T.C.
RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Sayı : 91822370-774.09/
Konu: 7.Gelecekle İletişim Çalıştayı
L
—/
/ 2015
m^$ j
ISTANBUL ÜNÎVERSÎTESİ
ÎLETÎŞtM FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA
Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarından 1992 yılından itibaren
Türkiye'ye öğrenci gelmekte ve bu Öğrencilerin bir kısmı da İletişim Fakültelerinde eğitim
almaktadır. Öğrencilerin içinde radyo ve televizyon bölümünden mezun ve halen eğitimine
devam edenler bulunmaktadır. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, ülkemiz ile ülkeleri arasında
bağ kurulmasında birer aracı olan bu kadronun Türkiye ile ilgili daha iyi duygularla ülkelerine
dönmelerini ve ülkemiz ile bağlarını devam ettirebilmeleri için mezun oldukları bölümle ilgili
kurum ve kuruluşlarla da yakın temasta olmalarını temin etmeye çalışmaktadır. Bu çerçevede
Üst Kurulumuzun koordinesinde 2009 yılından itibaren her yıl "Gelecekle İletişim Çalıştayı"
gerçekleştirilmektedir.
Bu sene 7 ncisi yapılacak olan Gelecekle iletişim Çalıştayı ise 06-09 Mayıs 2015
tarihlerinde Çanakkale Savaşlarının 100. Yılı da dikkate alınarak Çanakkale'de
gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır.
Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarından gelerek Fakültenizde
öğrenim gören Öğrencilerin, anılan Çalıştaya davet edilebilmeleri için ekte yer alan
çizelgedeki, bilgilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Sözkonusu çizelgenin doldurularak 15 Mart
2015 tarihine kadar bir nüshasının elektronik mektup olarak gele
~ '
'
adresine iletilerek gönderilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini ri<
EK:
- Bilgi Talep Çizelgesi
DAĞİTİM:
•
.
•
-
Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığına
Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanlığına
Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığına
Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığına
Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığına
Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığına
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığına
Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığına
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığına
Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığına
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığına
Tel: (0 312) 297 53 98
Elektronik Ağ: www.rtuk.org.tr
e-posta: [email protected] org.tr
7. GELECEKLE İLETİŞİM ÇALIŞTAYI
6-9 MAYIS 2015
BİLGİ TALEP ÇİZELGESİ
SIRA
ADI-SOYADI
ÜLKESİ
BÖLÜMÜ
TELEFONU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
15 Mart 2015 tarihine kadar bir nüshasını elektronik mektup olarak
[email protected] adresine iletiniz.
1
ELMEK ADRESİ
(e-mail)
Download

“Gelecekle İletişim Çalıştayı” Hk.