KURULLAR
ONUR KURULU
Çukurova Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Mustafa Kibar
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Dilek Özcengiz
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Ali Anarat
KONGRE DÜZENLEME KURULU
ÇOCUK BESLENME VE METABOLİZMA DERNEĞİ
Başkan
Prof. Dr. Alev Hasanoğlu
Üyeler
Prof. Dr. Turgay Coşkun
Prof. Dr. Mustafa Kendirci
Prof. Dr. Sultan Durmuş Aydoğdu
Prof. Dr. Serap Kalkanoğlu Sivri
Prof. Dr. Fatih Süheyl Ezgü
Uzm. Dr. Mehmet Gündüz
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Kongre Başkanı
Prof. Dr. H. Neslihan Önenli Mungan
Kongre Sekreterleri
Uzm. Dr. Deniz Kör
Uzm. Dr. Berna Şeker Yılmaz
Kongre Düzenleme Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Dinçer Yıldızdaş
Prof. Dr. Gökhan Tümgör
Doç. Dr. Faruk İncecik
Doç. Dr. Sevcan Erdem
Uzm. Dr. Derya Bulut
Dr. Hüseyin Elçi
Dr. Ahmet Yöntem
Dr. Burcu Kuş
DAVET
Değerli meslektaşlarım,
14-18 Nisan 2015 tarihlerinde Adana’da gerçekleştirmeyi
planladığımız XIII. Ulusal Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresine
ev sahipliği yapmaktan onur duyacağız.
Akraba evlilikleri, dar kapsamlı tarama programları, tanı ve tedavi
konusunda hekimlerin bilgilerinin istenilen düzeyin altında olması,
kalıtsal metabolik hastalıklarda önlenebilir çocuk ölümleri ve sekellerinin
önemli bir nedenidir. Bu sebeple “Metabolik Aciller ve Tedavide İnvazif
Girişimlerin Yeri” başlığı altında acil metabolik sorunları tartışmayı ve
yönetimlerinde bilinçlenmeyi hedefliyoruz. “Enerji Metabolizması
Hastalıkları’’ başlığı altında sunulacak panel ve konferanslar ile ayırıcı tanılarında güçlük yaşadığımız hastalıklara ışık tutabilmeyi ve
“Metabolik Hastalıklarda Yenilikler” oturumu ile en güncel bilgileri
paylaşılabilmeyi umuyoruz. “Kalıtsal Metabolik Hastalıklarda Moleküler
Analizler”, “Obesite ve Hiperlipidemi Tedavisinde Diyet” ve “ 2. Kalıtsal
Metabolizma Hastalıkları Diyetisyenliği Kursu - Üre Döngüsü Enzim
Defektlerinde Diyet Tedavisi” kurslarıyla yetkinliklerin artabileceği
kanısındayız. Bilimsel programa ilave edilen “Fenilketonuri ve Lizozomal
Depo Hastalıkları Uzlaşı Grupları” nın tanı ve tedavi yöntemlerinde
standardizasyon sağlamada öncü olacağını düşünüyoruz. Alanlarında
uzman olan birbirinden değerli konukların kongremizin bilimsel
düzeyini en tepeye taşıyacaklarından eminiz.
Kongremize, bilimsel aktiviteler dışında Adana yemeklerinin
dayanılmaz çekiciliği, ilkbaharın güzelliği ve portakal çiçeklerinin kokuları
ile renklenecek sosyal programları ve sevgimizi de ekleyeceğimizden
hiç şüpheniz olmasın.
