T.C.İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAV SONUCU
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuzda Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programına tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere ilan
edilen Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuran adayların, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak
Atamarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12 ncİ maddesi uyarınca 19/03/2015
tarihinde yapılan giriş sınavı sonucu aşağıya çıkarılmıştır.
DUYURU KADRO
DETAYI UNVANI
PROGRAM
ADI
BAŞVURAN ADAYIN
ALES PUANI
LİSANS MEZUNİYET NOTU
ADI VE SOYADI
PUAN
35%
PUAN
30%
Aybüke ALKANAT
72,566
25,3981
66,35
19,905
Şennur ARSLAN
76,42
26,747
82,9
24,87
29514 Öğretim Görevlisi İş Sağlığı ve Güvenliği
Mehmet DOĞANAY
73,594
25,7579
70,3
21,09
Furkan DEMİRBAŞ
87,044
30,4654
58,7
17,61
0
0
Bu duyuru, ilgili Yönetmelik uyarınca tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
GİRİŞ SINAV NOTU
PUAN
35%
85
29,75
60
21
70
24,5
65
22,75
0
DEĞERLENDİRME
NOTU
75,10/BAŞARILI
72,6
71,3
70,8
0,0
Download

tcistanbul medipol üniversitesi sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu