T.C.
BANAZ KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 74978106/821.99/3221114
Konu: Çanakkale Savaşları
100.Yıl Etkinlikleri
25/03/2015
..................................................MÜDÜRLÜĞÜNE
BANAZ
İlgi
: Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 20/03/2015 tarihli ve 3099936 sayılı yazısı
Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğünün "Çanakkale Savaşları 100. Yıl Etkinlikleri"
konulu ilgi yazı ve ekleri ilişikte gönderilmiştir.
Bilgilerinizi ve Başbakanlığımız ile bakanlık emirleri doğrultusunda gereğinin
yapılmasını rica ederim.
İbrahim BAŞAR
Müdür a.
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü
EK :
1-Yazı (3 Sayfa)
DAĞITIM :
-Tüm Teşkilata
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
BANAZ-UŞAK
Tel : 0276 315 5311
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 1c4f-8e17-3aeb-9d8d-b47f kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
UŞAK VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 47848017/821.99/3099936
20/03/2015
Konu: Çanakkale Savaşları
100. Yıl Etkinlikleri
.......................... KAYMAKAMLIĞI
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne)
..............................MÜDÜRLÜĞÜNE
İlgi : 17/03/20105 Tarih ve 84037561/821.99/2944550 sayılı yazı.
Bakanlığımız Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün
"Çanakkale Savaşları 100. Yıl
Etkinlikleri" konulu ilgi yazısı Müdürlüğümüz usak.meb.gov.tr adresinde yayınlanmıştır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Bülent ŞAHİN
Vali a.
İl Milli Eğitim Müdürü
EK : İlgi yazı ve Logo (3 Sayfa)
DAĞITIM :
-5 Ilçe Kaymakamlığına (MEM)
-Tüm Teşkilata
Ortaöğretim Hizmetleri Bölümü
Enstitü Sok. Valilik Binası Arkası 64100-Merkez/UŞAK
Ayrıntılı bilgi için: Aleattin KAYA Memur
Tel
: (0 276) 2245603
Faks : (0 276) 2233989
e-posta: [email protected]
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 9004-64a0-3f9f-b417-d884 kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Sayı : 84037561/821.99/2944550
Konu : Çanakkale Savaşları 100.
Yıl Etkinlikleri
17/03/2015
DAĞITIM YERLERİNE
İlgi : a) Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Basın Yayın Dairesi Başkanlığının
04/03/2015 tarihli ve 45700121-951.03.06-1311 sayılı yazısı.
b) Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 12/03/2015 tarihli ve 69471265
-010-06/2998 sayılı yazısı.
Çanakkale Savaşlarının 100. Yıl olması münasebetiyle Cumhurbaşkanlığı
himayesinde 23-25 Nisan 2015 tarihlerinde yüksek düzeyde uluslararası katılımlı anma
programı çerçevesinde çeşitli etkinliklerin planlandığı, bir yıl boyunca Çanakkale
etkinliklerinin iletişim stratejisinin düzenleme ve yürütme görevi kapsamında ilgili
kurumlarla işbirliği içerisinde Logo kullanımı, Web sayfası, Sosyal Medya, Basın ve İlişkiler
hususlarının yerine getirilmesine dair ilgi (a ve b) yazıların bir örneği yazımız ekinde
gönderilmiştir.
Çanakkale Savaşlarının 100. Yılı iletişim stratejisinin yürütülmesi ve ilgi (a ve b)
yazılarda belirtilen konuların ivedilikle yerine getirilmesi hususunda
Bilgilerinize ve gereğini rica ederim
Muhterem KURT
Bakan a.
Müsteşar Yardımcısı
Ek: İlgi yazı ve logo ( 3 sayfa)
DAĞITIM:
A ve B Planı
Atatürk Blv. 06648 Kızılay/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
İsmail HAFIZ VHKİ.
Tel: (0 312) 413 15 08
Faks: (0 312) 418 07 39
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden b2bf-f859-3625-a978-b708 kodu ile teyit edilebilir.
Download

Çanakkale Savaşları 100. Yıl Etkinlikleri 25.03.2015 10:19