İstanbul Büyükşehir Belediyesi - İFSAK
“En Güzel Lale”
Fotoğraf Yarışması
YARIŞMANIN KONUSU:
2005 yılından bu yana lale yarışması düzenleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2015 yılında
İstanbul’umuzu lale ile yine bir fotoğraf yarışması aracılığıyla buluşturuyor.
Katılımcıların çekecekleri, İstanbul’un koru, park, bahçe, yeşil alanlarında pek çok bölgede yer alan
peyzaj çalışması fotoğrafları, makro lale fotoğrafları ve İstanbulluların lale ile buluşmalarını
betimleyen kadrajlar, yarışmamızın konusu dâhilinde değerlendirilecektir.
KATILIM ŞARTLARI:
1. Yarışmamıza seçici kurul üyeleri, İFSAK Yönetim Kurulu üyeleri, TFSF temsilcisi ve birinci
dereceden yakınları dışında 18 yaş ve üzeri profesyonel veya amatör tüm fotoğraf severler
katılabilir.
2. Yarışmaya gönderilecek fotoğrafların 2015 yılı içerisinde çekilmiş olması gerekmektedir.
Önceki yıllarda çekilmiş fotoğraflarla katılım, kural ihlali sayılacaktır.
3. Fotoğraf Sayısı: Her fotoğrafçı en fazla 4 (dört) eser ile yarışmaya katılabilecektir.
4. Fotoğraflar Renkli veya Siyah-Beyaz olarak sunulabilecektir.
5. Fotoğrafların kenarlarında boşluk veya paspartu kullanılmamalıdır.
6. Keskinlik, kontrast, saturasyon gibi basit müdahalelerin dışında tamamen bilgisayar
yazılımları ile oluşturulmuş veya olmayan bir nesne/objenin eklendiği/çıkartıldığı fotoğraflar
kabul edilmeyecektir.
7. Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül ve sergileme almış
fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri yarışmaya katılamaz; katılıp
ödül almış olsalar dahi ödül geri alınır. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu
yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül ve sergileme almış olduğunun
ortaya çıkması durumunda katılımcı hakkında kural ihlali işlemi yapılır.
8. Fotoğrafın yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan
fotoğraflar, fotoğrafın orijinalinde olmayan herhangi bir objenin eklendiği veya var olan
objelerden herhangi birisinin çıkarıldığı fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez.
9. Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait
olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural
ihlali sayılır.
10. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş
gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve
değişiklikler kural ihlali sayılır.
11. Kural ihlali tespit edilen katılımcılardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları
geri alınır. Ödül yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir.
Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara ise talep hakkı
doğurmaz.
12. Kural ihlali yapan kişilerin TFSF onaylı yarışmalara katılımı, TFSF Yarışma İlkeleri
gereğince 1 (bir) yıl süre ile kısıtlanır. Daha önce kural ihlali cezası almış olan katılımcıların
ikinci defa kural ihlali yapması durumunda TFSF onaylı yarışmalara katılımı, TFSF Yarışma
İlkeleri gereğince süresiz olarak kısıtlanır.
1/4
13. Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu
yarışmaya katılamazlar.
YAPITLARIN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ:
a) Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (eposta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
b) Fotoğraflar çevrimiçi (çevrimiçi) olarak http://www.tfsfonayliyarismalar.org
adresinden
yüklenecektir.
c) İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin
kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin
tıklanması ile olacaktır Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanabilirler.
d) Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak
dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
e) Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmemelidir. İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü
karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir. Küçük harfler
kullanılmalıdır.
f) Ülke kodu (Türkiye > TR) dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
İsimlendirme:
1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin
Çetin Kaya için ckaya gibi).
3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Dijital > D).
4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi
eklenmelidir ( _ ).
5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde
yazılmalıdır. Örnekler: “TRckayaD1_ornekfoto.jpg” veya “TRckayaD2_ornekfoto.jpg” gibi…
g) Yarışmaya katılacak fotoğraflar jpg/JPEG formatında kaydedilmelidir. Yüklenecek fotoğraflar 2
Mb’tan küçük olmamalı, 4 MB’ı geçmemelidir.
h) İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan
kaynaklı hatalar oluşması halinde [email protected] adresinden iletişime geçilerek bilgi
verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
i) Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için İBB ve İFSAK sorumlu
olmayacaktır.
