SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KONTENJANLARI-2015
SELCUK UNIVERSITY
2015 QUOTAS FOR ADMISSION OF FOREIGN STUDENTS
LİSANS PROGRAMLARI - UNDERGRADUATE PROGRAMS
Programın Adı
Name of Programme
Diş Hekimliği Fakültesi
Faculty of Dentistry
Edebiyat Fakültesi
Faculty of Letters
Alman Dili ve Edebiyatı
Süre
Kontenjan
Duration
Quota
5
4
German Language and Literature
4
3
Arap Dili ve Edebiyatı
Arabic Language and Literature
4
3
Arkeoloji
Archaeology
4
4
Fars Dili ve Edebiyatı
Persian Language and Literature
4
2
Fransız Dili ve Edebiyatı
French Language and Literature
4
2
İngiliz Dili ve Edebiyatı
English Language and Literature
4
3
Karşılaştırmalı Edebiyat
Comparative Literature
4
2
Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça)
Russian Language and Literature (Russian)
4
2
Sanat Tarihi
History of Art
4
3
Sosyoloji
Sociology
4
3
Tarih
History
4
3
Türk Dili ve Edebiyatı
Turkish Language and Literaturee
4
3
Fen Fakültesi
Faculty of Sciences
Biyoloji
Biology
4
15
İstatistik
Statistics
4
5
Kimya
Chemistry
4
5
Matematik
Mathematics
4
3
Güzel Sanatlar Fakültesi
Faculty of Fine Arts
Endüstri Ürünleri Tasarımı
Industrial Products Design
4
2
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
Interior Architecture and Environmental Design
4
2
Hukuk Fakültesi
Faculty of Law
4
5
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Faculty of Economics and Administrative Sciences
İktisat
Economics
4
5
İşletme
Management
4
5
İşletme (İngilizce)
Management (English)
4
5
Kamu Yönetimi
Public Administration
4
5
Uluslararası İlişkiler
International Relations
4
5
Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
International Relations (English)
4
5
İletişim Fakültesi
Faculty of Communication
Gazetecilik
Journalism
4
3
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Public Relations and Presentation
4
3
Radyo, Televizyon ve Sinema
Radio, Television and Cinema
4
3
Reklamcılık
Advertising
4
3
Mimarlık Fakültesi
Faculty of Architecture
Mimarlık
Architecture
4
3
Şehir ve Bölge Planlama
City and Regional Planning
4
3
Mühendislik Fakültesi
Faculty of Engineering
Bilgisayar Mühendisliği
Computer Engineering
4
3
Çevre Mühendisliği
Environmental Engineering
4
3
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Electrical & Electronic Engineering
4
10
Endüstri Mühendisliği
Industrial Engineering
4
3
Harita Mühendisliği
Geomatic Engineering
4
3
Harita Mühendisliği (İÖ)
Geomatic Engineering (EP)
4
3
İnşaat Mühendisliği
Civil Engineering
4
3
İnşaat Mühendisliği (İÖ)
Civil Engineering (EP)
4
3
Jeoloji Mühendisliği
Geological Engineering
4
10
Kimya Mühendisliği
Chemical Engineering
4
3
Kimya Mühendisliği (İÖ)
Chemical Engineering (EP)
4
3
Maden Mühendisliği
Mining Engineering
4
5
Makine Mühendisliği
Mechanical Engineering
4
5
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Metallurgy and Material Engineering
4
3
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Faculty of Health Sciences
Çocuk Gelişimi
Child Development
4
10
Ebelik
Obstetrics
4
3
Hemşirelik
Nursing
4
4
Sağlık Yönetimi
Health Management
4
4
Sosyal Hizmet
Social Services
4
3
Tıp Fakültesi
Faculty of Medicine
6
15
Teknoloji Fakültesi
Faculty of Technology
Bilgisayar Mühendisliği
Computer Engineering
4
2
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Electrical & Electronic Engineering
4
2
Makine Mühendisliği
Mechanical Engineering
4
2
Turizm Fakültesi
Faculty of Tourism
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği
Travel Management ve Tourism Guidance
4
5
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği (İÖ)
Travel Management and Tourism Guidance (EP)
4
5
Turizm İşletmeciliği
Tourism Management
4
5
Turizm İşletmeciliği (İÖ)
Tourism Management (EP)
4
5
Veteriner Fakültesi
Faculty of Veterinary Sciences
5
10
Ziraat Fakültesi
Faculty of Agriculture
Bahçe Bitkileri
Garden Plants
4
3
Bitki Koruma
Plant Protection
4
2
Gıda Mühendisliği
Food Engineering
4
3
Peyzaj Mimarlığı
Landscape Architecture
4
2
Tarım Ekonomisi
Agricultural Economy
4
4
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
Agricultural Machinery and Technology Engineering
4
5
Tarımsal Yapılar ve Sulama
Agricultural Structures and Irrigation
4
5
Tarla Bitkileri
Field Crops
4
5
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Soil Science and Plant Nourishment
4
2
Zootekni
Animal Science
4
5
Akşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Akşehir Faculty of Economics and Administrative Sciences
İşletme
Management
Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu
Akşehir Kadir Yallagöz School of Health
Beslenme ve Diyetetik
Hemşirelik
Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi
Beyşehir Ali Akkanat Faculty of Management
İşletme
4
3
Nutrition and Dietetics
4
2
Nursing
4
3
Management
4
5
İşletme (İÖ)
Management (EP)
4
5
Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi
Beyşehir Ali Akkanat Faculty of Tourism
Turizm İşletmeciliği
Tourism Management
4
4
ÖNLİSANS PROGRAMLARI - ASSOCIATE DEGREE PROGRAMS
Süre
Kontenjan
Duration
Quota
Programın Adı
Name of Programme
Sosyal Bilimler Meslek Y.O.
Vocational School of Social Sciences
Bankacılık ve Sigortacılık
Banking ve Insurance
2
3
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
Banking ve Insurance (EP)
2
3
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Office Management and Executive Assistant
2
3
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)
Office Management and Executive Assistant (EP)
2
3
Dış Ticaret
Foreign Trade
2
3
Dış Ticaret (İÖ)
Foreign Trade (EP)
2
3
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Public Relations and Presentation
2
3
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)
Public Relations and Presentation (EP)
2
3
İşletme Yönetimi
Business Administration
2
4
İşletme Yönetimi (İÖ)
Business Administration (EP)
2
4
Lojistik
Logistics
2
3
Lojistik (İÖ)
Logistics (EP)
2
3
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Accounting and Tax Applications
2
4
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Accounting and Tax Applications (EP)
2
4
Pazarlama
Marketing
2
4
Pazarlama (İÖ)
Marketing (EP)
2
4
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Tourism and Hotel Management
2
3
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ)
Tourism and Hotel Management (EP)
2
3
Akören Ali Rıza Ercan Meslek Y.O.
Akören Ali Rıza Ercan Vocational School
Bankacılık ve Sigortacılık
Banking ve Insurance
2
2
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
Banking ve Insurance (EP)
2
2
Bilgisayar Programcılığı
Computer Programming
2
2
Dış Ticaret
Foreign Trade
2
2
Dış Ticaret (İÖ)
Foreign Trade (EP)
2
2
Elektronik Teknolojisi
Electronic Technology
2
2
Lojistik
Logistics
2
2
Beyşehir Ali Akkanat Meslek Yüksekokulu
Beyşehir Ali Akkanat Vocational School
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
Banking ve Insurance (EP)
2
10
Dış Ticaret
Foreign Trade
2
10
Dış Ticaret (İÖ)
Foreign Trade (EP)
2
10
İşletme Yönetimi
Business Administration
2
10
Lojistik
Logistics
2
10
Lojistik (İÖ)
Logistics (EP)
2
10
Maliye (İÖ)
Public Finance (EP)
2
10
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Accounting and Tax Applications
2
10
Turizm Rehberliği
Tourism Guidance
2
10
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Tourism and Hotel Management
2
20
Doğanhisar Meslek Yüksekokulu
Doğanhisar Vocational School
Bankacılık ve Sigortacılık
Banking ve Insurance
2
2
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
Banking ve Insurance (EP)
2
2
Bilgisayar Programcılığı
Computer Programming
2
3
Lojistik
Logistics
2
3
Maliye
Public Finance
2
3
Maliye (İÖ)
Public Finance (EP)
2
3
Huğlu Meslek Yüksekokulu
Huğlu Vocational School
Bilgisayar Programcılığı
Computer Programming
2
2
Makine
Machinery
2
2
Makine, Resim ve Konstrüksiyon
Machinery, Drawing and Construction
2
2
Sarayönü Meslek Yüksekokulu
Sarayönü Vocational School
Bilgisayar Programcılığı
Computer Programming
2
2
Çevre Koruma ve Kontrol
Environmental Protection and Control
2
2
Fidan Yetiştiriciliği
Tree Seedlings
2
2
Gıda Teknolojisi
Food Technology
2
2
Organik Tarım
Organic Agriculture
2
2
Tohumculuk
Seed Production
2
2
Silifke Taşucu Meslek Y.O.
Silifke Taşucu Vocational School
Aşçılık
Cooking
2
2
Bahçe Tarımı
Yard Farming
2
2
Bahçe Tarımı (İÖ)
Yard Farming (EP)
2
2
Dış Ticaret
Foreign Trade
2
3
Dış Ticaret (İÖ)
Foreign Trade (EP)
2
3
Elektronik Teknolojisi
Electronic Technology
2
2
Elektronik Teknolojisi (İÖ)
Electronic Technology (EP)
2
2
Turizm Rehberliği
Tourism Guidance
2
3
Turizm Rehberliği (İÖ)
Tourism Guidance (EP)
2
2
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Tourism and Hotel Management
2
3
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ)
Tourism and Hotel Management (EP)
2
3
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Tourism and Travel Services
2
3
Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ)
Tourism and Travel Services (EP)
2
3
ÖZEL YETENEK SINAVI İLE ÖĞRENCİ ALAN PROGRAMLAR
PROGRAMS THAT CONSIDERED WITH SPECIAL SKILLS EXAM
Süre
Kontenjan
Duration
Quota
Programın Adı
Name of Programme
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
School of Physical Education and Sports
Antrenörlük Eğitimi
Coaching Training
4
2
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Teacher Training in Physical Eduation and Sports
4
2
Spor Yöneticiliği
Sport's Management
4
2
Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı
Dilek Sabancı State Conservatory
Şan
Singing
4
2
Tiyatro
Theater
4
2
Türk Sanat Müziği
Turkish Music
4
2
Güzel Sanatlar Fakültesi
Faculty of Fine Arts
Geleneksel Türk Sanatları
Traditional Turkish Arts
4
2
Grafik
Graphic
4
2
Grafik (İÖ)
Graphic (EP)
4
2
Heykel
Sculpture
4
2
Seramik
Ceramic
4
2
Resim
Drawing
4
2
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Faculty of Arts and Design
El Sanatları Tasarımı ve Üretimi
Hand Crafts Design and Production
4
3
Moda Tasarımı
Fashion Design
4
2
Download

süyös-2015 kontenjanlar