Çukurova Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programları
2014-2015 Bahar Dönemi VİZE SINAV PROGRAMI
 Vize sınavları aşağıda belirtilen dersler için ilgili sınav günü saat 15.00’dan ertesi
gün saat 15.00’a kadar sistem üzerinde aktif olacaktır.
 Örneğin Uzaktan Eğitim İşletme programında yer alan “Pazarlama Yönetimi” sınavı
8 Nisan 2015 Çarşamba günü 15.00 ile 9 Nisan 2015 Perşembe günü 15.00 saatleri
arasında sistem üzerinde açık olacaktır.
 Öğrencilerimiz belirtilen sınav tarihinde kendilerine uygun bir anda sınava
başlayacak ve sınav oturum süresi sonunda sınavı bitireceklerdir.
 Sınavını belirtilen süreden daha önce tamamlayan öğrencilerimizin “Sınavı Bitir”
butonuna basıp sistemden çıkmaları gerekmektedir.
Uzaktan Eğitim İşletme
Dersin Kodu
EMG27 700
EMG23 700
EMG22 704
EMG21 709
EMG21 700
EMG23 710
EMG27 702
EMG27 710
EMG27 703
EMG24 704
EMG23 706
EMG24 703
EMG22 703
EMG26 703
EMG26 700
Dersin Adı
Yönetim ve Organizasyon
Pazarlama Yönetimi
Mali Tablolar Analizi
Yöneticiler İçin Finansal Piyasalar
Finansal Yönetim
Uluslararası Pazarlama
İnsan Kaynakları Yönetimi
Örgütsel Davranış ve Liderlik
Stratejik Yönetim
Sayısal Karar Verme Teknikleri
Pazarlamada Güncel Konular
İstatistiksel Veri Analizi
Yönetsel Muhasebe
Lojistik Yönetimi
Üretim Yönetimi
Öğretim Üyesi
Yrd.Doç.Dr. Musa ŞANAL
Prof.Dr. Serap ÇABUK
Yrd.Doç.Dr. Jale SAĞLAR
Doç.Dr. Gamze VURAL
Doç.Dr. Serkan Yılmaz KANDIR
Prof.Dr. Fatma D. OREL
Doç.Dr. Kemal Can KILIÇ
Yrd.Doç.Dr. Musa ŞANAL
Doç.Dr. Mehmet TURAN
Prof.Dr. Erkut DÜZAKIN
Yrd.Doç.Dr. Deniz ZEREN
Yrd.Doç.Dr. Mert DEMİRCİOĞLU
Yrd.Doç.Dr. Elif DEMİRCİOĞLU
Yrd.Doç.Dr. Gülsün NAKIBOĞLU
Doç.Dr. Selçuk ÇOLAK
Sınav Tarihi
7 Nisan 2015 Salı
8 Nisan 2015 Çarşamba
9 Nisan 2015 Perşembe
10 Nisan 2015 Cuma
13 Nisan 2015 Pazartesi
16 Nisan 2015 Perşembe
16 Nisan 2015 Perşembe
6 Nisan 2015 Pazartesi
7 Nisan 2015 Salı
8 Nisan 2015 Çarşamba
10 Nisan 2015 Cuma
13 Nisan 2015 Pazartesi
14 Nisan 2015 Salı
15 Nisan 2015 Çarşamba
16 Nisan 2015 Perşembe
Uzaktan Eğitim Yönetim ve Organizasyon
Dersin Kodu
EMG57 720
EMG57 713
EMG57 711
EMG57 714
EMG57 701
EMG57 706
EMG57 704
EMG57 708
EMG57 705
EMG57 709
Dersin Adı
Temel İşletmecilik
Küreselleşme ve Türkiye'de Yönetim
Girişimcilik
Örgütsel İletişim ve Toplum
Yönetim ve Organizasyon
Örgütsel Davranış ve Liderlik
İnsan Kaynakları Yönetimi
Stratejik Yönetim
Uluslararası Yönetim
Yönetimde Güncel Konular
Öğretim Üyesi
Prof.Dr. Azmi YALÇIN
Prof.Dr. Ali DANIŞMAN
Doç.Dr. Mehmet TURAN
Doç.Dr. Kemal Can KILIÇ
Doç.Dr. Bahattin KARADEMİR
Prof.Dr. Azmi YALÇIN
Doç.Dr. Kemal Can KILIÇ
Doç.Dr. Bahattin KARADEMİR
Prof.Dr. Ali DANIŞMAN
Doç.Dr. Mehmet TURAN
Sınav Tarihi
6 Nisan 2015 Pazartesi
7 Nisan 2015 Salı
8 Nisan 2015 Çarşamba
13 Nisan 2015 Pazartesi
16 Nisan 2015 Perşembe
6 Nisan 2015 Pazartesi
7 Nisan 2015 Salı
10 Nisan 2015 Cuma
14 Nisan 2015 Salı
16 Nisan 2015 Perşembe
Uzaktan Eğitim Pazarlama
Dersin Kodu
EMG43 700
EMG43 702
EMG43 704
EMG43 701
EMG43 705
EMG43 709
EMG43 708
EMG43 706
Dersin Adı
Tüketici Davranışları
Pazarlama Araştırması
Uluslararası Pazarlama
