW?
31-35
Gri-Mor
31-35
Mavi-Beyaz
31-35
2015 / º*) &0YAZ
VOLTRAN
Çocuk Spor
PSF:36,90 ¨
MPBM1?
?P»
31-3
35
$SÙ[email protected]
31-35
*?AGTCPR1?P»
31-35
71
Grii-Lila
31-35
7CÙGJ1?P»
31-35
2015 / º*) &0YAZ
CARRY
Çocuk Spor
PSF: 26,90 ¨
Beyaz-Lacivert
31-35
CW?X$SÙW?
31-35
MPBM1?
?P»
31-3
35
)»PK
K»X» CW?X
31-35
7CÙGJ,CML
31-35
72
Lacivert-Ma
avi
31-35
Mavi-Sa
ax
31-3
35
1GW?F)»PK»X»
31-35
2015 / º*) &0YAZ
FURBY
Çocuk Spor
PSF: 36,90 ¨
Gri-Lacivertt
31-35
5
Lacivert-Neon
31-35
MPBM1?P»
31-35
73
+?TG)»PK»X»
31-35
7CÙGJ)»PK
K»X»
31
1-35
2015 / º*) &0YAZ
SNOOPY
Çocuk Spor
PSF:37,90 ¨
Beyaz-Lacivert
31-35
Beyaz-Gri
31-35
Laciverrt-Beyaz
31-35
Siya
ah-Beyaz
31-35
74
BRUNO
Çocuk Spor
PSF: 39,90 ¨
Siyah-Beyaz
31-35
1GW?
?F$SÙW?
31-35
2015 / º*) &0YAZ
FUNBOY
*?AGTCPR)»PK»X»
31-35
Çocuk Spor
PSF: 39,90 ¨
Lacivert-Pembe
31-35
1GW?F$SÙW?
31-35
Beyaz-Mavi
31-35
75
GUMBALL
Çocuk Spor
PSF: 39,90 ¨
Lacivert-Beyaz
31-35
Kahve-Bej
31-35
Beyaz-Gri
31-35
2015 / º*) &0YAZ
Lacivert-Turuncu
Lacivert-Tu
31-35
Kot-Mavi
31-35
1GW?F)
)»PK
K»X»
31
1-35
76
L
Lacivert-Tu
uruncu
31-35
Kot-Mavi
31-35
1GW?F)»PK»X»
31-35
2015 / º*) &0YAZ
)»PK»X» CW?X1?V
V
30-35
5
*?AGTCPR CW?X)»PK»X»
30-35
SX1?V)»PK»X»
30-35
77
1?V CW?X)»PK»X»
30-35
1GW?F)»PK
K»X»1?V
30-35
2015 / º*) &0YAZ
OGGY
Çocuk Canvas
PSF: 29,90 ¨
Kot-Mavi
31-35
$SÙ[email protected]
31-35
*?AGTCPR$SÙW?
31-35
78
Lacivert-Turuncu
31-35
CW?X$SÙW?
31-35
1GW?F$SÙW?
31-35
1GW?F)»PK»X»
31-3
35
2015 / º*) &0YAZ
ALVĕN
Çocuk Spor
PSF: 49,90 ¨
)»PK»X» CW?X
30-35
$SÙW? CW?X
30-35
*?AGTCPR)»PK»X»
30-35
Sax-Beyaz
z
30-35
5
79
%PG)»PK»X»
30-35
1GW?F$SÙW?
30-35
1GW?F)»PK»X»
30-35
2015 / º*) &0YAZ
GIFT
Çocuk Canvas
PSF: 16,90 ¨
$SÙW?
31-35
Bordo
31-35
Lacivert
31-35
Mavi
31-35
Mor
31-35
80
Turkuaz
31-35
Pembe
31-35
Siyah
31-35
2015 / º*) &0YAZ
CUTE
Lacivert-Pembe
31-35
Çocuk Canvas
PSF: 16,90 ¨
Siyah-Pembe
31-35
CW?X$SÙW?
31-35
+MP7CÙGJ
31-35
81
SCORER
ÚMASIÂ[email protected]
PSF: 74,90 ¨
Lacivert-Beyaz
32-36
)»PK»X» CW?X
32-36
Mor-Beyaz
32-36
Siyah-Beyaz
32-36
2015 / º*) &0YAZ
CARRY
Beyaz-Lacivert
26-30
Çocuk Spor
PSF: 25,90 ¨
MPBM1?
?P»
26-3
30
CW?X$SÙW?
26-30
)»PK»X» CW?X
26
6-30
82
avi
Lacivert-Ma
26-3
30
7CÙGJ,CML
26-30
Mavi-S
Sax
26-30
1GW?F)»PK»X»
26-30
0
2015 / º*) &0YAZ
FURBY IĴI)LI
Çocuk Spor
PSF: 35,90 ¨
Gri-Lacivert
26-30
Lacivert-Neo
on
26-3
30
MPBM1?P»
26-30
83
+?TG)
)»PK»X»
26-30
7CÙGJ)»PK»X»
7CÙGJ
)
26-30
2015 / º*) &0YAZ
SNOOPY IĴI)LI
Çocuk Spor
PSF: 36,90 ¨
Beyaz-Lacivert
26-30
Beyaz-Gri
26-30
Laciverrt-Beyaz
26-30
Siya
ah-Beyaz
26-30
84
FUNBOY IĴI)LI
Çocuk Spor
PSF: 39,90 ¨
Lacivert-Pembe
26-30
Beyaz-Mavi
26-30
1GW?
?F$SÙW?
26-30
1GW?F
F)»PK»X»
26-30
2015 / º*) &0YAZ
GUMBALL IĴI)LI
Çocuk Patik
PSF: 39,90 ¨
Beyaz-Lacivert
26--30
Kahve-Bej
26-30
Beyaz-Gri
26-30
85
Kahve-Lacivert
26-30
Siyah-Beyaz
26-30
2015 / º*) &0YAZ
SHAUN IĴI)LI
Çocuk Spor
PSF: 39,90 ¨
)»PK»X»)?FTC
26-30
CW?X$SÙW?
26-30
Siyah-Beyaz
26-30
1GW?F$SÙW?
1
26-30
86
HEMAN
Çocuk Canvas
PSF: 29,90 ¨
Kot-Mavi
26-30
Lacivert-T
Turuncu
26-30
1GW?F)
)»PK»X»
26-30
2015 / º*) &0YAZ
SCAMP
Çocuk Canvas
PSF: 29,90 ¨
Kot-Mavi
26-30
Lacivert-Turuncu
26-30
1GW?F)»PK»X»
26-30
87
2015 / º*) &0YAZ
OGGY
Çocuk Canvas
PSF: 29,90 ¨
)MR$SÙW?
26-30
$SÙ[email protected]
26-30
Kot-Mavi
26-30
*?AGTCPR$SÙW?
26-30
88
Lacivert-Turuncu
26-30
CW?X$SÙW?
CW?X$S
26-30
1GW?F$SÙW?
26-30
1GW?F)»PK»»X»
26-3
30
2015 / º*) &0YAZ
CUTE
Lacivert-Pembe
26-30
Çocuk Canvas
PSF: 15,90 ¨
Siyah-Pembe
26-30
CW?X$SÙW?
26-30
+MP7CÙGJ
26-30
89
2015 / º*) &0YAZ
GIFT
Çocuk Canvas
PSF: 15,90 ¨
Lacivert
26-30
$SÙW?
26-30
Mavi
26-30
Mor
26-30
90
Pembe
26-30
Siyah
26-30
2015 / º*) &0YAZ
SNOOPY IĴI)LI
Çocuk Spor
PSF: 35,90 ¨
Beyaz-Lacivert
21-25
Beyaz-Gri
21-25
Laciverrt-Beyaz
21-25
Siya
ah-Beyaz
21-25
92
PEPEE
Çocuk Spor
PSF: 44,90 ¨
Lacivert-Turuncu
23-27
CW?X)»PK»X»
23 -27
Mor-Beyaz
M
23-27
Siyah-Mavi
S
23-27
2015 / º*) &0YAZ
HEMAN
Çocuk Canvas
PSF: 29,90 ¨
Kot-Mavi
22-25
Lacivert-T
Turuncu
22-25
1GW?F)
)»PK»X»
22-25
93
SCAMP
Çocuk Canvas
PSF: 29,90 ¨
Kot-Mavi
22-25
Lacivert-Turuncu
22-25
1GW?F)»PK»X»
22-25
2015 / º*) &0YAZ
OGGY
Çocuk Canvas
PSF: 29,90 ¨
$SÙ[email protected]
22-25
Kot-Mavi
22-25
*?AGTCPR$SÙW?
22-25
CW?X$SÙW?
22-25
Lacivert-Turuncu
22-25
94
1GW?F$SÙW?
22-25
)MR$SÙW?
22-25
1GW?F)»PK»X
X»
22-2
25
2015 / º*) &0YAZ
SCOOBY
Çocuk Canvas
PSF: 19,90 ¨
Lacivert-Lacivert
20-24
)»PK»X»)»PK»X»
20-24
Siyah-Siyah
20-24
95
CANDY
Çocuk Canvas
PSF: 19,90 ¨
.[email protected]$SÙW?
20-24
*?AGTCPR$SÙW?
20-24
1GW?F$SÙW?
20-24
2015 / º*) &0YAZ
3203
#PICIÂ2CPJGI
PSF: 33,00 ¨
Kahve
40-44
Lacivert
40-44
Siyah
40-44
98
4382
#PICIÂ2CPJGI
PSF: 15,00 ¨
Siyah-Mavi
40-44
1GW?F7CÙGJ
40-44
2015 / º*) &0YAZ
606
#PICIÂ2CPJGI
PSF: 33,00 ¨
Lacivert
40-44
Siyah
40-44
Kahve
40-44
99
7403
#PICIÂ2CPJGI
PSF: 33,00 ¨
Bej
40-44
Siyah
40-44
Bordo
40-44
Lacivert
40-44
2015 / º*) &0YAZ
M1562
#PICIÂ2CPJGI
PSF: 49,90 ¨
Bej
40-44
Siyah
40-44
100
2015 / º*) &0YAZ
4703
?W?LÂ2CPJGI
PSF: 23,00 ¨
Siyah
36-40
Bej
36-40
Lacivert
36-40
Bordo
36-40
102
5801
?W?LÂ2CPJGI
PSF: 12,50 ¨
Bordo
36-40
Bej
36-40
Lacivert
36-40
Siyah
h
36-40
0
2015 / º*) &0YAZ
5802
?W?LÂ2CPJGI
PSF: 12,50 ¨
Bordo
36-40
Bej
36-40
Lacivert
36-40
Siyah
36-40
103
6901
?W?LÂ2CPJGI
PSF: 23,00 ¨
Bej
36-40
Siyah
36-40
Bordo
36-40
Lacivert
36-40
2015 / º*) &0YAZ
Bordo
36-40
Bej
36-40
Lacivert
36-40
Siyah
h
36-40
0
104
Bordo
36-40
Lacivert
36-40
Siyah
36-40
2015 / º*) &0YAZ
Siyah
36-40
Lacivert
36-40
Bej
36-40
Bordo
36-40
105
Bej
36-40
Siyah
36-40
Bordo
36-40
Lacivert
36-40
2015 / º*) &0YAZ
9801
?W?LÂ2CPJGI
PSF: 26,00 ¨
Siyah
36-40
Bej
36-40
Beyaz
36-40
106
)»PK»X»
36-40
CW?X)»PK»X»
36-40
Lacivert
36-40
$SÙW?
36-40
2015 / º*) &0YAZ
A0361
?W?LÂ2CPJGI
PSF: 49,90 ¨
)»PK»X»
36-40
Siyah
36-40
107
A0520
?W?LÂ2CPJGI
PSF: 49,90 ¨
Beyaz
36-40
Bej
36-40
)»PK»X»
36-40
Siyah
36-40
2015 / º*) &0YAZ
A665
?W?LÂ2CPJGI
PSF: 49,90 ¨
Beyaz
36-40
Bej
36-40
)»PK»X»
36-40
Siyah
36-40
108
A764
Kahve
36-40
?W?LÂ2CPJGI
PSF: 49,90 ¨
)»PK»X»
36-40
Beyaz
36-40
Siyah
36-40
Bej
36-40
*) &0YAZ
2015 / º*)
A785
?W?LÂ2CPJGI
PSF: 49,90 ¨
Beyaz
36-40
Bej
36-40
)»PK»X»
36-40
Siyah
36-40
109
B764
Beyaz
36-40
?W?LÂ2CPJGI
PSF: 39,90 ¨
Kahve
36-40
Bej
36-40
)»PK»X»
36-40
Siyah
36-40
2015 / ºº*) &0YAZ
C0331
Beyaz
36-40
?W?LÂ2CPJGI
