HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN
05/03/2015 TARİHLİ VE 382 SAYILI İDARÎ YARGI KARARNAMESİ
S.No Sic.No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
Ankara Bölge İdare Mah. Üyesi
1
37914
Abdullah ŞAHİN
(Personel Genel Müdürlüğünde Genel Müdür
Yardımcısı olarak vekaleten görevli)
Ankara İdare Mah. Başkanlığı
2
94882
Erhan TUTAL
Anayasa Mahkemesi Raportörü
Edirne Vergi Mah. Üyeliği
Download

hâkimler ve savcılar yüksek kurulu birinci dairesinin 05/03/2015