Ders Ekle-Sil
İşleminizi
Yapınız
Banka
Ödemesini
Yapınız
AÖF Kayıt
Merkezinde
Kayıt
Yenileme
Onayını
Yaptırınız
Bandrolünüzü
ve
Kitabınızı
AÖF Kayıt
Merkezinden
Alınız
Bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okumanız, kayıt yenileme
işlemlerini hatasız ve hızlı bir şekilde yapmanızı sağlayacaktır.
İçindekiler
İÇİNDEKİLER
I. AŞAMA
1. DERS EKLE-SİL .............................................................................................................................................................1
1.1. Ders Ekle-Sil İşlemleri ve Tarihleri .................................................................................................................... 1
1.2. Ders Ekle-Sil İşlemi Sonunda Yazıcıdan Dökümü Alınacak Belgeler ....................................................... 2
II. AŞAMA
2. KAYIT YENİLEME İÇİN YAPILMASI GEREKEN ÖDEME ............................................................................................2
2.1.Öğretim Gideri ................................................................................................................................................. 2
2.2. Bahar Dönemi Kayıt Yenileme İşlemleri İçin İlgili Programların Banka Hesap Numaraları ..................... 2
2.3. Dönem Öğretim Gideri İade İşlemleri ......................................................................................................... 2
III. AŞAMA
3. KAYIT YENİLEME İŞLEMİNİN KONTROLÜ ..................................................................................................................3
IV. AŞAMA
4. DERS KİTAPLARININ DAĞITIMI, SINAVLARDA SORUMLU OLUNACAK ÜNİTELER ................................................3
5. ÖĞRENCİ KİMLİK KARTI/ÖĞRENCİ TANITIM KARTI ve 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BANDROLÜNÜN EDİNİLMESİ
....................................................................................................................................................................................3
6. DERS TRANSFERİ VE MUAFİYET İŞLEMLERİ ................................................................................................................3
i
I. AŞAMA
1. DERS EKLE-SİL
1.1. Ders Ekle-Sil İşlemleri ve Tarihleri
Ders Ekle-sil işlemi, http://kayit.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Yenileme linkinden 23 Mart-3 Nisan 2015 tarihleri arasında yapılacaktır. Ders ekle-sil işlemi ile ilgili açıklamalar aşağıdadır.
2014 – 2015 Öğretim Yılı Güz Döneminde Yeni Kayıt yaptıran öğrenciler hariç geçmiş yıllarda kayıt
yaptırmış olan öğrenciler Fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya ders ekleyebilirler.
Ders ekle-sil işlemi bir üst dönemin derslerinden başlayarak yapılır. Ancak öğrenciler tekrar ettiği
dersleri eksiltemezler.
Ders ekle-sil işlemi kayıt yenileme döneminde, o dönem için yapılır sonradan itiraz edilemez. Öğrenciler sorumlu oldukları derslerin tamamından başarılı olmadan mezun olamayacaklarından,
eksilttikleri dersleri dersin açıldığı ilgili dönemde almak zorundadırlar.
Ders silindiğinde o dersten sorumlu olunmayacağı anlamına gelmez.
Kayıt yenileme tarihleri içerisinde AÖF Kayıt Merkezinde “Kayıt Yenileme Onayı” yaptırmadığınız
sürece ders ekle-sil işlemi yapabilirsiniz.
AÖF Kayıt Merkezinde “Kayıt Yenileme Onayı” yaptıktan sonra ders ekle-sil işlemi yapılması mümkün değildir.
Fakülte tarafından 30 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması ders kodu sırasında yapılmıştır. Öğrenciler 30 AKTS kredilik dersin üzerine isterlerse 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde bulunduğu dönem veya üst dönemden ders ekleyebilirler.
Fakülte tarafından yapılan ders ataması sonucu atanmayan dersi kalan ve bu dersleri alması halinde mezun olabilecek durumdaki öğrenciler 45 AKTS krediye kadar ders ekleyebilirler. Bu durumda olan öğrencilerin ders ekle-sil ekranına girerek ders durumlarını kontrol etmeleri yararlarına olacaktır.
