10
A
T
TES
KAZAN
TEST
KAVRAM
IM
SINIF Ya İstiklal Ya Ölüm - 5 (Lozan'a Kadar)
1.
4.
Başkomutan Mustafa Kemal idare etmiştir.
+
Başkomutan meydan muharebesi olarak tarihe
geçti.
"En önemli ve verimli görevlerimiz, eğitim ve
öğretim işleridir. Eğitim ve öğretim işlerinde
kesinlikle başarı sağlamak gerekir. Bir milletin
gerçek kurtuluşu ancak eğitimle olur."
Mustafa Kemal'in Maarif Kongresi'nde söylediği sözlere bakarak aşağıdakilerden hangisini vurguladığı söylenebilir?
+
Milli Mücadelenin askeri yönünü sona erdiren
savaştır.
A) Türk milletinin azmini
B) Çağdaş yaşamın gerekliliğini
C) Eğitim ve öğretimin önemini
D) Bilimin gücünü
=
?
Verilen özelliklere bakıldığında "?" olan yere
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) 1. İnönü
C) Sakarya
B) 2. İnönü
D) Büyük Taarruz
5.
Kütahya - Eskişehir Muharebelerinde kayıpların verilmesi
+
Ordumuzun silaha, erzağa, cephaneye ihtiyaç
duyması
özelliklerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız 1.
C) 1. ve 2.
3.
=
Mudanya Ateşkes Antlaşması ile ilgili verilen;
1. Askeri zaferi tamamlayan siyasi bir zaferdir.
2. Doğu Trakya savaş yapılmadan kazanılmıştır.
3. Osman Devleti bu antlaşma ile yok sayılmıştır.
?
"?" yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse Türk
milletinin ordusu için fedakarlıkta bulunduğu
gösterilmiş olur?
A
2.
B) Yalnız 3.
D) 1. - 2. ve 3.
"... Yeni bir Milli Eğitim programı oluşturmaya
zaman ayırmalıyız. Bir milli eğitim programından
söz ederken eski devrin saçma sapan ve yaratılış özelliklerimizle hiç ilgisi olmayan yabancı
düşüncelerden, Doğu ve Batıdan gelebilen
etkilerden uzak, milli ve tarihi karakterimize uyan
modern bir kültürden bahsediyorum."
Mustafa Kemal'in, Maarif Kongresi'nde
yaptığı konuşmaya bakarak oluşturulacak
yeni programla ilgili aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Çağdaş
B) Milli
C) Yabancı düşüncelerin etkisi altında
D) Tarihi karakterimize uygun
Î
A) Tekalifimilliye emirlerinin yayınlanması
B) Teşkilatıesasiye'nin kabulü
C) Hıyanetivataniye Kanunu'nun kabulü
D) Maarif Kongresi
6.
"Ulus varlığı ve yurt erginliğini korumak için
bütün yurttaşların canını ve her şeyini derhal
ortaya koymaya karar vermiş olmak, bir ulusun
en yenilmez silahı ve koruma aracıdır."
(Mustafa Kemal ATATÜRK)
Aşağıdakilerden hangisi verilen söze uygun bir
gelişmedir?
A) Kuvayimilliye'nin kurulması
B) İstiklâl Mahkemelerinin açılması
C) Tekalifimilliye emirlerinin yayınlanması
D) Düzenli ordunun kurulması
TEST
10
Ya İstiklal Ya Ölüm - 5 (Lozan'a Kadar)
7.
11.
Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun eseridir. Bu
eserde Kurtuluş Savaşı anlatılmıştır. Olay, Porsuk Çayı civarında bir Türk köyünde geçmiştir.
1. Tablo
Yukarıda anlatılan eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kiralık Konak
B) Yaban
C) Memleket Hikayeleri D) Sodam Gamare
2. Tablo
1.
Fransa
A
Gümrü Antlaşması
2.
Ermenistan
B
Ankara Antlaşması
3.
Afganistan
C
Moskova Antlaşması
4.
Sovyet - Rusya
D
Türk - Afgan Dostlukları
8.
Yukarıdak 1. tabloda devletler, 2. tabloda ise bu
devletler ile yapılan antlaşmalar verilmiştir.
Bu devletler ile yapılan antlaşmalar hangi
seçenekte doğru olarak eşleştirilmiştir?
A)
?
C)
Verilen özellikler aşağıdakilerden hangisine
aittir?
B)
1. - D
2. - A
2. - A
3. - D
3. - B
4. - C
4. - C
1. - A
D)
1. - B
2. - B
2. - C
3. - C
3. - D
4. - D
4. - A
A
A) Yaban romanına
B) Gençliğe Hitabe'ye
C) Nutuk'a
D) İstiklâl Marşı'na
1. - B
12.
9.
Mustafa Kemal'in ilk kez başko-
Mehmet
Akif
Ersoy
1.
2.
3.
4.
Verilenlerden hangisi Milli Mücadele ile ilgili
herhangi bir eser ortaya koymamıştır?
A) Yalnız 1.
C) 2. ve 3.
10.
Kütahya - Eskişehir Savaşları devam ederken
Ankara'da yapılan "Maarif Kongresi" hangi
alanda çalışma yapılması için toplanmıştır?
A) Sağlık
C) Askeri
KAVRAM
IM
Adı
A
T
TES
KAZAN
B) Yalnız 4.
D) 2. - 3. ve 4.
B) Eğitim
D) Ekonomi
p mutan olması
l Büyük Taarruzun yapılması
n Mudanya Ateşkes Antlaşması
Yukarıdaki gelişmelerin oluş sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A)
C)
p
l
n
n
l
p
B)
D)
p
n
l
l
p
n
:.............................................
Soyadı :.............................................
Sınıf
:.............................................
No :
.............................................
Puan : ..............
Download

Ya İstiklal Ya Ölüm