ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK KAPSAMINDA YAPILAN
OCAK/2015 DÖNEMĠ BAġVURULARININ
EKSĠK EVRAKLAR ĠÇĠN DEĞERLENDĠRME KOMĠSYON KARARI
12.03.2015
Aşağıda bilgileri verilen Üretim Tesisi bağlantı başvurusu için verilmiş olan bilgi ve belgeler eksik evraklar için değerlendirmeye alınmış olup,
eksik ve/veya yanlış evrakları süresi içerisinde tamamlanmayan başvurular reddedilmiştir.
Eksik ve/veya yanlış evrakları süresi içerisinde tamamlanan başvurular, Teknik Değerlendirmeye alınmıştır.
Sıra
No
BaĢvur
u No
BaĢvuru Sahibi
Üretim Tesisi Adresi
Kurulu
Güç
(kW)
Kaynak
Türü
Ön Değerlendirme Sonucu
1
6513
Aksaray İnşaat
Nakl.Müh.Mim.Tur.
San.ve Tic.Ltd.Şti.
Aksaray İli Merkez İlçesi
Bağlı Köyü Bucakkuyu
Mevkii 139 Ada 11
Parsel
999
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evraklar tamamlanmış olup,
başvuru Teknik Değerlendirmeye alınmıştır.
2
6516
Aköz Mühendislik
Mim.İnş.Gıda
Otom.San.ve
Tic.A.Ş.
Aksaray İli Merkez İlçesi
Bağlı Köyü Bucakkuyu
Mevkii 139 Ada 11
Parsel
750
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evraklar tamamlanmış olup,
başvuru Teknik Değerlendirmeye alınmıştır.
3
27905
Midas Enerji Üretim
A.Ş.
Karaman İli Ermenek
İlçesi Akçamescit
Mahallesi 561 Ada 74
Parsel
999
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evraklar tamamlanmış olup,
başvuru Teknik Değerlendirmeye alınmıştır.
4
27906
Meray Enerji Üretim
A.Ş.
Karaman İli Ermenek
İlçesi Akçamescit
Mahallesi 561 Ada 74
Parsel
999
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evraklar tamamlanmış olup,
başvuru Teknik Değerlendirmeye alınmıştır.
5
27960
Hüdaverdi YARAR
Karaman İli
Kazımkarabekir İlçesi
Kazımkarabekir Köyü
Kızılkır Mevkii 0 Ada
2455 Parsel
999
GÜNEŞ
Başvuru dosyasındaki eksikliklerin ve/veya hataların süresi
içerisinde giderilmemesinden dolayı başvuru reddedilmiştir.
6
27965
İsmail Hakkı
KARACA
Karaman İli
Kazımkarabekir İlçesi
Kazımkarabekir Köyü
Kızılkır Mevkii 0 Ada
2455 Parsel
999
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evraklar tamamlanmış olup,
başvuru Teknik Değerlendirmeye alınmıştır.
7
27972
Reşadiyeli İnşaat
San.ve Tic.Ltd.Şti.
Karaman İli
Kazımkarabekir İlçesi
Kazımkarabekir Köyü
Kızılkır Mevkii 0 Ada
2456 Parsel
999
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evraklar tamamlanmış olup,
başvuru Teknik Değerlendirmeye alınmıştır.
8
26734
Cengizhan Enerji
Tarım ve
Hayvancılık A.Ş.
Konya İli Çumra İlçesi
İçeriçumra Köyü 455
Ada 3 Parsel
500
GÜNEŞ
Başvuru dosyasındaki eksikliklerin ve/veya hataların süresi
içerisinde giderilmemesinden dolayı başvuru reddedilmiştir.
9
16177
Cerrahi Eğitim
İnş.ve Özel Sağlık
Hiz.A.Ş.
Konya İli Çumra İlçesi
İçeriçumra Köyü 455
Ada 3 Parsel
999
GÜNEŞ
Başvuru dosyasındaki eksikliklerin ve/veya hataların süresi
içerisinde giderilmemesinden dolayı başvuru reddedilmiştir.
10
16186
Eragro Enerji
Tar.ve
Hayv.Tic.San.Ltd.Şt
i.
Konya İli Çumra İlçesi
İçeriçumra Köyü 455
Ada 4 Parsel
999
GÜNEŞ
Başvuru dosyasındaki eksikliklerin ve/veya hataların süresi
içerisinde giderilmemesinden dolayı başvuru reddedilmiştir.
11
16194
Beyaz Piramit
Tar.Hayv.En.Eğ.ve
Dan.A.Ş.
Konya İli Çumra İlçesi
İçeriçumra Köyü 455
Ada 6 Parsel
999
GÜNEŞ
Başvuru dosyasındaki eksikliklerin ve/veya hataların süresi
içerisinde giderilmemesinden dolayı başvuru reddedilmiştir.
12
26723
Cengizhan Enerji
Tarım ve
Hayvancılık A.Ş.
Konya İli Güneysınır
İlçesi Gürağaç Mahallesi
Üzümçukuru Mevkii 129
Ada 294, 298, 299, 300
ve 301 Parseller
999
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evraklar tamamlanmış olup,
başvuru Teknik Değerlendirmeye alınmıştır.
13
27983
Balsun Elektrik
Üretim A.Ş.
Konya İli Karapınar
İlçesi Fevzipaşa
Mahallesi Kurtbasan
Mevkii 1708 Ada 47
Parsel
990
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evraklar tamamlanmış olup,
başvuru Teknik Değerlendirmeye alınmıştır.
14
27694
Apollo Enerji
San.ve Tic.Ltd.Şti.
Nevşehir İli Merkez
İlçesi Çardak Köyü
Mahalle Ardı Mevkii 0
Ada 2779 Parsel
999
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evraklar tamamlanmış olup,
başvuru Teknik Değerlendirmeye alınmıştır.
15
3446
Aksalur Enerji ve
Ticaret Ltd.Şti.
Nevşehir İli Ürgüp İlçesi
Aksalur Salur Köyü
Kumkayak Mevkii 550
Ada 2 Parsel
990
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evraklar tamamlanmış olup,
başvuru Teknik Değerlendirmeye alınmıştır.
16
3463
Göreme Güneş
En.ve Tic.Ltd.Şti.
Nevşehir İli Ürgüp İlçesi
Aksalur Salur Köyü
Kumkayak Mevkii 550
Ada 2 Parsel
990
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evraklar tamamlanmış olup,
başvuru Teknik Değerlendirmeye alınmıştır.
17
3468
Küllü Enerji ve
Ticaret Ltd.Şti.
Nevşehir İli Ürgüp İlçesi
Aksalur Salur Köyü
Kumkayak Mevkii 550
Ada 2 Parsel
990
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evraklar tamamlanmış olup,
başvuru Teknik Değerlendirmeye alınmıştır.
Download

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.