ANTALYA
MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Mülkiyeti Belediyemize ait Güzeloluk Mah. Yalı Cad. 1832 Sokakta yer alan BÜFE + TRAFİK
EĞİTİM PARKI’nın kiralanması, ihale şartnamesi esasları doğrultusunda 2886 sayılı yasanın 45.maddesine
göre açık teklif arttırma usulü ile kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.
S.NO
1
PAFTA NO
18M-2A
MAHALLESİ
Güzeloluk
ADRESİ
NEVİ
Ofis Alanı
Depo Alanı
Yalı Cad. 1832 Sokak 3 Adet WC
Trafik Eğitim Parkı
YÜZÖLÇÜMÜ
(m²)
Toplam
39 m²
MUAMMEN
BEDELİ
(YILLIK)
(KDV HARİÇ)
50.400,00 TL.
2090 m²
(Trafo hariç)
-İhale 14.04.2015 Salı günü saat 14.00’de Belediye Encümeni huzurunda Belediye Encümen
Toplantı Salonunda yapılacaktır.
-İsteklilerde aranan şartlar, özel şartlar ve belgeler ihale şartnamesinde açıklamalı olarak yazılıdır.
-İhale Şartnamesi Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ücret karşılığında temin edilir.
-İhaleye katılacakların geçici teminatı ihale günü saat 13.30’ a kadar Belediye veznesine yatırmaları
gerekmektedir.
-İhaleye katılacak isteklilerin ihale şartnamesinde istenilen belgelerle birlikte anılan gün ve saatte
Encümen Toplantı Salonunda hazır bulunmaları şarttır.
İLAN OLUNUR
Download

İhale detayına ulaşmak için tıklayın.