KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU
ODYOLOJİ BÖLÜMÜ ARŞ. GÖR. ALIMI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
KTO Karatay Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu bünyesinde açılan Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuruda bulunan adayları dosyaları, Yüksek Öğretim Kurulu’nun
“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik”ine göre incelenmiştir. Değerlendirme sonucunda aşağıda adları ve puanları yazılmış olan adaylar, Üniversitemiz tarafından yapılacak olan sınava
katılacaktır. Sınavla ilgili bilgiler aşağıdadır.
No
1
Adayın Adı
EMEL
Adayın Soyadı
ARSLAN SARIMEHMETOĞLU
ALES Puanı
ALES Puanı
(60%)
Yabancı Dil
Puanı
Yabancı Dil
Puanı (40%)
Toplam Puan
Durum
71.91
43.15
55.00
22.00
65.15
Sınava Çağrılması
Sınav Yeri: KTO Karatay Üniversitesi / Tıp Fakültesi Katı
Sınav Tarihi: 23.03.2015
Saati: 14.00
Download

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Odyoloji Bölümü araştırma görevlisi