PSF: 29,90 ¨
)»PK»X»
36-40
Bej
36-40
Lacivert
36-40
Siyah
36-40
110
C0332
?W?LÂ2CPJGI
PSF: 29,90 ¨
Beyaz
36-40
)»PK»X»
36-40
Bej
36-40
Lacivert
36-40
Siyah
36-40
2015 / º*) &0YAZ
C628
?W?LÂ2CPJGI
PSF: 29,90 ¨
Beyaz
36-40
Lacivert
36-40
Bej
36-40
Siyah
36-40
111
C640
?W?LÂ2CPJGI
PSF: 29,90 ¨
Beyaz
36-40
Lacivert
36-40
Bej
36-40
Siyah
36-40
2015 / º*) &0YAZ
C666
?W?LÂ2CPJGI
PSF: 29,90 ¨
Beyaz
36-40
Lacivert
36-40
Bej
36-40
Siyah
36-40
112
C777
?W?LÂ2CPJGI
PSF: 29,90 ¨
Beyaz
36-40
Lacivert
36-40
Bej
36-40
Siyah
36-40
2015 / º*) &0YAZ
C785
?W?LÂ2CPJGI
PSF: 29,90 ¨
Beyaz
36-40
Lacivert
36-40
Bej
36-40
Siyah
36-40
113
C0333
?W?LÂ2CPJGI
PSF: 29,90 ¨
Bej
36-40
)»PK»X»
36-40
Lacivert
36-40
Beyaz
36-40
Siyah
36-40
2015 / º*) &0YAZ
51200
#PICIÂ.J?HÂ2CPJG¹G
PSF: 7,90 ¨
1?P»)»PK»X»
40-44
CW?X)»PK»X»
40-44
Mavi-Beyaz
40-44
116
1?P»*?AGTCPR
40-44
+?TG)»PK»X»
40-44
Siyah-Beyaz
z
40-44
4
Mavi-Mavi
40-44
1GW?F)»PK»X»
40-44
2015 / º*) &0YAZ
7CÙGJ1GW?F
40-44
Beyaz-Beyaz
40-44
Siyah-Siyah
40-44
Lacivert-Beyaz
40-44
)»PK»X» CW?X
40-44
*?AGTCPR)»PK»X»
40-44
117
)»PK»X»*?AGTCPR
40-44
Lacivert-Lacivert
40-44
+?TG1?P»
40-44
*?AGTCPR1?P»
40-44
Beyaz-Siyah
40-44
Gri-Beyaz
40-44
7CÙGJ)»PK»X»
40-44
7CÙGJ1?P»
40-44
2015 / º*) &0YAZ
51204
#PICIÂ.J?HÂ2CPJG¹G
PSF: 11,90 ¨
1?P»7CÙGJ
40-44
1?P»)»PK»X»
40-44
Siyah-Beyaz
40-44
)»PK»X»1?P»
40-44
118
Beyaz-Gri
40-44
)»PK»X»1GW?F
40-44
Beyaz-Lacivert
40-44
*?AGTCPR)»PK»X»
40-44
Beyaz-Siyah
40-44
Lacivert-Beyaz
40-44
)»PK»X»*?AGTCPR
40-44
*?AGTCPR1?P»
40-44
2015 / º*) &0YAZ
51205
#PICIÂ.J?HÂ2CPJG¹G
PSF: 20,90 ¨
Beyaz-Siyah
40-44
Beyaz-Lacivert
40-44
Bordo-Beyaz
40-44
*?AGTCPR1?P»
40-44
119
2015 / º*) &0YAZ
51206
#PICIÂ.J?HÂ2CPJG¹G
PSF: 13,90 ¨
Beyaz-Siyah
40-44
1?P» CW?X
40-44
120
CW?X7CÙGJ
40-44
Siyah-Beyaz
40-44
)»PK»X» CW?X
40-44
1GW?F1?P»
40-44
Lacivert-Mavi
40-44
Siyah-Kamuflaj
40-44
Neon-Siyah
40-44
7CÙGJ CW?X
40-44
2015 / º*) &0YAZ
51202
?W?LÂ.J?HÂ2CPJG¹G
PSF: 7,90 ¨
CW?X$SÙW?
36-40
122
*?AGTCPR$SÙW?
36-40
1GW?F$SÙW?
36-40
+?TG$SÙW?
36-40
7CÙGJ$SÙW?
36-40
1?P»$SÙW?
36-40
2015 / º*) &0YAZ
51201
201
%?PQMLÂ.J?HÂ2CPJG¹G
QMLÂ.J?HÂ2CPJG¹G
PSF: 7,90 ¨
1?P»)»PK»X»
36-40
CW?X)»PK»X»
36-40
Mavi-Beyaz
36-40
124
1?P»*?AGTCPR
36-40
+?TG)»PK»X»
36-40
Siyah-Beyaz
z
36-40
0
Mavi-Mavi
36-40
1GW?F)»PK»X»
36-40
2015 / º*) &0YAZ
7CÙGJ1GW?F
36-40
Beyaz-Beyaz
36-40
Siyah-Siyah
36-40
Lacivert-Beyaz
36-40
)»PK»X» CW?X
36-40
*?AGTCPR)»PK»X»
36-40
125
)»PK»X»*?AGTCPR
36-40
Lacivert-Lacivert
36-40
+?TG1?P»
36-40
*?AGTCPR1?P»
36-40
Beyaz-Siyah
36-40
Gri-Beyaz
36-40
7CÙGJ)»PK»X»
36-40
7CÙGJ1?P»
36-40
2015 / º*) &0YAZ
51205
%?PQMLÂ.J?HÂ2CPJG¹G
PSF: 20,90 ¨
Beyaz-Siyah
36-40
Beyaz-Lacivert
36-40
Bordo-Beyaz
36-40
*?AGTCPR1?P»
36-40
126
2015 / º*) &0YAZ
51206
%?PQMLÂ.J?HÂ2CPJG¹G
PSF: 13,90 ¨
Beyaz-Siyah
36-40
1?P» CW?X
36-40
CW?X7CÙGJ
36-40
127
Siyah-Beyaz
36-40
)»PK»X» CW?X
36-40
1GW?F1?P»
36-40
Lacivert-Mavi
36-40
Siyah-Kamuflaj
36-40
Neon-Siyah
36-40
7CÙGJ CW?X
36-40
2015 / º*) &0YAZ
51203
$GJCRÂ.J?HÂ2CPJG¹G
PSF: 6,90 ¨
Beyaz-Pembe
31-35
Siyah-Siyah
31-35
*?AGTCPR1?P»
31-35
7CÙGJ1?P»
31-35
+?TG)»PK»X»
31-35
)»PK»X»1?P»
31-35
1?P»)»PK»X»
31-35
Lacivert-Beyaz
31-35
1?P»*?AGTCPR
31-35
Lacivert-Pembe
31-35
Siyah-Beyaz
31-35
128
2015 / º*) &0YAZ
51029
#PICIÂ#ÙMDK?L
PSF: 72,90 ¨
)»PK»X»
S-XL
Siyah
S-XL
130
51101
#PICIÂ#ÙMDK?L
PSF: 109,90 ¨
Siyah-Gri
S-XXL
2015 / º*) &0YAZ
Antrasit
S-XXL
51102
#PICIÂ#ÙMDK?L
PSF: 109,90 ¨
Lacivert
S-XXL
Siyah
S-XXL
131
51103
#PICIÂ#ÙMDK?L
PSF: 109,90 ¨
Beyaz
S-XXL
Lacivert
S-XXL
2015 / º*) &0YAZ
51104
51105
#PICIÂ#ÙMDK?L
PSF: 109,90 ¨
#PICIÂ#ÙMDK?L
PSF: 109,90 ¨
Siyah-Sax
S-XXL
Siyah-Antrasit
S-XXL
132
51126
?W?LÂ#ÙMDK?L
PSF: 109,90 ¨
*?AGTCPR$SÙW?
S-XXL
2015 / º*) &0YAZ
Lacivert
S-XXL
51127
?W?LÂ#ÙMDK?L
PSF: 109,90 ¨
Pembe
S-XXL
Beyaz
S-XXL
133
2015 / º*) &0YAZ
51007
Erkek T-Shirt
PSF: 29,90 ¨
Beyaz
S-XXL
kuaz
Turk
S--XXL
)»PK»X»
S-XXL
Siyah
S-XXL
134
51008
Erkek T-Shirt
PSF: 19,90 ¨
Be
eyaz
S--XXL
2015 / º*) &0YAZ
Siyah
S-XXL
Sax
S-XXL
51031
#PICIÂ#ÙMDK?L
PSF: 33,90 ¨
Mavi
S--XXL
7CÙGJ
S-XXL
7CÙGJ1?P»+?TG
S-XXL
135
51118
Erkek T-Shirt
PSF: 29,90 ¨
Be
eyaz
S--XXL
Lacivert
S-XXL
Siyah
S-XXL
2015 / º*) &0YAZ
51119
Erkek T-Shirt
PSF: 29,90 ¨
Lacivert
S-XXL
Be
eyaz
S--XXL
)»PK»X»
S-XXL
Siyah
S-XXL
136
51121
Erkek T-Shirt
PSF: 19,90 ¨
Be
eyaz
S--XXL
2015 / º*) &0YAZ
)»PK»X»
S-XXL
Sax
S-XXL
Siyah
S-XXL
Lacivert
S-XXL
eyaz
S--XXL
Siyah
S-XXL
Lacivert
S-XXL
138
)»PK»X»
S-XXL
Be
eyaz
S--XXL
2015 / º*) &0YAZ
Lacivert
S-XXL
Siyah
S-XXL
Siyah
S-XXL
CW?X)»PK
K»X»
S--XXL
LacivertBeyaz
S-XXL
Sax
S-XXL
139
Be
eyaz
S--XXL
)»PK»X»
S-XXL
Sax
S-XXL
Siyah
S-XXL
Lacivert
S-XXL
2015 / º*) &0YAZ
51106
#PICIÂ2CIÂJR
PSF: 49,90 ¨
Siyah
S-XXL
Sax
S-XXL
140
51109
#PICIÂ2CIÂJR
PSF: 59,90 ¨
Antrasit
S-XXL
2015 / º*) &0YAZ
Lacivert
S-XXL
51111
Erkek Kapri
PSF: 49,90 ¨
Antra
asit
S--XXL
Lacivert
S-XXL
141
51117
#PICIÂØMPR
PSF: 34,90 ¨
Sax
S-XXL
Laciv
vert
S-XXL
Siyah
S-XXL
2015 / º*) &0YAZ
51300
Erkek Çorap
PSF: 3,90 ¨ / 4 Renk 9,90 ¨
Gri
Standart
Beyaz
Standart
Siyah
Standart
Lacivert
Standart
142
51301
Erkek Çorap
PSF: 3,90 ¨ / 4 Renk 9,90 ¨
Gri
Standart
Siyah
Standart
Beyaz
Standart
Lacivert
Standart
2015 / º*) &0YAZ
)OBE
Basket Topu
PSF: 62,90 ¨
1?P»
Siyah
)»PK»X»
144
LEBRON
Basket Topu
PSF: 62,90 ¨
1?P»
2015 / º*) &0YAZ
Siyah
)»PK»X»
TRIVELA
DERBY
[email protected]Â2MNSÂÂ&?J»Â1?F?
PSF: 33,90 ¨
[email protected]Â2MNSÂÂ&?J»Â1?F?
PSF: 33,90 ¨
Siyah
Turuncu
7CÙGJ
Mavi
Beyaz
Siyah
Beyaz
145
HOLIGAN
GOAL
PEA)
[email protected]Â2MNSÂÂ+?Û
PSF: 32,90 ¨
[email protected]Â2MNSÂÂ&?J»Â1?F?
PSF: 30,90 ¨
[email protected]Â2MNSÂÂLRPCLÂÂÂÂÂ
man
PSF: 27,90 ¨
Beyaz
Siyah
Turuncu
Beyaz
Kahve
Beyaz
Siyah
2015 / º*) &0YAZ
CORNER
[email protected]Â2MNSÂÂ1CPRÂ8CKGL
PSF: 25,90 ¨
Turuncu
Beyaz
)»PK»X»
Beyaz
146
CUP
[email protected]Â2MNSÂÂ1CPRÂ8CKGL
PSF: 25,90 ¨
Beyaz
Siyah
2015 / º*) &0YAZ
1?P»
Siyah
Mavi
Beyaz
PLASE
HATTRIC)
[email protected]Â2MNS
PSF: 20,90 ¨
[email protected]Â2MNS
PSF: 23,90 ¨
Beyaz
Siyah
Mavi
Beyaz
1?P»
Mavi
Beyaz
147
SCORER
RANGE
[email protected]Â2MNSÂ
PSF: 23,90 ¨
[email protected]Â2MNS
PSF: 32,90 ¨
Beyaz
)»PK»X»
Beyaz
Mavi
Beyaz
1?P»
Mavi
2015 / º*) &0YAZ
Beyaz
148
2015 / º*) &0YAZ
Beyaz
1?P»
)»PK»X»
Download

2015 ilkbahar / yaz katalog