İSTANBUL İLİ 51. EK TERCİH VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ YER, ZAMAN VE BAŞVURAN HEKİMLERİ İÇEREN GEÇİCİ LİSTE İLANI
İlimizde boş olan ve çeşitli nedenlerden dolayı boşalan aile hekimliği pozisyonları için yapılacak olan Aile Hekimliği 51. Ek Tercih ve Yerleştirme İşlemleri 25 MART 2015 tarihinde Çarşamba Günü İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü
Yemekhane Salonunda yapılacaktır. Oturum saat 19:00' da başlayacaktır.
Adres : Ginza Plaza Seyitnizam Mahallesi Mevlana Caddesi No:81-83 ZEYTİNBURNU/ İSTANBUL
Telefon : 0 212 409 20 00
Oturum’ da “Askerlik Dönüşü veya Doğum Sonrası Bir Defalık Tercih Hakkı Bulunan Aile Hekimleri” “İstanbul İlinde Sözleşmeli Aile Hekimleri” ve “İstanbul İlinde Görev Yapmakta olan Kamu Görevlisi Uzman Tabip ve
Tabipleri” nin yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecektir.
19 Mart 2015 tarihi itibarı ile sona eren İstanbul İli Aile Hekimliği 51. Ek Tercih ve Yerleştirme Başvuru İşlemleri sonucunda gerekli başvuru evraklarını Müdürlüğümüze zamanında ulaştırmış olan hekimlerimizin hesaplanmış hizmet
puanlarını içeren geçici listeler aşağıda yer almaktadır.
Bu geçici listelerdeki hekimlerimizin başvuruları hakkında Müdürlüğümüz tarafından yapılmakta olan incelemeler sonuçlandığında Aile Hekimliği 51. Ek Tercih ve Yerleştirme İşlemleri’ ne katılmasına engel bulunmayan hekimlerimizi
içeren kesin listeler, 24 Mart 2015 Salı Günü aşağıda yer alan geçici listeler ile değiştirilecektir. Dolayısıyla başvuru yapan hekimlerimizin aynı linkten “Ek Tercih ve Yerleştirme İşlemleri; Yer, Zaman, Hekim Listesi İlanı”nın
yenilenip yenilenmediğini takip etmesi gerekmektedir.
Kesin listelerin aşağıda ilan edilmesi tebligat yerine geçmiş olacaktır. Ancak Aile Hekimliği 51. Ek Tercih ve Yerleştirme İşlemleri’ ne katılmasına engel bulunduğu için kesin listelere dahil edilmeyen hekimlerimize
(başvurularında belirtmiş oldukları telefon numaralarından ulaşılarak) katılımlarına engel teşkil eden nedenler hakkında ivedilikle bilgi verilecek olup, talepleri olması halinde söz konusu bilgi kendilerine yazılı olarak ayrıca
gönderilecektir.
Geçici listelerde yer alıp ilan edilmiş hizmet puanına itirazı olan hekimlerimizin, itirazlarını 24 Mart 2015 Salı Günü saat 12:00’ a kadar Müdürlüğümüz Aile Hekimliği Uygulama Şubesi' ne şahsen başvuru yaparak
gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Posta, telefon ve internet yolu ile yapılan ve 24Şubat 2015 Salı Günü saat 12:00’ dan sonra yapılan itiraz başvuruları kabul edilemeyecektir.
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
• İstanbul İli Aile Hekimliği 51. Ek Tercih ve Yerleştirme İşlemleri’ ne katılacak olan hekimlerin veya noter aracılığıyla vekalet verdikleri kişilerin T.C. kimlik numaralarını gösteren nüfus cüzdanlarını yanlarında bulundurmaları
gerekmektedir.
• Acil ve önceden öngörülemeyen bir mazeret nedeniyle (Ailesinden birinin vefatı, kaza, hastalık vs.) bizzat salona gelemeyecek olan adaylar, noter onaylı “25/03/2015 tarihinde, İstanbul İli Aile Hekimliği 51. Ek Tercih ve Yerleştirme
İşlemleri’ nde …….....… hizmet puanım ile sıram geldiğinde şahsım adına tercih yapma, pas geçme, aile hekimliği hizmet sözleşmesi imzalama, tercih hakkından feragat etme gibi tüm yasal haklarımı …………’na
veriyorum” ibaresini içeren ve kimlik bilgilerininde noterce tasdikinin yapıldığı vekaletname ile vekil kıldıkları kişi tercih ve yerleştirme toplantısına katılabilir.