Prof. Dr. Neslihan Önenli Mungan
Kongre Başkanı
Prof. Dr. Alev Hasanoğlu
Çocuk Beslenme ve Metabolizma
Derneği Başkanı
OT U RUM BA Ş K ANL ARI ve KONUŞMAC I L AR
Prof. Dr. Filiz Akbıyık
Uzm. Dyt. Hatice Akbıyık
Uzm. Dr. Çiğdem Aktuğlu Zeybek
Prof. Dr. Yasemin Alanay
Dr. Dyt. Süheyla Altay
Prof. Dr. Şakir Altunbaşak
Prof. Dr. Ali Anarat
Prof. Dr. Çiğdem Arıkan
Prof. Dr. Nur Arslan
Uzm. Dyt. Yasemin Atik Altınoluk
Prof. Dr. Ahmet Aydın
Doç. Dr. Halil İbrahim Aydın
Prof. Dr. Sultan Aydoğdu
Uzm. Dr. Mehmet Cihan Balcı
Prof. Dr. Gürsel Biberoğlu
Yrd. Doç. Dr. Atıl Bişgin
Uzm. Dr. Şerif Cansever
Prof. Dr. Turgay Coşkun
Doç. Dr. Gonca Gül Çelik
Prof. Dr. Özgür Çoğulu
Prof. Dr. Mahmut Çoker
Prof. Dr. Şadiye Canan Çoker
Prof. Dr. Mübeccel Demirkol
Doç. Dr. Murat Doğan
Prof. Dr. Ali Dursun
Dyt. Zehra Elgün
Doç. Dr. Fatma Tuba Eminoğlu
Prof. Dr. Nurdan Evliyaoğlu
Prof. Dr. Fatih Süheyl Ezgü
Dr. Emer Fitzpatrick
Prof. Dr. Toshiyuki Fukao
Prof. Dr. Gülden Gökçay
Doç. Dyt. Hülya Gökmen Özel
Uzm. Dr. Mehmet Gündüz
Uzm. Dr. Deniz Güngör
Prof. Dr. Candan Gürakan
Prof. Dr. Birol Güvenç
Prof. Dr. Alev Hasanoğlu
Prof. Dr. Özlem Hergüner
Prof. Dr. Selda Hızel Bülbül
Doç. Dr. Robert Hopkin
* Alfabetik soyadı sırasına göre düzenlenmiştir.
Prof. Dr. Çiğdem İnan Akman
Doç. Dr. Selim Kadıoğlu
Doç. Dr. Sema Kalkan Uçar
Uzm. Dr. Nesrin Karabul
Yrd. Doç. Dr. Fatih Kardaş
Prof. Dr. Kader Karlı Oğuz
Prof. Dr. Mustafa Kendirci
Prof. Dr. Mehmet Keskin
Doç. Dr. Mustafa Kılıç
Prof. Dr. Çetin Kocaefe
Prof. Dr. Gülden Köksal
Dyt. Burcu Kumru
Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu
Prof. Dr. Linda De Meirleir
Doç. Dr. Saadet Mercimek Mahmutoğlu
Doç. Dr. İlyas Okur
Doç. Dr. Hasan Önal
Prof. Dr. İmran Özalp
Dr. Sema Özbaş
Doç. Dr. Mehmet Nuri Özbek
Prof. Dr. Erdener Özer
Doç. Dr. Işıl Özer
Prof. Dr. Rıza Köksal Özgül
Prof. Dr. Yeşim Öztürk
Prof. Dr. Cem Kaan Parsak
Doç. Dr. Halil Sağlam
Dyt. Tuğba Sağlam
Uzm. Dyt. Sabriye Saruhan
Prof. Dr. Jean-Marie Saudubray
Prof. Dr. Serap Sivri
Doç. Dr. Erdoğan Soyuçen
Dr. Fiona Jane Stewart
Doç. Dr. Ayşegül Tahiroğlu Yolga
Prof. Dr. Fatoş Tanzer
Prof. Dr. David Thorburn
Prof. Dr. Ali Kemal Topaloğlu
Prof. Dr. Meral Topçu
Prof. Dr. Leyla Tümer
Prof. Dr. Rıza Dinçer Yıldızdaş
Prof. Dr. Aysel Yüce
Prof. Dr. Bilgin Yüksel
KURSLAR
14 Nisan 2015 Salı
KURS 1. KALITSAL METABOLİK HASTALIKLARDA MOLEKÜLER ANALİZLER KURSU
Moderatörler: Prof. Dr. Fatih Süheyl Ezgü, Prof. Dr. Ali Dursun
08.30 - 08.50
Kalıtsal Metabolik Hastalıklarda Genetik Patofizyoloji
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ali Kemal Topaloğlu, Prof. Dr. Ali Dursun
Konuşmacı: Prof. Dr. Rıza Köksal Özgül
•
•
•
•
•
Enzim defektleri
Transport defektleri
Reseptör defektleri
Diğer mekanizmalar
Nadir hastalık kavramı
08.50 - 09.20
Genetik Analiz Yöntemleri ve Kullanım Alanları
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ali Kemal Topaloğlu, Prof. Dr. Rıza Köksal Özgül