Lisans programlarında birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5 ve 7. yarıyıllardan; ikinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6 ve 8. yarıyıllardan; üçüncü yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarıyıldan; dördüncü yarıyılın tüm
derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarıyıldan ders alamaz.
Ders Ekle-Sil İşlemi Nasıl Yapılır
Ders ekle-sil işlemine başlayabilmek için önce http://kayit.anadolu.edu.tr adresinde Azerbaycan, Kosova,
Makedonya, Bulgaristan Programlarından, ilgili ülke programı seçilmeli, daha sonra Kayıt Yenileme linkinden giriş yapılmalıdır. Ders ekle-sil işlemi üç aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada T.C. kimlik/öğrenci
numaranızı ve şifrenizi girmeniz gerekecektir. İkinci aşamada ders-ekle sil işlemi yaparak alacağınız ve bıraktığınız dersleri belirleyeceksiniz. Üçüncü ve son aşamada ise yaptığınız ders ekle-sil işlemini onaylamanız
istenecektir. Yaptığınız ders ekle-sil işlemini onaylamadığınız takdirde, ders ekle-sil işleminiz geçersiz sayılacaktır. Bu durumda Fakülte tarafından atanan dersleri kabul etmiş sayılırsınız. Birden fazla ders ekle-sil işlemi yapan öğrencilerin, en son onayladığı ders ekle-sil işlemi geçerli olacaktır.
1
1.2. Ders Ekle-Sil İşlemi Sonunda Yazıcıdan Dökümü Alınacak Belgeler
Üç aşamadan oluşan ders ekle-sil işlemini tamamlayan öğrenciler, bilgi amaçlı olarak 2014-2015 Öğretim
Yılı Bahar Dönemi Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasının çıktısını alabilirler. Bu sayfada öğrencilerin ders
ekle-sil işlemi sonucunda; Alacağı Dersler, Bıraktığı Dersler, Sınav Tarihleri vb. bilgiler yer almaktadır.
II. AŞAMA
2. KAYIT YENİLEME İÇİN YAPILMASI GEREKEN ÖDEME
2.1.Öğretim Gideri
Öğrenciler, kayıt yenileme bedelini AÖF Kayıt Merkezinden öğrenerek 23 Mart-3 Nisan 2015 tarihleri
arasında bankaya ödeyeceklerdir. Kayıt yenileme işleminin tamamlanabilmesi için banka dekontunun bir
nüshasının AÖF Kayıt Merkezine 23 Mart-3 Nisan 2015 tarihleri arasında mutlaka teslim edilmesi gereklidir.
Kayıt yenileme onayı AÖF Kayıt Merkezi tarafından yapılacaktır.
2.2. Bahar Dönemi Kayıt Yenileme İşlemleri İçin İlgili Programların Banka Hesap Numaraları
Öğrenciler kayıt yenileme bedelini;
 Bulgaristan’da Türkiye Ziraat Bankası Filibe Şubesinin BG61TCZB93501410180100 hesap numarasına,
 Kosova’da Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) Prizren Şubesinin 20-28-0000626900-96 hesap numarasına,
 Makedonya’da Türkiye Halk Bankası Üsküp Şubesinin MK07270702000102507 hesap numarasına,
 Azerbaycan’da ise Bakü AÖF Kayıt Merkezinden öğrenecekleri banka hesap numarasına,
ödeyecekler ve banka dekontunun bir nüshasını AÖF Kayıt Merkezine teslim edeceklerdir.
Kayıt yenileme ile ilgili ödemelerin zamanında yapılmamasından veya yanlış yapılmasından doğacak sonuçlardan Anadolu Üniversitesi sorumlu değildir.
DİKKAT
DİKKAT
Banka dekontunun bir suretini öğreniminiz süresince saklayınız. Dekont daha sonra
Üniversite yetkililerince istenebilir.
