T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
İSTANBUL ORTAOKULLAR ARASI KOMPOZİSYON VE ŞİİR YAZMA YARIŞMASI
AMAÇ
Okullarda Çevre Eğitim ve Uygulama Projesi kapsamında, İstanbul’u, Türkiye’yi ve dünyayı daha
yaşanabilir hale getirmek ve bu konuda sorumluluk almak isteyen, çevre bilincine ve duyarlılığına
sahip, sanat ve çevre değerlerini kullanarak fikirler üreten öğrencileri bir araya getirmek amacıyla,
çevre ve şehircilik konularına farkındalık yaratmak, güzelliklere veya sorunlara nasıl yaklaştıklarını
anlamak temel amacımızdır.
YARIŞMANIN KONUSU
İstanbul Ortaokullar arası kompozisyon ve şiir yazma yarışmasının konusunu “ Havam, Suyum ve
Toprağım Temiz Kalsın!” oluşturmaktadır.
YARIŞMA KATILIMCILARI
Yarışmamız İstanbul İli’nde bulunan resmi/özel tüm ortaokulları kapsamaktadır.
YARIŞMA KATEGORİLERİ
Yarışmamızda kompozisyon ve şiir kategorileri bulunmaktadır.
YARIŞMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ
1- Her okul kendi içinde okul müdürleri başkanlığında, konuyla ilgili öğretmenleri ile birlikte
oluşturacakları bir değerlendirme komitesi ile ön değerlendirme yapacaktır.
2- Yarışmaya katılacak çalışmalar bireysel olmalıdır. Her öğrenci yalnız bir eser ve bir
kategoride yarışmaya katılabilir.
3- Daha önce ulusal ya da uluslararası yarışmalara katılmış ya da bu yarışmalardan ödül almış
eserler ile katlanmış, istenen boyutlardan ve özelliklerden farklı, çok sayıda yazım ve
noktalama hatası içeren eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
4- Her kategoride başvuran adayların değerlendirilmesi: 5-6. Sınıflar, 7-8. sınıflar olarak 2 ayrı
kısımda yapılacaktır. Her kategori için birinci, ikinci ve üçüncülerin yanı sıra 3 adet
sergilenmeye değer eser seçilecektir.
5- Yarışmacıların eserleri, verdikleri mesaj, anlatım teknikleri, genel kompozisyon, sanatsal,
kurgusal ve özgün olma açısından değerlendirilecektir.
YARIŞMA JÜRİSİ
İstanbul Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ve İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ile
Üniversitelerin ilgili bölümlerinin temsilcileri, profesyonel sanatçılar ve konusunda uzman çevreci
kişilerden oluşacaktır.
YARIŞMA TARİHLERİ
1- Okullarda yapılan ön elemede seçilen eserler, 10 Nisan 2015 tarihine kadar aşağıda
belirtilen adrese gönderilecek olup, bu tarihten sonra gelen başvurular alınmayacaktır.
2- Yarışma sonuçları 15 Mayıs 2015 tarihinde web sayfamızda açıklanacaktır.
(www.csb.gov.tr/iller/istanbul)
3- Yarışmanın ödül töreni tarihi ve yeri daha sonra web sayfamızda açıklanacaktır.
YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI
Genel Koşullar
1- Aday eserlerin arkasına aşağıda yer alan başvuru formu (eksiksiz olarak doldurulup)
yapıştırılmalıdır.
2- Eserlerin zarar görmemesi için katlanmadan gönderilmesi gerekmektedir.
3- Yarışmaya katılan her öğrenci ve velisi belirtilen tüm koşulları kabul etmiş sayılır.
4- Yarışmaya katılan eserler iade edilmeyecek olup, her türlü telif, yayın, kullanım ve
sergilenme hakkı İstanbul Valiliği İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne ait olacaktır.
5- Müdürlüğümüz, eserleri kurumun basılı ve görsel yayınlarında kullanılabilir.
Kompozisyon Yazma Yarışmasına Katılmak İçin,
1- 5-6. sınıflardan 2 aday eser, 7-8. sınıflardan 2 aday eser okullar tarafından yapılacak ön
değerlendirmede seçilerek gönderilecektir.
2- Aday eserler 3 sayfadan oluşacaktır. İlk 2 sayfada, el yazısı ile Türkçe dil bilgisi kurallarına
uygun olarak yazılmış kompozisyon, son sayfada ise başvuru formu yer alacaktır. Eser,
posta yolu ile aşağıda belirtilen adrese gönderilecektir.
Şiir Yazma Yarışmasına Katılmak İçin,
1- 5-6. sınıflardan 2 aday eser, 7-8. sınıflardan 2 aday eser okullar tarafından yapılacak ön
değerlendirmede seçilerek gönderilecektir.
2- Aday eserler 2 sayfadan oluşacaktır. İlk sayfada öğrencinin el yazısı ile Türkçe dil bilgisi
kurallarına uygun olarak yazdığı şiiri, ikinci sayfada da başvuru formu yer alacaktır. Eser,
posta yolu ile aşağıda belirtilen adrese gönderilecektir.
YARIŞMA BAŞVURU FORMLARI:
İSTANBUL ORTAOKULLAR ARASI KOMPOZİSYON YARIŞMASI BAŞVURU
FORMU
Okulun Adı:
Öğrencinin Adı ve Soyadı:
Okul Müdürünün Adı ve Soyadı:
Danışman Öğretmenin Adı ve Soyadı:
Öğrencinin Sınıfı:
Okulun İletişim Bilgileri:
Adres:
Telefon:
E-mail:
İSTANBUL ORTAOKULLAR ARASI ŞİİR YARIŞMASI BAŞVURU FORMU
Okulun Adı:
Öğrencinin Adı ve Soyadı:
Okul Müdürünün Adı ve Soyadı:
Danışman Öğretmenin Adı ve Soyadı:
Öğrencinin Sınıfı:
Okulun İletişim Bilgileri:
Adres:
Telefon:
E-mail:
YARIŞMA ÖDÜLLERİ:
Birinci Olan Öğrenciler İçinİkinci Olan Öğrenciler İçinÜçüncü Olan Öğrenciler içinSergilenmeye Değer eser sahibi Öğrenciler için-
Laptop
Bisiklet
Tablet
iPod Shuffle
YARIŞMA BAŞVURU ADRESİ:
İSTANBUL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ- Barbaros Bulvarı No:137 Balmumcu
Beşiktaş- İstanbul
Telefon: 0 212 318 41 00/4249-4474
Önemli hatırlatma:
-İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü yarışma şartnamesi üzerinde ilgililere haber
vermek kaydıyla gereken değişikliği yapabilir.
Download

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