•
•
•
•
•
•
Konuşmacılar: Prof. Dr. Ali Kemal Topaloğlu
Yrd. Doç. Dr. Atıl Bişgin
PCR
Real time PCR
Hedefli mutasyon analizleri
DNA dizi analizleri
Sitogenetik ve moleküler sitogenetik analizler
Yeni jenerasyon DNA dizi analiz yöntemleri
09.20 - 10.00
Genetik Değişiklikler, Moleküler Genetik Terminoloji ve Kalıtsal Metabolik
Hastalık İçin Önemi
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ali Kemal Topaloğlu, Prof. Dr. Ali Dursun
Konuşmacı: Prof. Dr. Rıza Köksal Özgül
• Mutasyonların Kalıtsal Metabolik Hastalıkların Tanı ve Tedavisi İçin Örneklerle
Önemi (Delesyon, çerçeve kayması)
• Polimorfizmler (Enzim düzeyleri üzerine etkileri-yanlış negatif ve pozitiflik)
10.00 - 10.30 Kahve Arası
10.30 - 11.00 Kalıtsal Metabolik Hastalıklarda Genetik Tanı Algoritması
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Fatih Süheyl Ezgü, Prof. Dr. Rıza Köksal Özgül
Konuşmacı: Prof. Dr. Fatih Süheyl Ezgü
•
•
•
•
•
Kime genetik tetkik istenmeli
Ne zaman genetik tetkik istenmeli
Hangi genetik tetkik istenmeli
Farklı tetkiklerin güvenirlilik düzeyleri
Kesin hastalığın doğrulanması
11.00 - 11.30 Kalıtsal Metabolik Hastalıklarda Biyoinformatik
(Genetik analiz sonuçlarının yorumlanması)
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Fatih Süheyl Ezgü, Prof. Dr. Ali Dursun
Konuşmacı: Prof. Dr. Fatih Süheyl Ezgü
• Metabolizmacı için bir genetik analiz raporu hangi verileri içermeli
(Gerektiğinde metabolizmacı genetikçiye sorabilmeli)
• Metabolizmacı genetik sonuçların anlamlılığını nasıl araştırmalı
(Mutasyon anlamlılığı için veri tabanları ve web sayfaları, mutasyon veri tabanları)
KURSLAR
11.30 - 11.55 Konuşmacı: Prof. Dr. Ali Dursun
•
•
•
•
Genetik Analizlerde Otopsi Dahil Metabolik Örnekleme
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ali Dursun, Doç. Dr. Halil İbrahim Aydın Hangi test için hangi örnek anlamlı
Örnekler nasıl saklanmalı
Örnekler nasıl transport edilmeli
Kanunlar çerçevesinde örnek transportu
11.55 - 12.30 Mitokondriyal Hastalıkların Genetiği
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Çetin Kocaefe, Prof. Dr. Rıza Köksal Özgül
Konuşmacı: Prof. Dr. Çetin Kocaefe
• Terminoloji (Heteroplazmi, homoplazmi, thereshold ve bottleneck etkileri)
• Mitokondriyal hastalık oluşum mekanizmaları
• Hangi testler ve hangi örnekler metabolizma uzmanına ipucu verebilir
12.30 - 13.30 Öğle Yemeği
13.30 - 14.30 Temel Dismorfoloji ve Dismorfik Özelliklerle Seyreden Metabolik Hastalıklar
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Özgür Çoğulu, Doç. Dr. Halil İbrahim Aydın
Konuşmacı: Prof. Dr. Özgür Çoğulu
• Temel dismorfik özelliklerin tarif edilmesi
• Dismorfik özellikleri olan metabolik hastalıkların özellikleri
14.30 - 15.00 Kahve Arası
15.30 - 16.15 Metabolik Hastalıklarda Epigenetik ve Tedavi Uygulamalarındaki Yeri
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Fatih Süheyl Ezgü, Prof. Dr. Yasemin Alanay