Kayıt yenileme tarihleri içerisinde http://kayit.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Yenileme
bağlantısından Ders Ekle-sil işlemini onaylamayan ve AÖF Kayıt Merkezine başvurarak kayıt
yenileme onayı yaptırmayan öğrencilerin 2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Dönemi kaydı
yenilenmez.
2.3. Dönem Öğretim Gideri İade İşlemleri
“Anadolu Üniversitesi Öğrenci Katkı Payı ve Öğretim Giderlerinin Tahsil ve İade Esasları”na göre;
öğrencinin, kesin kayıt işleminden sonra, herhangi bir nedenle ilişkilerinin kesilmesi halinde ödemiş
oldukları öğretim giderinin iade işlemi yapılmayacaktır.
İlgili esaslara göre mükerrer ve/veya fazla ödeme yapan ya da ödemesini yaptığı halde AÖF Kayıt
Merkezinden kayıt yenileme onayı yaptırmayan öğrenciler, iade işlemleri için ödeme tarihinden itibaren en
geç iki ay içinde yazılı olarak başvurmak zorundadırlar.
Başvuru dilekçesinde banka ve şube adı, öğrenciye ait IBAN numarası mutlaka bulunmalıdır. Aksi hâlde
dilekçe işleme alınmayacaktır. Başvuru dilekçesi ve banka dekontunun aslı AÖF Kayıt Merkezlerine veya
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Merkez Büro Yöneticiliği Yunusemre Kampüsü 26470-ESKİŞEHİR
adresine gönderilmelidir.
2
III. AŞAMA
3. KAYIT YENİLEME İŞLEMİNİN KONTROLÜ
Kayıt yenileme tarihleri içerisinde öğrencilerimizin kayıt yenileme işleminin gerçekleşip gerçekleşmediğini
www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin “Giriş Yapmak İçin Tıklayınız” veya http://kayit.anadolu.edu.tr
adresi Kayıt Yenileme Kontrol bağlantısından mutlaka kontrol etmeleri gerekmektedir.
DİKKAT
Kontrol işleminde kayıt yeniletmemiş görünüyorsanız, öğrenci kimlik kartınız ve ödeme
yaptığınız banka dekontu ile 03 Nisan 2015 tarihinden önce AÖF Kayıt Merkezine
başvurunuz.
IV. AŞAMA
4. DERS KİTAPLARININ DAĞITIMI, SINAVLARDA SORUMLU OLUNACAK ÜNİTELER
Öğrenciler ders kitaplarını kayıt yenileme tarihleri içerisinde veya bahar dönemi ara sınavına kadar AÖF Kayıt
Merkezinden alabilir, ders kitaplarının dijital versiyonuna http://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinin Çalışma
Alanım bağlantısından erişebilirler.
DİKKAT
AÖF Kayıt Merkezinden aldığınız ders kitaplarınızın, kayıt yaptırdığınız program ve derslere
ait olup olmadığını kontrol ediniz. Eksiklik veya yanlışlık olması durumunda AÖF Kayıt
Merkezine başvurunuz.
Öğrenciler okuyacakları derslerin sınavlarında sorumlu olacakları ünitelere www.anadolu.edu.tr/acikogretim
adresinin Kılavuzlar bağlantısından ulaşabilirler.
5. ÖĞRENCİ KİMLİK KARTI/ÖĞRENCİ TANITIM KARTI ve 2014-2015 ÖĞRETİM YILI
BANDROLÜNÜN EDİNİLMESİ
2014-2015 Öğretim Yılında önlisans programlarında 5. yılını, lisans programlarında 8. yılını okuyacak
öğrencilerden, kayıtlarını yeniletenlerin Öğrenci Tanıtım Kartları hazırlanarak AÖF Kayıt Merkezine
gönderilecektir. Bu öğrenciler Öğrenci Kimlik Kartlarını teslim ederek yeni düzenlenen Öğrenci Tanıtım
Kartlarını bağlı oldukları AÖF Kayıt Merkezinden alacaklardır.
