T.C.
BANAZ KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 56748813/300/3777006
Konu: "Çanakkale İçin Söyle"Projesi
08/04/2015
..................................................MÜDÜRLÜĞÜNE
BANAZ
İlgi
: Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 06/04/2015 tarihli ve 300/3667024 sayılı yazısı
Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğünün "Çanakkale İçin Söyle" konulu ilgi yazı ve ekleri
ilişikte gönderilmiştir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
İbrahim BAŞAR
Müdür a.
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü
EK :
1-Yazı (2 Sayfa)
DAĞITIM :
-Okul Müdürlüklerine
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
BANAZ-UŞAK ŞEF : Hüseyin Ümit GÜN
Tel: 0276 3155311
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 3d01-7601-3bb1-9938-9119 kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
UŞAK VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 32405776/300/3667024
Konu: "Çanakkale İçin Söyle" Projesi
06/04/2015
......................................KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
................................................MÜDÜRLÜĞÜNE
İlgi: Karaman Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 27/03/2015 45054044/300/3323836
sayılı yazısı.
Karaman ili İrfan Ataseven Anadolu Lisesi Müdürlüğünün hazırlamış oluduğu
"Çanakkale İçin Söyle" Projesi ilgi yazı ekinde gönderilmiştir.
Projesi için hazırlanan özel klip www.canakkaleicinsoyle.com adresinden izlene bilir
veya müdürlüğümüz teknisyen odasında usb bellek getirilerek klip' in kaydı alına bilir.
Bilgilerinize ve gereğini rica ederim.
Bülent ŞAHİN
Vali a.
İl Milli Eğitim Müdürü
EK:
-Karaman İl Milli Eğitim Müd. Yazısı (5 Sayfa)
DAĞITIM:
-5 İlçe Milli Eğitim Müd.
-Merkez Tüm Resmi ve Özel Okul Müd.
-Merkez Yan Kuruluş Müd.
Mesleki ve Teknik Eğitim Şubesi
Kurtuluş M.Enstitü Sk. Bila No: 64100 UŞAK
Telefon (276) 2233990/165-148
e-posta : [email protected]
Ayrıntılı bilgi için irtibat: E.Mete ACAR Şef
Fax: (276) 2233989
Elektronik Ağ: http//usak.meb.gov.tr
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden e640-22c8-336d-b0fd-39fb kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
KARAMAN VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 45054044/300/3323836
Konu: "Çanakkale İçin Söyle" Projesi
27/03/2015
........................................ VALİLİĞİNE
(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)
18 Mart 2015 tarihinde 100. Yılını kutladığımız " 18 Mart Çanakkale Zaferi Anma
Programı" çerçevesinde Milli Eğitim Müdürülüğümüzce onaylanan " Çanakkale için söyle"
proje kapsamında İrfan Ataseven Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Muhammet UĞUR
yönetiminde İrfan Ataseven Anadolu Lisesi Müdürlüğü öğrencilerinden ve İlimizdeki 17
Liseden seçilen öğrencilerin katılımıyla hazırlanmış olan " Çanakkale için söyle" isimli
proje ile 1 adet CD yazımız ekinde gönderilmiştir.
Bilgilerinize arz ederim.
Murat KOCA
Vali
EK :
1 adet proje ve CD
DAĞITIM :
80 İl Valiliğine
(İl Milli Eğitim Müdürlüğüne)
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden c6b6-04c6-31b1-805c-95e1 kodu ile teyit edilebilir.
Download

Çanakkale İçin Söyle Projesi - Banaz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü