T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. / TCZB [] 09.04.2015 18:04:59
2015-45
Sermaye Piyasası Aracının İtfası
Ortaklığın Adresi
Doğanbey Mah. Atatürk Bul. No: 8, 06107
Ulus / ANKARA
: 0-312 584 20 00 - 0-312 584 49 65
: [email protected]
:
Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks
: 0-212 285 06 40 - 0-212 276 93 13
Numarası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
: Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
: Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir
: Hayır
Açıklama mı?
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel
: 10.10.2014
Durum Açıklamasının Tarihi
XS1119298583 ISIN Kodlu Bononun İtfası
Özet Bilgi
:
Hk.
Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu
: XS1119298583
İtfa Olacak Sermaye Piyasası Aracının Türü : Bono
İtfa Tarihi
: 09.04.2015
Varsa Kupon Faiz Oranı
:Varsa Kupon Ödeme Tutarı
:Anapara/Vade Sonu Ödeme Tutarı
: 5.800.000 USD
EK AÇIKLAMALAR:
İlgi: 10.10.2014 tarihli Özel Durum Açıklamamız.
Bankamızca GMTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen 5.800.000 USD
tutarındaki borçlanma araçlarının 09.04.2015 tarihi itibariyle vadesi gelmiş olup,
itfa ödemesi yapılmıştır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel
Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda
tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde
etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan
sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Download

09.04.2015 XS1119298583 ISIN Kodlu Bononun İtfası Hk.