Kayıt yenileten öğrencilerin kimlik veya tanıtım kartlarına 2014-2015 Öğretim Yılı bandrolü AÖF Kayıt
Merkezleri tarafından yapıştırılacaktır.
DİKKAT
Bandrol yapıştırılmış Öğrenci Kimlik Kartı ile resmî ve özel kuruluşlarca sağlanan çeşitli
avantajlardan yararlanmanız mümkündür. Ayrıca sınavlarda sorun yaşamamanız için
bandrolün Öğrenci Kimlik Kartınıza yapıştırıldığını mutlaka kontrol ediniz.
Öğrenciler, AÖF Kayıt Merkezinden hizmet almak ve sınavlara girmek için Öğrenci Kimlik Kartlarını yanlarında
bulundurmak zorundadırlar.
6. DERS TRANSFERİ VE MUAFİYET İŞLEMLERİ
Ders transferi ve muafiyet işlemleri, Anadolu Üniversitesi Senatosunun 11.11.2014 Tarih ve 8 Sayılı Anadolu
Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Ders Transferi ve Muafiyet Esasları’na göre yapılır. Ders
transferi ve muafiyet esaslarına buradan ulaşabilirsiniz.
3
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca bu kılavuzda açıklanan kural ve kararları konu alan başvuruların
değerlendirmeye alınmayacağı önemle duyurulur.
İnternet Başvuru, Kayıt, Kayıt Yenileme ve Öğrenci Kılavuzlarında yer alan programlar, program kapsamları,
öğretim yöntemleri, kurallar ve işlemler; yasama, yürütme ve yargı organları ile Yükseköğretim Kurulu, Anadolu
Üniversitesi Rektörlüğü, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin yetkili kurullarınca alınan kararlar gereği
değiştirilebilir. Duyurusu yapılan işlemler, yeni kararlara göre yürütülür.
Öğrencilere Bahar Dönemi kayıt yenileme ile ilgili resmî duyurular www.anadolu.edu.tr adresinde yapılmıştır.
Ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
Duyurulan Bahar Dönemi kayıt yenileme tarihleri kesinlikle uzatılmayacaktır. Bu tarihler arasında kaydını
yeniletmeyen öğrenciler; sonradan kayıt yeniletmek için herhangi bir hak iddia edemez, rapor dâhil mazeret
ileri süremez ve Bahar Dönemi kayıt yenileme hakkını kaybederler.
Bahar Dönemi kayıt yenileme için kesin karar vermeden bankaya ödeme yapmayınız. Bankaya Bahar Dönemi
kayıt yenileme için yatırılan Dönem Öğretim Gideri iade edilmez ve ödeme yapıldıktan ve İlgili programın AÖF
Kayıt Merkezinde “Kayıt Yenileme Onayı” yaptırdıktan sonra Bahar Dönemi kayıt yenileme işleminden
vazgeçilemez.
İLETİŞİM
Açıköğretim Sistemi Etkileşim Merkezi: 0 850 200 46 10-19 (10 hat) ya da 444 10 26
#sorunöğrenin
AÖF KAYIT MERKEZİ ADRESLERİ
Adres
8. MKR. İbrahimpaşa Dadaşov Küç. 74V 1124 Bakü - AZERBAYCAN
Telefon
(+994 12) 5615256 (+994 70) 8920707
Adres
ul. Jelezarska No: 6 4000 Plovdiv / BULGARİSTAN
Telefon
00359988854309
Adres
Remzi Ademaj Nr. 53 A Prizren / KOSOVA
Telefon
0037744926193
Adres
Braka Ginoski No: 1 Gostivar / MAKEDONYA
Telefon
0038970845386 - 0038978345386
Azerbaycan Programları
Bulgaristan Programları
Kosova Programları
Makedonya Programları
Bu kılavuzda yer alan maddeler, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim
ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hazırlanmış olup ilgili Fakültelerin Yönetim Kurulu Kararları ile
kabul edilmiştir.
Ders ekle-sil işlemlerine başlamak için buraya tıklayınız.
4
Download

Untitled - Anadolu Üniversitesi