Kırıkkale Defterdarlığı
Milli Emlak Müdürlüğü
Toplu Konut İdaresi Başkanlığına Bedelsiz Devir Süreci
TOKİ'den Taşınmaz
Satış Talebine İlişkin
Yazı Bakanlığımızdan
Gelir
Bakanlığımızın Yazısının
Evrak Sistemine
Kaydedilmesi
Bilgi ve Belgelerin MEOP'a
Kaydedilmesi Talep İlçe
Taşınmazı ise Bilgi ve
Belgelerin MEOP'a
Kaydedilmesinin
İstenilmesi
313 Sayılı Tebliğe
Göre Bilgi Formu
İlçeden Bilgi ve Belge
İsteme Yazısı
İlçeden gelen Bilgi ve
Belgelerin İncelenmesi
Kıymet Takdir
Kararı
Taşınmazın Satışına İlişkin
Bilgi ve Belgelerin
Bakanlığa Gönderilmesi
Bakanlıktan Gelecek
Talimat Doğrultursunda
İşlem Tesis Edilmesi
Hazırlayan:
GOKHAN GOKKAYA
V.H.K.İ.
Onaylayan:
MUSTAFA GÜLER
MİLLİ EMLAK MÜDÜRÜ
Download

Kırıkkale Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü Toplu Konut İdaresi