DOKÜMAN NO: S-FRM-BLG-0060
TAHRİBATSIZ MUAYENE OPERATÖRÜ
BELGELENDİRME BAŞVURU FORMU
BAŞVURU
TARİHİ
5625BELG.PROG.K
ODU
HAZIRLAMA TARİHİ: 01.04.2014
REV TARİHİ/REV NO: 16.12.2014 / 01
BAŞVURU NO
Sıla Kalite Tarafından Verilecektir.
BÖLÜM - 1 (Başvuru Yapacak Aday Tarafından Doldurulur)
1 (a) Genel
Adı Soyadı
Doğum Tarihi / Yeri
Tel. (GSM)
Tel. (Sabit)
Çalıştığı Şirket
Bilgileri
(
(
T.C Kimlik No
Elektronik Posta
Mezuniyet Durumu /
Bölüm
)
)
Görev / Unvan
1 (b) Endüstriyel Deneyim ve Sertifika Durumu
Test Metodu
PT
……. Ay
( ) Seviye I
( ) Seviye II
Tecrübe Süresi
Mevcut Sertifikalar
MT
UT
……. Ay
( ) Seviye I
( ) Seviye II
……. Ay
( ) Seviye I
( ) Seviye II
RT
……. Ay
( ) Seviye I
( ) Seviye II
VT
……. Ay
( ) Seviye I
( ) Seviye II
Eğitim Kuruluşu
Belgelendirme Kuruluşu
1 (c) Belgelenmek İstenen Seviye - I / II Yöntemleri
(Yaygın Yöntemler)
SEVIYE – I : PT ( )
SEVIYE – II : PT ( )
MT ( )
UT ( )
MT ( )
RT ( )
UT ( )
RT ( )
1 (d) Başvuru Bilgileri
VT ( )
VT ( )
İlk Başvuru
Süre Uzatma Tarihi
Belge Yenileme Tarihi
1 (e) Sektörel Yetkiler (TS EN ISO 9712 için)
( ) A : İmalat (c, f, w, t, wp ve p birleşik)
( ) B : İmalatı da kapsayan hizmet öncesi ve sırasındaki
muayene (c, f, w, t, wp ve p birleşik)
(c) Dökümler (demir ve demir dışı malzemeler
(f) Dövmeler (tüm dövme türleri: demir ve demir dışı malzemeler)
(w) Kaynaklar (demir ve demir dışı malzemeler için lehimleme de dâhil tüm kaynak türleri)
(t) Tüp ve borular (dikişsiz, kaynaklı, demir ve demir dışı malzemeler, kaynaklı boruların imalatı için
yassı mamüller dâhil)
(wp) Biçimlendirilmiş mamüller dövmeler hariç (örn. Plaka, levha ve çubuklar)
(p) Kompozit malzemeler
Makul olmak kaydıyla, yerine getirilmesini
istediğiniz özel isteğiniz var mı?
1 (f) Başvuru Yapılan Standart
1 (g) Göz Raporu
(Son 1 yıl içerisinde alınmış (kaşeli) olmalıdır)
TS EN ISO 9712
( )
TS EN ISO 9712’e göre Var ( ) Yok ( )
Varsa Tarihi : ……/………/………
ASNT / SNT-TC-1A
( )
SNT-TC-1A’ya göre
Var ( ) Yok ( )
Varsa Tarihi : ……/………/………
1 (h) Aday Taahhüdü
Başvuru sahibi olarak ‘Belgelendirme Programı Gerekli
Şartları’ okuduğumu ve bu şartlara kesinlikle uyacağımı
ve bu formdaki bilgilerin doğruluğunu kabul ve taahhüt
ederim.
Adı Soyadı
İmza
Tarih
BÖLÜM-2 (SILA KALİTE Tarafından Doldurulur)
2 (a) SILA Kalite’nin Değerlendirmesi
Değerlendirme Kriterleri
SILA KALİTE talep edilen belgeyi verebilecek durumda mıdır?
Başvuru sahibi program hakkında bilgi sahibi midir?
Başvuru sahibi program hakkında yeterli eğitim ve deneyime sahip midir?
Başvuru sahibinin sınava girmeye fiziksel bir engeli var mıdır?
EVET
2 (b) Başvuruya Eklenecek Belgelerin Kontrolü
2 (c) Başvuru Değerlendirme Sonucu
Varsa önceden alınan belgeler
T.C Nolu nüfus cüzdan fotokopisi
2 (iki) adet vesikalık fotoğraf
Geçerli sağlık merkezinden alınan göz raporu
Eğitim durumunu ve Endüstriyel Deneyimini kanıtlayan belge
Başvuran aday için sınav yapılması uygundur
( )
Başvuran aday için sınav yapılması uygun değildir ( )
HAYIR
Uygunsuzluğun nedeni:
2 (d) Başvuruyu Alan Program Komitesi Üyesi
Adı Soyadı – İmza - Tarih
2 (e) Atama
Sn ……………………………………………………………………… ;
Yukarıda evrakları tamamlanmış ve uygun bulunmuş olan ………………………………………………’nın sınavlarının yapılmasını rica ederim.
Atamayı Yapan
Belgelendirme Bölüm Müdürü
Download

NDT Personel Belgelendirme Başvuru Formu