T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
(AÇIK/FAZLA )FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI CETVELİ
KODU
AÇIKLAMA
I
II
III
IV
1
V
AÇIK/FAZLA FİNANS
BÜTÇESİ
İÇ BORÇLANMA
75.000.000,00
1
9
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
75.000.000,00
1
9 52
Diğer Bankalardan
75.000.000,00
1
9 52
Borçlanma
75.000.000,00
Genel Toplam
75.000.000,00
1
ÖRNEK: 16
Download

I II III IV V 1 İÇ BORÇLANMA 75.000.000,00 1 9 DİĞER