Pazarlama Yönetimi
Satış Yönetimi
Perakendeci İşletmeler Yönetimi
Reklam
Hizmet Pazarlaması
Öğretim Üyesi
Prof.Dr. Serap ÇABUK
Prof.Dr. Fatma DEMİRCİ OREL
Yrd.Doç.Dr. Deniz ZEREN
Doç.Dr. Hilal İNAN
Prof.Dr. Serap ÇABUK
Prof.Dr. Fatma DEMİRCİ OREL
Yrd.Doç.Dr. Deniz ZEREN
Doç.Dr. Hilal İNAN
Sınav Tarihi
7 Nisan 2015 Salı
9 Nisan 2015 Perşembe
14 Nisan 2015 Salı
16 Nisan 2015 Perşembe
6 Nisan 2015 Pazartesi
8 Nisan 2015 Çarşamba
15 Nisan 2015 Çarşamba
16 Nisan 2015 Perşembe
Uzaktan Eğitim İşletme ve Teknoloji Yönetimi
Dersin Kodu
EMG28 703
EMG28 709
EMG28 705
EMG28 710
EMG28 702
EMG28 708
EMG28 704
Dersin Adı
İşletme Yönetimi
İstatistiksel Veri Analizi
Tedarik Zinciri Yönetimi
Sayısal Karar Verme Teknikleri
Proje Yönetimi
Lojistik Yönetimi
Nicel Çözümleme Yöntemleri
Öğretim Üyesi
Prof.Dr. Erkut DÜZAKIN
Yrd.Doç.Dr. Mert DEMİRCİOĞLU
Yrd.Doç.Dr. Gülsün NAKIBOĞLU
Prof.Dr. Erkut DÜZAKIN
Doç.Dr. Selçuk ÇOLAK
Yrd.Doç.Dr. Gülsün NAKIBOĞLU
Yrd.Doç.Dr. Mert DEMİRCİOĞLU
Sınav Tarihi
7 Nisan 2015 Salı
13 Nisan 2015 Pazartesi
17 Nisan 2015 Cuma
7 Nisan 2015 Salı
10 Nisan 2015 Cuma
14 Nisan 2015 Salı
15 Nisan 2015 Çarşamba
Uzaktan Eğitim Muhasebe
Dersin Kodu
EMG32 731
EMG32 719
EMG32 711
EMG32 712
EMG32 730
EMG32 753
EMG32 752
EMG32 756
EMG32 754
EMG32 755
Dersin Adı
Muhasebe Standartları
Denetim ve Meslek Hukuku
Tekdüzen Hesap Planı ve Uygulamaları
Maliyet Muhasebesi ve Uygulamaları
Vergi Muhasebesi ve Uygulamaları
Vergi Yönetimi
Mali Tablolar Analizi
Stratejik Yönetim Muhasebesi
Maliyet Yönetimi ve Analizi
Finansal Raporlama Standartları
Öğretim Üyesi
Doç.Dr. Mehmet Ü.MEMİŞ
Yrd.Doç.Dr. Jale SAĞLAR
Yrd.Doç.Dr. Elif DEMİRCİOĞLU
Doç.Dr. Mehmet Fatih GÜNER
Prof.Dr. Turgut ÇÜRÜK
Prof.Dr.Turgut ÇÜRÜK
Yrd.Doç.Dr.Jale SAĞLAR
Yrd.Doç.Dr. Elif DEMİRCİOĞLU
Doç.Dr. Mehmet Fatih GÜNER
Doç.Dr.Mehmet Ü.MEMİŞ
Sınav Tarihi
6 Nisan 2015 Pazartesi
9 Nisan 2015 Perşembe
10 Nisan 2015 Cuma
13 Nisan 2015 Pazartesi
15 Nisan 2015 Çarşamba
6 Nisan 2015 Pazartesi
8 Nisan 2015 Çarşamba
10 Nisan 2015 Cuma
13 Nisan 2015 Pazartesi
14 Nisan 2015 Salı
Uzaktan Eğitim Bankacılık ve Finans
Dersin Kodu Dersin Adı
EMG12 701
EMG12 710
EMG12 704
EMG12 702
EMG12 706
EMG12 707
EMG12 705
EMG12 708
EMG12 713
EMG12 714
Temel Finansman İlkeleri
Uluslararası Finansman Teknikleri
Alternatif Finansman Teknikleri
Finansal Piyasalar
Sermaye Piyasası Analizi
Finansal Risk Yönetimi
Portföy Yönetimi
Bankalarda Aktif ve Pasif Yönetimi
Finansmanda Güncel Gelişmeler
Bankalarda Kredi Yönetimi
Öğretim Üyesi
Doç.Dr. Gamze VURAL
Prof.Dr. Hatice DOĞUKANLI
Prof.Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL
Prof.Dr. Hatice DÜZAKIN
Doç.Dr. Serkan Yılmaz KANDIR
Prof.Dr. Hatice DOĞUKANLI
Doç.Dr.Serkan Yılmaz KANDIR
Doç.Dr.Gamze VURAL
Prof.Dr.Yıldırım Beyazıt ÖNAL
Prof.Dr.Hatice DÜZAKIN
Sınav Tarihi
6 Nisan 2015 Pazartesi
7 Nisan 2015 Salı
8 Nisan 2015 Çarşamba
14 Nisan 2015 Salı
15 Nisan 2015 Çarşamba
7 Nisan 2015 Salı
8 Nisan 2015 Çarşamba
10 Nisan 2015 Cuma
14 Nisan 2015 Salı
15 Nisan 2015 Çarşamba
Download

Uzaktan Eğitim Programları 2014-2015 Bahar Yarıyılı Vize Sınavları