TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU
DİSİPLİN KURULU
TOPLANTI TARİHİ VE NO
: 28.03.2015 - 52
KARARIN TARİHİ VE NO
: 28.03.2015 - 317
KARAR
OLAYLAR :
21.03.2015 tarihinde Yalova’da oynanan YALOVA VİP – BASKETBOLU
GELİŞTİRENLER DERNEĞİ TKB2L müsabakası sırasında Basketbolu Geliştirenler
Derneği Spor Kulübü sporcusu Kübra İmren Ekşi’nin, yardımcı hakeme yönelik küfürlü
sözler söylemesi ve neticesinde diskalifiye edilmesi nedeniyle ilgili dosya Kurulumuza sevk
edilmiştir.
İNCELENEN BELGELER;
TBF Sevk Yazısı, Müsabaka Değerlendirme Formu, Hakem Raporu, Kübra İmren Ekşi’nin
Savunma Yazısı, Görüntü Kaydı.
GEREKÇE VE KARAR;
Disiplin soruşturmasına esas Müsabaka Değerlendirme Formu, Hakem Raporu ve savunma
yazısı ile görüntü kaydı incelendiğinde; müsabakanın ikinci periyodunun bitimine 1.37 dakika
kala Basketbolu Geliştirenler Derneği Spor Kulübü sporcusu Kübra İmren Ekşi’nin, yardımcı
hakeme yönelik küfürlü sözler söylediği ve neticesinde diskalifiye edildiği rapor edilmiş,
sporcudan gelen savunma yazısı ve ekinde gönderilen ev sahibi takım sporcusu beyanında,
Kübra İmren Ekşi’nin, yardımcı hakeme yönelik hakaret içeren sözler söylediği kanaatine
varılmıştır.
Dosya yukarıdaki şekliyle değerlendirilmekle;
Basketbolu Geliştirenler Derneği Spor Kulübü sporcusu Kübra İmren Ekşi’nin eylemine
uyan Disiplin Yönergesi’nin 36. maddesi gereğince, kendisinin 2 (İKİ) MAÇ
MÜSABAKALARDAN MEN VE 3.000-TL PARA CEZASI ile tecziyesine, iş bu kararın
ilgiliye tebliğine, Disiplin Yönergesi’nin 51. maddesi çerçevesinde para cezasının 30 gün
içinde ödenmesi gerektiğinin bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.
Başkan
İmran IŞILDAR
Raportör
Av. İsmail BAĞDATLI
Başkan Vekili
Av. Feridun ÖZTOP
Üye
Av. Ata DİNÇER
Aslı Gibidir.
Üye
Selçuk KEMERÖZ
Download

karar 317 yalova vip – basketbolu geliştirenler derneği tkb2l