TC
REYHANLI KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 92942029/900/2953998
Konu: Toplantı
18/03/2015
……………………………………. MÜDÜRLÜĞÜNE
REYHANLI
İlçemiz Reyhanlı Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından
18/03/2015 (BUGÜN) tarihinde saat 14:00'te İlçemiz Kapalı Spor Salonu Toplantı
Salonunda Müdürlüğümüz bağlı merkez okullarda görev yapmakta olan Beden Eğitimi
Öğretmenlerin katılım sağlayacağı ve İlçemiz spor faaliyetlerinin görüşüleceği bir toplantının
yapılması ile ilgili alınan Kaymakamlık Makam Onayı ekte gönderilmiştir.
Bilgilerinizi ve okulunuzda Beden Eğitimi Öğretmeni olarak görev yapmakta
olan öğretmenlere tebliğ edilerek toplantıya katılımın sağlanması hususunda;
Gereğini rica ederim.
Abdulgani ŞANVERDİ
Müdür a.
Şube Müdürü
Eki:
1 adet olur
Dağıtım:
Tüm Okul Müdürlüklerine
Reyhanlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: reyhanlimem [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: Erdal SÖNMEZ Memur
Tel: (0 326) 413 10 56
Faks: (0 326) 413 37 02
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden1cff-4d12-3df5-88b6-5a51 kodu ile teyit edilebilir.
Download

92942029/900/2953998 18/03/2015 Konu: Toplantı