rs}
,, T.C.
\ı,rywffir/
GençIik Hizmetleri ve Spor İl lvltıoıırltıgıı
ş<v
ayı
Konu
S
_
ÇORUM VALİLİĞİ
:
63795553.O3-Spor
a'i.ğ.A
160l l J*-J"t
/0...ıoıızoıs
:HakemTayini
Sayın:
:.....
Satranç Hakemi
ÇoRUM
İlimiz Satranç İl Hakem Kurulunun 06.03.2015 tarih ve 20l4-20l5l03 nolu kararları gereğince 18-19
Mart 2015 tarihinde İlimiz Tevfik Kış Spor Salonunda yapılacak olan Çanakkale Şehitlerini Anma Satranç
Turnuvasında hakem olarak görevlendirilenlerin isimleri aşağıya çıkartılmıştır.
Bilgilerinizi rica ederim.
MUSABAKANIN ADI
ıvrÜsanerANlN YERİ
vrÜsagnrANlN TARİHİ
vrÜsegerANlN SAATİ
Çanakkale Şehitlerini Anma Satranç Turnuvası
Tevfik Kış Spor Salonu
18-19 Mart 2015 Çarşamba-Perşembe
10.00'da her 2 gün de
cönnvı,i HAKEMLER
1- Hüseyin
KARAKUŞ
2- Abdullah
TLINCAY
ı- ioris YAMAN
4-Necati ÇAMİÇİ
5-
GönülGÖKÇEK
DEMİREL
6- Gül
7- Ahmet
Bilgisayar Hakemi
salon Hakemi
İçrÜznn
8- Şerafettin
9_
Hakem Gözlemcisi
Baş Hakem
Başhakem Yardımcısı
Hüseyin
AKTAŞ
ÖrSÜz
Ayrıntılı Bilgi için irtibat:
Karakeçili Mah. Gazi Cad. NO : 97 ÇORUM
E- Posta : [email protected]
Tel: (0 364\223 l0 20 Fax: (0 364) 223 |024
Adres
:
Download

a`i.ğ.A Sayın: :..... - Çorum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü