KLİMUD – ADSİ / TMC – ADTS Çalışma Grupları İşbirliği
ve
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nın Katkılarıyla
YORUMLU VE KISITLI ANTİBİYOGRAM KURSU:
“EUCAST’A GEÇİŞ 3”
1-2 Mayıs 2015
Kurs sorumlusu:
Yrd. Doç. Dr. Onur KARATUNA
Adres:
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kerem Aydınlar Kampüsü, Kayışdağı Cad. No: 32 Ataşehir, İstanbul
İletişim:
Tel:+90 532 5957419 / e-posta: [email protected]
Yorumlu ve Kısıtlı Antibiyogram Kursu: EUCAST'a Geçiş 3
Değerli üyelerimiz,
2015 yılı KLİMUD Bilimsel Etkinlikleri çerçevesinde, “Yorumlu ve Kısıtlı Antibiyogram Kursu:
EUCAST’a Geçiş 3” başlıklı kurs 1-2 Mayıs 2015 tarihlerinde İstanbul’da Acıbadem Üniversitesi
Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ev sahipliğinde yapılacaktır.
Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarlarının en önemli sorumluluklarından biri olan “Yorumlu ve Kısıtlı
Antibiyogram” konusunda yapılacak olan kurs, KLİMUD-Antibiyotik Duyarlılıklarının Saptanması
ve İzlenmesi (ADSİ) Çalışma Grubu ve Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Antimikrobik Duyarlılık
Testlerinin Standardizasyonu (ADTS) Çalışma Grubu işbirliği ile gerçekleşecektir.
Kursun amacı, enfeksiyon hastalıklarında tedavilerin doğru ve hızlı yönlendirilmesi ve izlenmesi
açısından yaşamsal önem taşıyan bu konuda farkındalığı ve yetkinliği artırmaktır. Kurs kapsamında
antimikrobik duyarlılık testlerinin uygulanmasında ve değerlendirilmesinde EUCAST
yönteminin kullanılması teorik bilgilerle aktarılacak, ardından antibiyogram rapor örnekleri
ve/veya senaryoları üzerinden uygulamalı olarak tartışılacaktır.
Kursa katılmak isteyen üyelerimizin ekte sunulan başvuru formlarını eksiksiz doldurarak
[email protected] adresine göndermeleri önemle rica olunur. Kursiyerler kurs kayıt ücretlerini
kursa kabul edildiklerine dair kendilerine bildirim yapıldıktan sonra ödeyeceklerdir.
Sizlerle birlikte olmak dileğiyle sevgi ve saygılarımızı sunarız.
KLİMUD-ADSİ ve TMC-ADTS Çalışma Grupları
KURS BİLGİLERİ
Kursiyerler: Klinik Mikrobiyoloji laboratuvarlarında aktif çalışan uzmanlara ve son yıl uzmanlık
öğrencilerine kontenjan dahilinde öncelik tanınacaktır.
Kurs Kontenjanı: 30 kişidir. Kursa kabul için başvuru sırası gözetilecektir.
Kurs Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Onur KARATUNA
Kurs Ücreti: 300 TL (KDV DAHİL)
Download

EUCAST`A GEÇİŞ 3 - Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği