LÜLEBURGAZ DEVLET HASTANESİ B BLOK DOKTOR ÇALIŞMA LİSTESİ
Poliklinik
Doktor
09.Mar.2015
10.Mar.2015
11.Mar.2015
12.Mar.2015
13.Mar.2015
Cildiye
Halit ÇELİK
+
+
+
+
+
Çocuk Hastalıkları
Şirin AYDIN
+
+
+
Nöbet İzni
+
Çocuk Hastalıkları
Dilek ULUDAĞ ALKAYA
09-12 Pol. 15-16 süt izn
09-12 Pol. 15-16 süt izn
09-12 Pol. 15-16 süt izn
09-12 Pol. 15-16 süt izn
09-12 Pol. 15-16 süt izn
Dahiliye
Nihal ÇUKUROVA
+
+
09-12 Pol. 13-16 Heyet
+
Yıllık İzin
Dahiliye
Ozan GERENLİ
+
+
+
+
+
Dahiliye
Özkan ALAN
diyalizde görevli
diyalizde görevli
diyalizde görevli
diyalizde görevli
diyalizde görevli
Enfeksiyon Hastalıkları
Olguner ÇAĞAL
+
+
+
+
Nöbet İzni
Fizik Tedavi
İsmail KIRILMAZ
09-12 Pol. 13-16 FTR
Nöbet İzni
09-12 Pol. 13-16 FTR
+
Nöbet İzni
Fizik Tedavi
Emine ATAOĞLU
+
+
09-12 Pol. 13-16 Heyet
+
+
Göz Hastalıkları
Tuba Yelda BALCI
+
Ameliyat Günü
+
+
+
Göz Hastalıkları
Çiğdem AKDAĞ KOÇER
+
+
Kardiyoloji
Ali Kemal KOCAKUŞAK
+
+
Nöbet İzni
+
+
Göğüs Hastalıkları
Mehmet ÜNLÜ
+
+
+
+
+
Psikiyatri
Murat Volkan BALCI
+
+
+
+
+
Psikiyatri
Recep DEMİRER
+
+
09-12 Pol. 13-16 Heyet
+
+
Üroloji
Sedat ÇAVDAR
randevusuz çalışıyor
randevusuz çalışıyor
randevusuz çalışıyor
randevusuz çalışıyor
randevusuz çalışıyor
09-12 Pol. 13-16 Heyet 09-12 Ameliyat 13-16 Pol.
+
Download

(Emniyet Müdürlüğü Arkası) Hekim Çalışma Listesi