• İstanbul İli Aile Hekimliği 51. Ek Tercih ve Yerleştirme İşlemleri’ne katılacak olan hekimler veya vekalet verdikleri kişiler dışında salonlara giriş yapılamayacaktır. Bu nedenle tercih ve yerleştirme toplantısına katılacak kişilerin
yalnız gelmesi rica olunur.
• İstanbul İli Aile Hekimliği 51. Ek Tercih ve Yerleştirme İşlemleri’ne katılacak olan hekimler veya vekalet verdikleri kişilerin, tercih edilebilecek aile hekimliği pozisyonları hakkında "ilgili aile sağlığı merkezlerindeki aile hekimliği uzmanı
kontenjanlarının mevcut durumu, ilgili birimin dahil olduğu Aile Sağlığı Merkezi'nden ayrılışının söz konusu olup olmadığı, binasının mevcut olup olmadığı , nüfusu ve Kentsel Dönüşüm Kapsamında bulunup bulunmadığı "
gibi ihtiyaç duyacakları her türlü güncel bilgiyi 51. Ek Tercih ve Yerleştirme İşlemleri öncesinde ilgili Toplum Sağlığı Merkezleri'nden edinmeleri gerekmektedir.
• Yerleştirme İşlemleri için başvuru yapan hekimler salona, kişiye özel olarak verilecek yaka kartları ile giriş yapılacaktır. Bu nedenle söz konusu yaka kartlarını temin etmek üzere kişilerin kendilerinin salona alınacakları saatten
en az yarım saat daha erken gelmeleri aksaklık yaşanmaması için önem arz etmektedir.
• İstanbul İli Aile Hekimliği 51. Ek Tercih ve Yerleştirme İşlemleri’ ne katılacak olan kişilerden taşınabilir kişisel bilgisayarı olanların, söz konusu bilgisayarlarını yanlarında getirmeleri işlemleri takip etmek adına kendilerine kolaylık
sağlayacaktır.
• Aile Hekimliği 51. Ek Tercih ve Yerleştirme İşlemleri' ne katılacak İstanbul İlinde Sözleşmeli Aile Hekimi olarak çalışmakta olan hekimlerin boş bir Aile Hekimliği Birimi' ni tercih etmesi durumunda, kendilerinin boşaltmış olacakları Aile
Hekimliği Birimleri de sıradaki hekimler tarafından tercih edilebilecektir. Dolayısıyla hekimlerimizin tercih ve yerleştirme toplantısına gelmeden önce sözü geçen boşalabilecek Aile Hekimliği Birimleri hakkında da bilgi edinmesi
kendilerine kolaylık sağlayacaktır.
İSTANBUL İLİ AİLE HEKİMLİĞİ 51. EK TERCİH VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ' NE
BAŞVURAN HEKİMLERİ İÇEREN GEÇİCİ LİSTE
SIRA
NO
OTURUM
BAŞLANGIÇ
SAATİ
1
19:00
SIRA
NO
OTURUM
BAŞLANGIÇ
SAATİ
2
3
19:00
19:00
SIRA
NO
OTURUM
BAŞLANGIÇ
SAATİ
4
5
6
7
8
