TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU
DİSİPLİN KURULU
TOPLANTI TARİHİ VE NO
: 10.04.2015 - 58
KARARIN TARİHİ VE NO
: 10.04.2015 - 341
KARAR
OLAYLAR :
04.04.2015 tarihinde Kayseri’de oynanan ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ –
GALATASARAY ODEABANK TKBL müsabakası sırasında Galatasaray Odeabank takımı
taraftarlarının sahaya yabancı madde atmaları neticesinde anons yapılması zorunluluğu hasıl
olması ve müsabakanın duraksaması nedenleriyle konu ile ilgili dosya Kurulumuza sevk
edilmiştir.
İNCELENEN BELGELER;
TBF Sevk Yazısı, Müsabaka Değerlendirme Formu, Hakem Raporu. (Galatasaray Spor
Kulübü Savunma Yapmamıştır.)
GEREKÇE VE KARAR;
Disiplin soruşturmasına esas Müsabaka Değerlendirme Formu ile Hakem Raporu
incelendiğinde; müsabakanın ikinci periyodunun bitimine 15.8 saniye kala Galatasaray
Odeabank takımı taraftarlarının sahaya yabancı madde (lastikle kaplı konfeti demeti) attıkları,
neticesinde anons yapıldığı ve müsabakanın duraksadığı tespit edilmiştir.
Diğer taraftan içinde bulunduğumuz sezonda Galatasaray Odeabank taraftarları tarafından
gerçekleşen seyirci olayları nedeniyle Galatasaray Spor Kulübü Kadın Basketbol Şubesi’ne;
1 - Kurulumuzun 31.10.2014 tarih, 15 sayılı kararı ile müsabaka sırasında küfürlü
tezahüratlarda bulunulması neticesinde iki kez anons yapılmasına ve müsabakanın iki kez
duraksamasına sebebiyet verilmesi nedenleriyle 7.500 TL para cezası,
2 – Kurulumuzun 26.12.2014 tarih, 142 sayılı kararı ile müsabaka öncesinde sahaya patlayıcı
madde atılması neticesinde anons yapılmasına sebebiyet verilmesi ve ayrıca müsabaka
sırasında rakip takım aleyhinde uygunsuz tezahüratlarda bulunulması nedenleriyle 5.000 TL
para cezası,
3 – Kurulumuzun 27.03.2015 tarih, 307 sayılı kararı ile müsabaka sırasında ve bitiminde rakip
takım antrenörüne yönelik uygunsuz, küçük düşürücü tezahüratlarda bulunulması nedeniyle
3.000 TL para cezası
verilmiştir.
Kurulumuzca işbu dosyalar da değerlendirilmek suretiyle;
Misafir takım durumunda olan Galatasaray Odea Bank taraftarlarının eylemlerine uyan
Disiplin Yönergesi’nin 7, 11.6, 28.1, 29.1 ve 29.2.2 maddeleri gereğince, müsabaka sırasında
sahaya yabancı madde atılması neticesinde anons yapılmasına ve müsabakanın duraksamasına
sebebiyet verilmesi nedenleriyle GALATASARAY SPOR KULÜBÜ KADIN
BASKETBOL ŞUBESİ’NİN 3.000-TL PARA CEZASI ile tecziyesine, iş bu kararın
ilgiliye tebliğine, Disiplin Yönergesi’nin 51. maddesi çerçevesinde para cezasının 30 gün
içinde ödenmesi gerektiğinin bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.
Başkan
İmran IŞILDAR
Raportör
Av. İsmail BAĞDATLI
Başkan Vekili
Av. Feridun ÖZTOP
Üye
Av. Ata DİNÇER
Aslı Gibidir.
Üye
Selçuk KEMERÖZ
Download

karar 341 abdullah gül üniversitesi – galatasaray odeabank tkbl