16.15 - 17.00 Konuşmacı: Prof. Dr. Fatih Süheyl Ezgü
Kalıtsal Metabolik Hastalıklarda Prenatal Tanı (Olgu yaklaşımlı)
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Fatih Süheyl Ezgü, Prof. Dr. Yasemin Alanay
Konuşmacı: Prof. Dr. Yasemin Alanay
• Prenatal tanı teknikleri
• Kalıtsal metabolik hastalıklarda prenatal tanıda hangi örnek alınmalı, hangi testler yapılmalı ve örnekler ne zaman alınmalı
• Analiz sonuçlarının yorumlanması
• Metabolizmacının prenatal tanıda kanuni yükümlülükleri
17.00 - 17.30 17.30 - 17.50 Bilinmeyen Kalıtsal Metabolik Hastalıklara Yaklaşım
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Rıza Köksal Özgül, Uzm. Dr. Mehmet Gündüz
Konuşmacı: Prof. Dr. Ali Dursun
Moleküler Genetik Analizler ve Etik
Oturum Başkanları: Yrd. Doç. Dr. Atıl Bişgin, Uzm. Dr. Mehmet Gündüz
Konuşmacı: Doç. Dr. Selim Kadıoğlu
• Genetik tanı ve sonuç yorumlanmasında hangi etik kurallar içerisinde hareket edilmeli
17.50 - 18.00 Günün Değerlendirilmesi, Kapanış ve Sertifika Töreni
KURSLAR
14 Nisan 2015 Salı
KURS 2. OBESİTE VE HİPERLİPİDEMİDE DİYET TEDAVİSİ KURSU
Moderatörler: Prof. Dr. Mustafa Kendirci, Prof. Dr. Mahmut Çoker
08.30 - 09.30 09.30 - 10.00 Obesitenin Tanımı, Sınıflaması ve Komplikasyonları
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mustafa Kendirci, Prof. Dr. Mahmut Çoker
Konuşmacı: Doç. Dr. Hasan Önal
Obesitede İlaç Tedavisi ve Alternatif Tedaviler
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mustafa Kendirci, Prof. Dr. Mahmut Çoker
Konuşmacı: Prof. Dr. Selda Hızel Bülbül
10.00 - 10.30 Kahve Arası
10.30 - 11.00 Obesitede Davranışsal Tedaviler
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Nurdan Evliyaoğlu, Doç. Dr. Ayşegül Tahiroğlu Yolga
11.00 - 11.30 11.30 - 12.30 Konuşmacı: Doç. Dr. Gonca Gül Çelik
Obesitede Cerrahi Uygulamalar
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Leyla Tümer, Prof. Dr. Nur Arslan
Konuşmacı: Prof. Dr. Cem Kaan Parsak
Olgu Örnekleri ile Obesitede Diyet Tedavisi
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Leyla Tümer, Prof. Dr. Nur Arslan
Konuşmacılar: Uzm. Dyt. Sabriye Saruhan
Uzm. Dyt. Hatice Akbıyık
12.30 - 13.30 Öğle Yemeği
13.30 - 14.30 Hiperlipidemi Sınıflaması, Klinik Bulgular ve Komplikasyonlar
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Selda Hızel Bülbül, Doç. Dr. İlyas Okur
Konuşmacı: Prof. Dr.Mahmut Çoker
14.30 - 15.00 Kahve Arası
15.00 - 15.45 Hiperlipidemide İlaç Tedavisi
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Gülden Köksal, Doç. Dr. İlyas Okur
15.45 - 16.30 16.30 - 17.15 Konuşmacı: Prof. Dr. Nur Arslan
Olgularla Hiperkolesterolemide Diyet Tedavisi
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Gülden Köksal, Uzm. Dr. Çiğdem Aktuğlu Zeybek
Konuşmacı: Dr. Dyt. Süheyla Altay
Olgularla Hipertrigliseridemide Diyet Tedavisi
Oturum Başkanları: Uzm. Dr. Çiğdem Aktuğlu Zeybek, Dr. Dyt. Süheyla Altay
Konuşmacılar: Dr. Dyt. Süheyla Altay
Dyt. Zehra Elgün
17.15 - 17.45 17.45 - 18.00 Hiperlipidemide Lipid Aferez Uygulamaları
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Filiz Akbıyık, Prof. Dr. Birol Güvenç
Konuşmacı: Prof. Dr. Mahmut Çoker
Günün Değerlendirilmesi, Kapanış ve Sertifika Töreni
KURSLAR
14 Nisan 2015 Salı
KURS 3. II. METABOLİZMA VE BESLENME DİYET UZMANLIĞI KURSU
Üre Döngüsü Enzim Defektlerinde Diyet Tedavisi
Moderatörler: Prof. Dr. Gülden Gökçay, Doç. Dyt. Hülya Gökmen Özel
08.30 - 09.30 Üre Döngüsü Enzim Defektlerinde Klinik Bulgular, Tanı ve Ayırıcı Tanı
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Serap Sivri, Prof. Dr. Yeşim Öztürk
Konuşmacı: Prof. Dr. Serap Sivri
09.30 - 10.00 HHH Sendromu ve Lizinürik Protein İntoleransı
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Serap Sivri, Prof. Dr. Gürsel Biberoğlu
Konuşmacı: Doç. Dr. Erdoğan Soyuçen
10.00- 10.30
Kahve Arası
10.30 - 11.00 HiperamonemininToksik Etkileri
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Gürsel Biberoğlu, Prof. Dr. Şadiye Canan Çoker
Konuşmacı: Prof. Dr. Yeşim Öztürk
11.00 - 11.30 Üre Döngüsü Enzim Defektlerinde Akut Tedavi Prensipleri
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Gülden Gökçay, Prof. Dr. Yeşim Öztürk
Konuşmacı: Doç. Dr. Halil Sağlam
11.30 - 12.00
Üre Döngüsü Enzim Defektlerinde Uzun Dönem Tedavi Prensipleri
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Gülden Gökçay, Doç. Dr. Halil Sağlam
Konuşmacı: Doç. Dr. Mustafa Kılıç
12.30 - 13.30 13.30 - 14.30
Öğle Yemeği
Olgularla Üre Döngüsü Enzim Defekti Olan Yenidoğanda Diyet Uygulamaları
Oturum Başkanları: Doç Dr. Halil Sağlam, Doç. Dr. Mustafa Kılıç
Konuşmacılar: Doç. Dyt. Hülya Gökmen Özel
Dyt. Burcu Kumru
14.30- 15.00 Kahve Arası
15.00 - 16.00
Olgularla Üre Döngüsü Enzim Defekti Olan Çocuk ve Adölesanlarda Diyet Uygulamaları
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Fatma Tuba Eminoğlu, Doç. Dyt. Hülya Gökmen Özel
Konuşmacılar: Dyt. Tuğba Sağlam
Uzm. Dyt. Yasemin Atik Altınoluk
16.00 - 16.45
Olgularla Üre Döngüsü Enzim Defekti Olan Erişkin ve Gebelerde Diyet Uygulamaları
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Sultan Aydoğdu, Doç. Dyt. Hülya Gökmen Özel
Konuşmacı: Doç. Dyt. Hülya Gökmen Özel
16.45 - 17.15 Üre Döngüsü Enzim Defektlerinde Yeni Tedaviler
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Gülden Gökçay, Prof. Dr. Sultan Aydoğdu
Konuşmacı: Prof. Dr. Gülden Gökçay
17.15 - 17.30 Günün Değerlendirilmesi, Kapanış ve Sertifika Töreni
KONGRE PROGRAMI
15 Nisan 2015 Çarşamba
08.30 - 10.00
Açılış Konuşmaları ve Açılış Seromonisi
10.00 - 10.40
Konferans: Kalıtsal Metabolik Hastalıklarda Yenilikler
(Prof. Dr. Pınar Özand Anısına)
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Alev Hasanoğlu, Prof. Dr. Turgay Coşkun
Sfingolipid ve Glikosfingolipid Metabolizması Hastalıkları
Konuşmacı: Prof. Dr. Jean-Marie Saudubray
10.40 - 11.00 Kahve Arası
11.00 - 11.30
Konferans: Yenidoğan Tarama Programında Gelinen Son Durum ve Hedefler
Oturum Başkanları: Prof. Dr. İmran Özalp, Prof. Dr. Mübeccel Demirkol
Konuşmacı: Dr. Sema Özbaş
11.30 - 13.00 Panel: Metabolik Aciller - Akut Metabolik Dekompanzasyon
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ali Anarat, Prof. Dr. Serap Sivri
Kalıtsal Metabolik Hastalıklarda Metabolik Asidoza Yaklaşım
Konuşmacı: Doç. Dr. Sema Kalkan Uçar
Kalıtsal Metabolik Hastalıklarda Hiperamonemiye Yaklaşım
Konuşmacı: Doç. Dr. Fatma Tuba Eminoğlu
Hepatosit İnfüzyon Tedavisi
Konuşmacı: Dr. Emer Fitzpatrick
Kalıtsal Metabolik Hastalıklarda İnvazif Tedavi Yaklaşımlarının Yeri
Konuşmacı: Prof. Dr. Rıza Dinçer Yıldızdaş
13.00 - 14.20 Öğle Yemeği
14.20 - 14.50 Konferans: MPS Tip IV A Yönetiminde Gelinen Nokta
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mahmut Çoker, Sağlık BakanlığıTemsilcisi
Konuşmacı: Dr. Fiona Jane Stewart
14.50 - 15.20 Kahve Arası
15.20 - 17.00 Panel: Metabolik Aciller - Hepatik Yetmezlik
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Aysel Yüce, Prof. Dr. Bilgin Yüksel
Kalıtsal Metabolik Hastalıklarda Hipoglisemiye Yaklaşım
Konuşmacı: Prof. Dr. Gülden Gökçay
Kalıtsal Metabolik Hastalıklarda Akut Hepatik Yetmezliğe Yaklaşım
Konuşmacı: Prof. Dr. Leyla Tümer
Olgularla Ayırıcı Tanıda Karaciğer Biyopsisinin Yeri
Konuşmacı: Prof. Dr. Erdener Özer
Kalıtsal Metabolik Hastalıklarda Karaciğer Transplantasyonu
Konuşmacı: Prof. Dr. Çiğdem Arıkan
17.00 - 18.00
Poster Oturumu
19.00 - 22.30
Açılış Kokteyli - Adana Barosu Tesisleri
KONGRE PROGRAMI
16 Nisan 2015 Perşembe
08.00 - 09.00
Sözlü Sunumlar
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mahmut Çoker, Prof. Dr. Serap Sivri
09.00 - 10.40
Panel: Metabolik Aciller -Nörolojik Sorunlar
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Meral Topçu, Prof. Dr. Ali Dursun
Metabolik Nedenli Akut Ensefalopatilere Yaklaşım
Konuşmacı: Prof. Dr. Sultan Aydoğdu
Metabolik Nedenli Dirençli Nöbetlere Yaklaşım
Konuşmacı: Prof. Dr. Serap Sivri
Metabolik Nedenli İnmelere Yaklaşım
Konuşmacı: Doç. Dr. Işıl Özer
Görüntüleme Yöntemlerinin Tanıdaki Yeri
Konuşmacı: Prof. Dr. Kader Karlı Oğuz
10.40 - 11.00
Kahve Arası
11.00 - 12.15
Panel: Metabolik Aciller - Kardiyak Sorunlar
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, Doç. Dr. Fatma Tuba Eminoğlu
Metabolik Nedenli Kardiyomiyopatilere Yaklaşım
Konuşmacı: Doç. Dr. İlyas Okur
Metabolik Nedenli Aritmilere Yaklaşım
Konuşmacı: Doç. Dr. Halil İbrahim Aydın
Kardiyak Etkilenmede OXPHOS’un Yeri
Konuşmacı: Prof. Dr. David Thorburn
12.15 - 12.45
Konferans: Metabolik Hastalıklarda Ketojenik Diyet
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Özlem Hergüner, Doç. Dr. Sema Kalkan Uçar
Konuşmacı: Prof. Dr. Çiğdem İnan Akman
12.45 - 14.00
Öğle Yemeği
14.00 - 14.45