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
ADI
YELİZ
SOYADI
BAŞKURT
ADI
ALİ ERKAN
ZEYNEP
SOYADI
BOZAT
PEHLİVAN
DOĞUM DÖNÜŞÜ
VEYA ASKERLİK
DÖNÜŞÜ KAMU
GÖREVİNE
BAŞLAMA TARİHİ
ÜNVANI
BAŞVURU ŞEKLİ
16/03/2015
PRATİSYEN
İLK KEZ BAŞVURU
HİZMET PUANI
ÜNVANI
BAŞVURU ŞEKLİ
13428,16
5043,85
AİLE HEKİMLİĞİ UZMANI
AİLE HEKİMLİĞİ UZMANI
İLK KEZ BAŞVURU
İLK KEZ BAŞVURU
HİZMET PUANI
ÜNVANI
BAŞVURU ŞEKLİ
38146,63
35078,91
33187,75
24741,89
24198,62
PRATİSYEN
PRATİSYEN VE DİĞER UZMAN
PRATİSYEN VE DİĞER UZMAN
PRATİSYEN VE DİĞER UZMAN
PRATİSYEN VE DİĞER UZMAN
İLK KEZ BAŞVURU
YER DEĞİŞİKLİĞİ
YER DEĞİŞİKLİĞİ
YER DEĞİŞİKLİĞİ
YER DEĞİŞİKLİĞİ
ŞUANDA ÇALIŞMAKTA OLDUĞU
ADI
HASAN
DERYA
HAYAL
MEHMET SALİH
EHSAN
SOYADI
YILMAZ
EROL
DEMİRAY
ÇAĞİNE
GÜMÜŞ
İLÇE
ÇEKMEKÖY
SULTANBEYLİ
ARNAVUTKÖY
ŞİŞLİ
AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
Çekmeköy 3 Nolu ASM
Altıntepe ASM
Bolluca ASM
Esentepe (Şişli) ASM
AİLE HEKİMLİĞİ
BİRİMİ
34.16.049
34.32.013
34.02.022
34.35.014
70
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
SALİH
MAHİDE NUR
ALİ
TÜRKAN
YUSUF
HATİCE
GÜLNUR
SEYHAN
MUHAMMED ÇERKEZ
DİLBER
BİRSEN
DERYA
RAGIP
ÖZCAN
UĞUR
EMİNE
SAİME
EMİNE
SEDAT
EVREN
ÖZLEM
HATİCE
ZÜLFÜKAR
MURAT
UMUT
MUSTAFA SERTAÇ
SELİM
CÜNEYT
RECEP KAMİL
ERAY
VOLKAN
EKİN
ASLI ZEKİYE
GÖKHAN
MUSTAFA
MEHMET
İBRAHİM ETİZ
HASRET
YASEMİN
GÜLŞEN
MUSTAFA
BEKİR
NİLÜFER
MURAT
GAMZE
GÜLFEM
HÜLYA AYTEN
ORHAN
ALİ BÜLENT
ONUR
AZİZ
ALİ FUAT
SELMA
MEHTAP
GÖKHAN
MURAT
GÖKHAN
MUHAMMET
ALPER TUĞRUL
ENGİN
AYTEN
CANAN
ÖZTÜRK
ÖNEN
SEYHAN
ASLAN
KÜÇÜKBIYIK
KONT GÜZEL
TAN ŞENTÜRK
GÖĞER
ÖZKAN
NAVRUZ
İYİSOY ÖZTÜRK
SİPAHİ
KARAMAN
ŞAHİN
UÇAR
ÖZKAN
UYUKLU
ALYAPRAK
ALEV
KUZU
OĞUL
BİNGÖL
YILDIZ
DİLEK
KARAGÖZ
GÜZELER
ÇELİKKOL
DİNÇER
AYDIN
ERGE
DİNÇER
KİMYON
ÇOBAN
FAİKOĞLU
KOÇ
BAYKAL
METİN
CİHANER
ALBAYRAM
YAKUPOĞLU AYDIN
KAHRAMAN
AKTURA
AKTURA
ÖZAKDAŞ
BAŞ
YILMAZ
KALEMCİ
SEYHAN
ÖZVEREN
AKÇA
YALÇİN
ÖZTÜRK
ARİKAN
ULAŞ
ERDOĞAN
AYNALI
GÖKBUDAK
YAVAŞÇI
GÜL
KELEŞ
GÜNEY
KARA
71
19:00
NEŞE
72
19:00
73
74
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
22295,94
21580,38
21558,77
18545,03
17542,41
17433,11
16699,85
16630,37
16567,45
14504,88
14352,62
14308,07
14112,88
14047,98
13997,72
13142,93
12925,98
12336,22
11648,08
11541,58
10877,46
10192,22
9382,26
8795,41
8681,77
8309,59
7532,02
7523,14
5841,63
5306,44
5265,75
5243,83
5238,35
5071,23
4940,57
4287,67
4202,74
4000
3808,21
3654,79
3356,17
2312,33
2147,95
2147,94
2139,73
33374,94
29334,72
27460,26
21117,38
19.963,10
18968,21
17593,49
16961,64
16005,42
13984,98
9565,24
8626,94
7947,8
5581,73
4931,4
4540,51
3981,69
PRATİSYEN VE DİĞER UZMAN
PRATİSYEN VE DİĞER UZMAN
PRATİSYEN VE DİĞER UZMAN
PRATİSYEN VE DİĞER UZMAN
PRATİSYEN VE DİĞER UZMAN
PRATİSYEN VE DİĞER UZMAN
PRATİSYEN VE DİĞER UZMAN
PRATİSYEN VE DİĞER UZMAN
PRATİSYEN VE DİĞER UZMAN
PRATİSYEN VE DİĞER UZMAN
PRATİSYEN VE DİĞER UZMAN
PRATİSYEN VE DİĞER UZMAN
PRATİSYEN VE DİĞER UZMAN
PRATİSYEN VE DİĞER UZMAN
PRATİSYEN VE DİĞER UZMAN
PRATİSYEN VE DİĞER UZMAN
PRATİSYEN VE DİĞER UZMAN
PRATİSYEN VE DİĞER UZMAN
PRATİSYEN VE DİĞER UZMAN
PRATİSYEN VE DİĞER UZMAN
PRATİSYEN VE DİĞER UZMAN
PRATİSYEN VE DİĞER UZMAN
PRATİSYEN VE DİĞER UZMAN
PRATİSYEN VE DİĞER UZMAN
PRATİSYEN VE DİĞER UZMAN
PRATİSYEN VE DİĞER UZMAN
PRATİSYEN VE DİĞER UZMAN
PRATİSYEN VE DİĞER UZMAN
PRATİSYEN VE DİĞER UZMAN
PRATİSYEN VE DİĞER UZMAN
PRATİSYEN VE DİĞER UZMAN
PRATİSYEN VE DİĞER UZMAN
PRATİSYEN VE DİĞER UZMAN
PRATİSYEN VE DİĞER UZMAN
PRATİSYEN VE DİĞER UZMAN
PRATİSYEN VE DİĞER UZMAN
PRATİSYEN VE DİĞER UZMAN
PRATİSYEN VE DİĞER UZMAN
PRATİSYEN VE DİĞER UZMAN
PRATİSYEN VE DİĞER UZMAN
PRATİSYEN VE DİĞER UZMAN
PRATİSYEN VE DİĞER UZMAN
PRATİSYEN VE DİĞER UZMAN
PRATİSYEN VE DİĞER UZMAN
YER DEĞİŞİKLİĞİ
YER DEĞİŞİKLİĞİ
YER DEĞİŞİKLİĞİ
YER DEĞİŞİKLİĞİ
YER DEĞİŞİKLİĞİ
YER DEĞİŞİKLİĞİ
YER DEĞİŞİKLİĞİ
YER DEĞİŞİKLİĞİ
YER DEĞİŞİKLİĞİ
YER DEĞİŞİKLİĞİ
YER DEĞİŞİKLİĞİ
YER DEĞİŞİKLİĞİ
YER DEĞİŞİKLİĞİ
YER DEĞİŞİKLİĞİ
YER DEĞİŞİKLİĞİ
YER DEĞİŞİKLİĞİ
YER DEĞİŞİKLİĞİ
YER DEĞİŞİKLİĞİ
YER DEĞİŞİKLİĞİ
YER DEĞİŞİKLİĞİ
YER DEĞİŞİKLİĞİ
YER DEĞİŞİKLİĞİ
YER DEĞİŞİKLİĞİ
YER DEĞİŞİKLİĞİ
YER DEĞİŞİKLİĞİ
YER DEĞİŞİKLİĞİ
YER DEĞİŞİKLİĞİ
YER DEĞİŞİKLİĞİ
YER DEĞİŞİKLİĞİ
YER DEĞİŞİKLİĞİ
YER DEĞİŞİKLİĞİ
YER DEĞİŞİKLİĞİ
YER DEĞİŞİKLİĞİ
YER DEĞİŞİKLİĞİ
YER DEĞİŞİKLİĞİ
YER DEĞİŞİKLİĞİ
YER DEĞİŞİKLİĞİ
YER DEĞİŞİKLİĞİ
YER DEĞİŞİKLİĞİ
YER DEĞİŞİKLİĞİ
YER DEĞİŞİKLİĞİ
YER DEĞİŞİKLİĞİ
YER DEĞİŞİKLİĞİ
YER DEĞİŞİKLİĞİ
BAKIRKÖY
FATİH
SİLİVRİ
BAĞCILAR
ESENYURT
KÜÇÜKÇEKMECE
BAHÇELİEVLER
EYÜP
FATİH
BAHÇELİEVLER
BAKIRKÖY
SULTANGAZİ
ATAŞEHİR
ŞİŞLİ
Bakırköy 13 Nolu ASM
Fatih 12 Nolu ASM
Değirmenköy ASM