DİĞER HUSUSLAR:
 Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 Şartnameye uymayan fotoğraflar jüri değerlendirmesine alınmayacaklardır.
 Yarışmaya katılan yarışmacılar, belirtilen tüm hususları kabul etmiş sayılacaklardır.
KULLANIM HAKLARI:
 Yarışmada ödül alan fotoğrafların yayın, telif, kullanım ve sergileme hakkı eser sahipleriyle
birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait olacaktır. Bu eserler İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’nin arşivinde saklanacaktır. Ödül ve mansiyon alan eserler ile satın alınan
eserler İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kitap, katalog, reklam, broşür, web
2/4


sayfası ve benzeri basılı yayınlarda fotoğrafçı adı belirtilmek koşuluyla kullanılabilir. Ayrıca
yarışmada
başarılı
olan
eserler
TFSF’nin
http://www.tfsf.org.tr
ile
http://tfsfonlineyarismalar.org web sayfalarında yayınlanacak ve TFSF yayını olan Almanak
2015’te de yer alacaktır. Katılımcılar bu şekilde kullanılan fotoğrafları için verilen ödülden
başka herhangi bir telif hakkı ya da maddi manevi talep ileri sürmeyeceklerini gayrikabili
rücu kabul, beyan ve taahhüt ederler.
Planlanan sergi için derece alan fotoğraflar İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından
bastırılacak olup katılımcılardan herhangi bir bedel tahsil edilmeyecektir.
Fotoğraflar bastırıldıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi arşivine kaldırılacak ve
serginin dolaşımı söz konusu olduğunda bu dolaşımda yer alabilecektir.
SEÇİCİ KURUL (Ada göre alfabetik sıra ile):
Prof. Dr. Adnan KUZU
Ali İhsan GÖKÇEN
Osman SAVAŞ
Sebahattin ÖZVEREN
Şevket DEDELİOĞLU
Seçici Kurul en az 3 (üç) üyesinin bir araya gelmesi ile toplanır ve yarışma sonrasında
değerlendirme tutanağı hazırlanır. Toplantı tarihinde üç seçici kurul üyesinin bir araya gelememesi
durumunda toplantı ve sonuç duyurusu bir hafta ertelenir.
TFSF Temsilcisi: Çetin KAYA
ÖDÜLLER:
1.lik Ödülü
2.lik Ödülü
3.lük Ödülü
Mansiyon (3 adet)
Satın alma (En fazla 50 adet)
:
:
:
:
:
YARIŞMA TAKVİMİ:
Yarışmanın Başlama Tarihi
Son Başvuru tarihi
Seçici Kurul Değerlendirmesi
Sonuçların Açıklanması
Ödül Töreni, Sergi ve Kokteyl
: 26.03.2015
: 01.05.2015 saat 23.00 (TSI)
: 09.05.2015
: 15.05.2015
:
3.000.- TL
2.000.- TL
1.500.- TL
1.500.- TL
300.- TL
YARIŞMA SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ve DUYURUSU:
Yarışma sonuçları basın yoluyla ve www.ibb.gov.tr, www.istanbulunlalesi.com, www.ifsak.org.tr,
http://www.tfsfonayliyarismalar.org ve http://www.tfsf.org.tr adreslerinden duyurulacaktır. Dereceye
giren katılımcılara ödülleri düzenlenecek tören ve sergide takdim edilecektir. Katılımcıların sunduğu
eserlere layık görülen sıra Seçici Kurulun takdiri ile belirlenecektir. Seçici kurul tarafından dereceye
layık bir eser bulunmadığı takdirde bu sıra boş bırakılacaktır.
3/4
İLETİŞİM:
İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (İFSAK)
İlgili
: Çetin Kaya
Adres : İstiklal Caddesi, Ayhan Işık Sokak, No: 32/2, Beyoğlu/İstanbul
Tel
: 0212 292 18 07
E-Posta : [email protected]
Yarışmamız, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenmekte olup, (İFSAK) İstanbul
Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği tarafından organize edilmiştir.
Yarışmamız TFSF 2015/041 patronajı ile desteklenmektedir.
Yarışma sürecinde TFSF Temsilcisi bulunacaktır.
(2015/041)
4/4
Download

Yarışmanın Konusu: