Bitlis Defterdarlığı
Muhasebe Müdürlüğü
Kasa Tahsilatı
Tahsilat Talebine İlişkin
Yazının Muhasebe
Birimine Gelmesi
Tahsilat
Talebine
İlişkin Yazı
Tahsilat Yapılmasının
Değerlendirilmesi
Hak Sahibi Adına
Emanete Alındığında
Say2000i
Çeşitli Gelirler Tahsilatı
Emanet Kaydına
Alınma Kontrolünün
Yapılması
Olumlu
Say2000i
Tahsilat Çeşidinin
Kontrolü
Olumsuz
Olumlu
Tahsilatın Emanete
Alınması
Reddelilmesi
Durumunda Hak
Sahibine
Bildirilmesi
Tahsilatın Bütçe
Gelirlerine Alınması
Red Edildi
MİF Belgesinin
Muhasebe Yetkilisince
İmzalanması
MİF
Belgesi
MİF Belgesinin
Muhasebe Yetkilisince
İmzalanması
Tahsilat İşlemi
Tamamlandı
Olumsuz
Tahsilat İşlemi
Tamamlandı
MİF
Belgesi
Red Edildi
Vezne
Alındısı
Vezne
Alındısı
Muhasebe İşlem
Fişinin Arşivlenmesi
Muhasebe İşlem
Fişinin Arşivlenmesi
Hazırlayan:
Onaylayan:
Cahit YILMAZ
VHKİ
Reddelilmesi
Durumunda Hak
Sahibine
Bildirilmesi
Nafi ÇELİK
Muhasebe Müdürü
Download

3- Kasa Tahsilatı