Yeşilbağ ASM
Saadetdere ASM
Mehmet Akif ASM
Zafer ASM
Çırçır ASM
Fatih 12 Nolu ASM
Zafer ASM
Bakırköy 13 Nolu ASM
Esentepe ASM
Barbaros ASM
Şişli 16 Nolu ASM
34.07.013
34.20.106
34.31.037
34.05.087
34.18.012
34.26.020
34.06.035
34.19.063
34.20.108
34.06.040
34.07.014
34.33.086
34.03.025
34.35.078
ESENYURT
Mehterçeşme ASM
34.18.036
BEYOĞLU
ŞİŞLİ
ESENYURT
ŞİŞLİ
SANCAKTEPE
KÜÇÜKÇEKMECE
FATİH
KAĞITHANE
BAĞCILAR
ESENLER
SULTANGAZİ
ARNAVUTKÖY
GAZİOSMANPAŞA
EYÜP
ESENYURT
KADIKÖY
ŞİŞLİ
ZEYTİNBURNU
ESENLER
ESENYURT
BAĞCILAR
TUZLA
SULTANGAZİ
BAĞCILAR
SANCAKTEPE
GAZİOSMANPAŞA
BAYRAMPAŞA
FATİH
BAĞCILAR
Beyoğlu 4 Nolu ASM
Şişli 15 Nolu ASM
Mehterçeşme ASM
Halide Edip Adıvar ASM
Osmangazi Taşpınar ASM
Küçükköprü ASM
Fatih 6 Nolu ASM
Çeliktepe 2 Nolu ASM
Kazım Karabekir ASM
Yüz Yıl ASM
Zübeyde Hanım ASM
Durusu ASM
Ali Başaran ASM
Emniyettepe ASM
Mehmet Remzi Önecek ASM
Göztepe ASM
Şişli 16 Nolu ASM
Zeytinburnu 5 Nolu ASM
Esenler 16 Nolu ASM
Esenyurt 9 Nolu ASM
Bağcılar 8 Nolu ASM
Mimar Sinan ASM
Piri Reis ASM
Bağcılar 13 Nolu ASM
Kenan Güler ASM
Bağlarbaşı ASM
Ulubatlı Hasan ASM
Fatih 6 Nolu ASM
Kirazlı ASM
34.13.035
34.35.071
34.18.037
34.35.079
34.29.057
34.26.133
34.20.066
34.24.054
34.05.035
34.17.005
34.33.128
34.02.049
34.21.075
34.19.074
34.18.066
34.23.074
34.35.081
34.39.065
34.17.113
34.18.083
34.05.056
34.36.036
34.33.012
34.05.098
34.29.070
34.21.111
34.09.031
34.20.068
34.05.213
PRATİSYEN VE DİĞER UZMAN
YER DEĞİŞİKLİĞİ
GAZİOSMANPAŞA
Gaziosmanpaşa 11 Nolu ASM
34.21.090
PRATİSYEN
PRATİSYEN
PRATİSYEN
PRATİSYEN
PRATİSYEN
PRATİSYEN
PRATİSYEN
PRATİSYEN
PRATİSYEN
PRATİSYEN
PRATİSYEN
PRATİSYEN
PRATİSYEN
PRATİSYEN
PRATİSYEN
PRATİSYEN
İLK KEZ BAŞVURU
İLK KEZ BAŞVURU
İLK KEZ BAŞVURU
İLK KEZ BAŞVURU
İLK KEZ BAŞVURU
İLK KEZ BAŞVURU
İLK KEZ BAŞVURU
İLK KEZ BAŞVURU
İLK KEZ BAŞVURU
İLK KEZ BAŞVURU
İLK KEZ BAŞVURU
İLK KEZ BAŞVURU
İLK KEZ BAŞVURU
İLK KEZ BAŞVURU
İLK KEZ BAŞVURU
İLK KEZ BAŞVURU
MUTLU BAYAR
3812,92
PRATİSYEN
İLK KEZ BAŞVURU
PRATİSYEN
MERVE
MOĞOL
İLK KEZ BAŞVURU
3786,95
PRATİSYEN
19:00
ÖZLEM
İLK KEZ BAŞVURU
GÜNGÖR
3668,50
PRATİSYEN
19:00
NECDET SERCAN
İLK KEZ BAŞVURU
SEVİMER
3590,52
PRATİSYEN
İLK KEZ BAŞVURU
75
19:00
MURAT ERCAN
SEVGİ
1973,59
PRATİSYEN
İLK KEZ BAŞVURU
Download

Geçici Yer, Zaman ve Hekim Listesi için tıklayınız.