Kırıkkale Defterdarlığı
Milli Emlak Müdürlüğü
Toplu Konut İdaresi Başkanlığına Bedelsiz Devir Süreci
TOKİ'den Taşınmaz
Devir Talebine İlişkin
Yazı Bakanlığımızdan
Gelir
Bakanlığımızın Yazısının
Evrak Sistemine
Kaydedilmesi
Bilgi ve Belgelerin MEOP'a
Kaydedilmesi Talep İlçe
Taşınmazı ise Bilgi ve
Belgelerin MEOP'a
Kaydedilmesinin
İstenilmesi
323 Sayılı Tebliğe
Göre Bilgi Formu
327 Sıra Sayılı Milli
Emlak Genel Tebliği
UyarıncaTaşınmazın
Devrine İlişkin
Defterdan Onay
alınması
Taşınmazın Devir
İşlemlerinin
Tamamlanması
Hazırlayan:
Onaylayan:
İlçeden Bilgi ve Belge
İsteme Yazısı
Download

Toplu Konut İdaresi Başkanlığına Bedelsiz Devir Süreci Kırıkkale