Konferans: Enerji Metabolizması Hastalıkları
(Prof. Dr. Gönül Kurdoğlu Anısına)
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mübeccel Demirkol, Prof. Dr. Fatih Süheyl Ezgü
Piruvat Metabolizması Hastalıkları
Konuşmacı: Prof. Dr. Linda De Meirleir
14.45 - 15.15
Kahve Arası
15.15 - 16.00
Konferans: Enerji Metabolizması Hastalıkları
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Fatoş Tanzer, Doç. Dr. Saadet Mercimek Mahmutoğlu
Ketoliz ve Ketogenez Defektleri
Konuşmacı: Prof. Dr. Toshiyuki Fukao
16.00 - 16.30
Konferans: Hipofosfatazya
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Sultan Aydoğdu, Doç. Dr. Halil Sağlam
Konuşmacı: Uzm. Dr. Nesrin Karabul
16.30 - 17.30
Poster Oturumu
19.00 - 23.00
Geleneksel Adana Gecesi - Park Zirve
KONGRE PROGRAMI
17 Nisan 2015 Cuma
08.00 - 09.00
Sözlü Sunumlar
Oturum Başkanları: Prof. Dr.Gülden Gökçay, Prof. Dr. Leyla Tümer
09.00 - 09.45
Konferans: Enerji Metabolizması Hastalıkları
(Prof. Dr. Makbule Haktan Anısına)
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Turgay Coşkun, Prof. Dr. Gürsel Biberoğlu
Kreatin Eksikliği Sendromları
Konuşmacı: Doç. Dr. Saadet Mercimek Mahmutoğlu
09.45 - 10.05
Kahve Arası
10.05 - 11.20
Panel: Enerji Metabolizması Hastalıkları
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Gülden Gökçay, Prof. Dr. Şakir Altunbaşak
Metabolik Nedenli Rabdomiyoliz Olgularına Yaklaşım
Konuşmacı: Prof. Dr. Mübeccel Demirkol
Uzm. Dr. Mehmet Cihan Balcı
Mitokondriyal Hastalıklarda Yeni Tedaviler
Konuşmacı: Prof. Dr. Turgay Coşkun
11.20 - 11.50
Konferans: Fabry’de Evde Enzim Replasman Tedavisi
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Fatih Süheyl Ezgü, Sosyal Güvenlik Kurumu Temsilcisi
Konuşmacı: Doç. Dr. Robert Hopkin
11.50 - 13.20
Öğle Yemeği
13.20 - 13.50
Konferans: Metabolizma Penceresinden Genetiği Değiştirilmiş Gıdalar
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Nur Arslan, Doç. Dr. Erdoğan Soyuçen
Konuşmacı: Prof. Dr. Candan Gürakan
13.50 - 14.20
Konferans: Pompe Hastalığında Enzim Replasman Tedavisi Protokolleri
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mustafa Kendirci, Doç. Dr. Sema Kalkan Uçar
Konuşmacı: Uzm. Dr. Deniz Güngör
14.20 - 14.50
Kahve Arası
14.50 - 15.20
Konferans: Akılcı İlaç Kullanımı–Metabolik Hastalıklarda B Vitaminleri
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Gülden Köksal, Prof. Dr. Selda Hızel Bülbül
Konuşmacı: Prof. Dr. Mustafa Kendirci
15.20 - 15.30
Kapanış Konuşmaları
15.45 - 17.45
Uzlaşı Grupları Toplantıları
Lizozomal Depo Hastalıkları
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mahmut Çoker, Prof. Dr. Leyla Tümer
Fenilketonuri
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mübeccel Demirkol, Prof. Dr. Turgay Coşkun
17.45 - 18.00
Kahve Arası
18.00 - 18.30
Sağlık Bakanlığı ve SGK’ya Öneriler Yuvarlak Masa Toplantısı
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Alev Hasanoğlu
