T.C.
MUĞLA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
Medya İletişim Bürosu
BASIN AÇIKLAMASI
Yazılı ve görsel basında yer olan Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan
çocuk tutuklulara tacizde bulunulduğu ve işkence yapıldığı iddiaları ile ilgili olarak, kamuoyunun
bilgilendirilmesinin yararlı ve gerekli olacağı düşünülmekle,
Sözkonusu iddiaya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızca titizlikle adli ve idari soruşturma
sürdürülmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 06/03/2015
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat : Muğla Adliyesi Medya İletişim Bürosu
Tel
: (0252 ) 212 97 85 - Dahili : 102-103
Faks
: (0252 ) 214 04 50
Elektronik Ağ
: http://www.muğla.adalet.gov.tr
E-posta
: [email protected]
Download

Yazılı ve görsel basında yer alan Muğla E Tipi