Prof. Dr. Ahmet Aydın
Sağlık Bakanlığı Temsilcisi
Sosyal Güvenlik Kurumu Temsilcisi
20.00 - 24.00 Gala Yemeği - Hilton Oteli
GENEL BİLGİLER
Kongre Merkezi
Adana Hilton Oteli
Kongre Tarihi
14 - 18 Nisan 2015
Kongre Web Adresi
http://www.metabolizma2015.org
Kongre Dili
Türkçe ve İngilizce
Tüm kongre boyunca İngilizce’den Türkçe’ye ve Türkçe’den İngilizce’ye simültane
çeviri yapılacaktır
Önemli Tarihler
Poster Özetleri ve Bildiri Son Gönderim Tarihi: 09 Mart 2015
Katılım Sertifikası
Kongreye kayıt yaptıran tüm katılımcılara katılım sertifikası verilecektir
Türk Tabipleri Birliği Sürekli Eğitim Kredi Puanı
Kongre Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından “Sürekli Tıp Eğitimi (STE)” kredi
puanı ile kredilendirilecektir. TTB kredilerinin geçerli olabilmesi için kongre kayıt
masasına TC kimlik numaranızı yazdırmanızı rica ederiz
Davet Mektubu
Kayıt işlemlerini yaptırmış katılımcılara, talep ettikleri takdirde davet mektubu
gönderilecektir. Bu mektup sadece katılımcıların kurumlarından izin almasını
yardımcı olmak amacını taşımaktadır
Yaka Kartları
Tüm katılımcılara yaka kartı verilecektir. Toplantı etkinliklerinin aksamadan
yürümesi ve güvenlik açısından, katılımcıların ve refakatçıların toplantının tüm
etkinliklerinde yaka kartlarını takmalarını rica ederiz
Transfer
Havaalanı - Kongre Merkezi, Kongre Merkezi - Havaalanı transferleri ücretsiz
olarak gerçekleştirilecektir
İklim Şartları
Nisan ayında genellikle güneşli açık bir hava hakim olur
İptaller
Kayıt ve konaklama ücretlerinde, 13 Mart 2015 tarihine kadar yapılacak iptallerde
%50 para iadesi yapılacaktır. 13 Mart 2015 tarihinden sonra yapılan iptallerde
para iadesi yapılmayacaktır
K AY I T KO N A K L A M A
KAYIT
300 €
200 €
200 €
50 €
125 €
200 €
UZMAN
ASİSTAN
DİYETİSYEN
KURS KAYIT
GÜNLÜK KATILIMCI
FİRMA TEMSİLCİSİ
• Kurs kayıtları sadece talep edilen kurs ile ilgilidir ve katılım sınırlaması bulunmaktadır.
Kongre katılımı için ayrıca kayıt yaptırılması gerekmektedir.
KONAKLAMA
4 Gecelik
Paket Fiyatlar
ADANA HİLTON
OTELİ
Tek kişilik oda
İki kişilik oda
Kişi başı
480 €
280 €
• Konaklama ve kayıt ücretlerine KDV dahil değildir.
Banka Hesap Bilgileri
Banka
Şube
Hesap Sahibi
TL Hesap No
TL IBAN Kodu
Euro Hesap No
Euro IBAN Kodu
Türkiye İş Bankası
Kavaklıdere/ANKARA
VENTA ORG. DAN. TURZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
4209 - 916060
TR48 0006 4000 0014 2090 9160 60
4209 - 3598329
TR14 0006 4000 0024 2093 5983 29
S O S YA L P R O G R A M
15 Nisan 2015
Açılış Kokteyli, Adana Barosu Tesisleri
16 Nisan 2015
Aktivite Gecesi - Yöresel Akşam Yemeği, Park Zirve
17 Nisan 2015
Gala Yemeği, Hilton Oteli
18 Nisan 2015
Mersin Antik Kentler Gezisi, Mersin
08.00: Adana Hilton Otelinden hareket
Kanlıdivane
Elaiussa Sebaste
Narlıkuyu
Cennet Cehennem
15.00: Adana’ya hareket
Download

Prof. Dr. Alev Hasanoğlu - 13. Ulusal Metabolik Hastalıklar ve