2015 YILI UMRE ORGANİZASYONU 14 GÜNLÜK EKONOMĠK
KUDÜS BAĞLANTILI UMRE PROGRAMI
(3 gün veya gece Kudüs, 4 gün veya gece Medine, 7 gün veya gece Mekke)
Kudüs’te Ġkamet : Royal Wings Oteli.
Mekke’de Ġkamet : Aziziye veya Şişe Bölgelerinde bulunan binalardan birinde sağlanacak olup,
hareme ulaşım servislerle gerçekleştirilecektir.
Medine’de Ġkamet : Merkeziye bölgesinde, ravzaya yürüme mesafesinde bulunan binalarda
sağlanacaktır.
Seyahat Programı : Ġstanbul-Telaviv-Ġstanbul-Mekke/Medine-Ġstanbul
(Mekke ve Medine’de konaklama süreleri uçak ve otel rezervasyonlarına
bağlı olarak bazen takdim ve tehir edilebilir.)
İstanbul dışından katılan umre yolcularımızın ilgili havaalanına ulaşımı ve
evlerine dönüşleri, Başkanlığımızca havayolu ile, mümkün olmaması halinde
ise karayolu ile sağlanacaktır.
TURLAR
GĠDĠġ
TARĠHLERĠ
(GĠDĠġ:
KUDÜS/MEKKE/
MEDĠNE)
SON
MÜRACAAT
TARĠHĠ
KAHVALTI + AKġAM YEMEĞĠ TABLDOT
KĠġĠ BAġI UMRE ÜCRETĠ
DÖNÜġ
TARĠHLERĠ
(DÖNÜġ:
MEKKE/MEDĠNE)
(USD)
2
KĠġĠLĠK
ODA
BANKA
KODU
3
KĠġĠLĠK
ODA
BANKA
KODU
1.TUR
16 Mart 2015
15 Nisan 2015
29 Nisan 2015
1780 USD
KDS1529B
1695 USD
KDS1529C
2.TUR
20 Mart 2015
22 Nisan 2015
06 Mayıs 2015
1780 USD
KDS2206B
1695 USD
KDS2206C
3.TUR
30 Mart 2015
29 Nisan 2015
13 Mayıs 2015
1780 USD
KDS2913B
1695 USD
KDS2913C
4.TUR
06 Nisan 2015
06 Mayıs 2015
20 Mayıs 2015
1780 USD
KDS0620B
1695 USD
KDS0620C
5.TUR
13 Nisan 2015
13 Mayıs 2015
27 Mayıs 2015
1780 USD
KDS1327B
1695 USD
KDS1327C
6.TUR
20 Nisan 2015
20 Mayıs 2015
03 Haziran 2015
1780 USD
KDS2003B
1695 USD
KDS2003C
BEBEK VE ÇOCUK ÜCRETLERĠ
00-02 YAġ (0-24 Ay)
03-05 YAġ (25-60 Ay)
06-12 YAġ (61-144 Ay)
: 135 USD
: 630 USD
: 2 KİŞİLİK ODA 1340 USD
3 KİŞİLİK ODA 1280 USD
Not: 1- 00-05 Yaş (0-60 Ay) arası çocuklar için otellerde müstakil yatak verilmeyecektir.
2- 06-12 Yaş (61-144 Ay) arası çocuklar için otellerde müstakil yatak verilecektir.
3- Çocuk kayıtlarında yaş hesaplamaları programda belirtilen Türkiye’den gidiş tarihi dikkate
alınarak hesaplanacaktır.
ÜCRETĠN YATIRILABĠLECEĞĠ BANKALAR
T.Vakıflar Bankası, T.C. Ziraat Bankası, T.Halk Bankası, Akbank A.Ş., Albaraka Türk Katılım Bankası
A.Ş., Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. ve Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
VERİLECEK HİZMETLER :







Kudüs - Mekke - Medine Otel ve Ev Kirası
Sabah Kahvaltısı, Akşam Yemeği (Tabldot)
Cidde - Mekke - Medine arası ulaşım
Uçak Bilet Ücreti
Vize Ücreti
Mekke Servis Ücreti
Mekke ve Medine Ziyaret Yerleri
VERİLECEK MALZEMELER :











Kur’an-ı Kerim
El Çantası (Pasaport, kitap vs. taşımak için)
Hicaz Albümü,
Siyer Kitabı (Hz. Peygamberin İzinde)
Umre Rehberi
Umre Duaları
Tavaf ve Say Duaları
Kutsal Yolculuk Umre CD’si,
Seccade,
Tesbih,
İpli Sırt Çantası.
KAYIT İÇİN İZLENECEK YOL VE İSTENEN BELGELER :
Umreye gitmek isteyen vatandaşlarımız ilan edilen Kudüs bağlantılı umre konaklama türüne ait banka
kodu ile Türkiye Diyanet Vakfı Hac ve Umre Muhasebe Müdürlüğünce anlaşmalı bankalara açtırılan
umre kurumsal tahsilat hesabına ücretini peşin olarak yatırdıktan sonra müracaatlarını kendisine en yakın
il veya ilçe müftülüğüne veya elektronik ortamda http://hac.diyanet.gov.tr adresinde “umre bilgi giriĢ
programı”ndan kendileri yapabileceklerdir.
Kayıt yaptırdıktan sonra, müftülüklerden alacakları 2015 yılı umre kayıt form dilekçeyi 2 nüsha halinde
doldurarak aşağıdaki belgelerle birlikte bir nüshasını ilgili müftülüğe teslim edecekler ve ayrıca
kendilerinden;
1. Katılacağı tur tarihi itibariyle geçerlilik süresi en az bir yıl olan çipli pasaport (Pasaportu kişiler
çıkartacaklardır.)
2. Seyahat ücretinin yatırıldığını gösterir banka dekontu,
3. 45 yaşından küçük olup eşleriyle birlikte gidecek bayanlardan evlenme cüzdanı fotokopisi,
4. 45 yaşından küçük bayanlar ile 18 yaşından küçük erkekler için, birinci derece erkek akrabasıyla gidecek olanlardan akrabalık belgesi (vukuatlı nüfus kayıt örneği aslı) birinci derecede akrabası
olmayanların ise müftülüklerden temin edilebilecek örneğe uygun olarak noterden alacakları
muvafakatname ve taahhütname ( Bu belge Suudi Arabistan Büyükelçiliğinden/
Konsolosluğundan vize almak için gereklidir)
NOT:
1- 45 yaşından küçük bayanlar ile 18 yaşından küçük erkeklerden umreye birinci derecede
erkek akrabası ile gitmeyenlerin umre ücretlerini kayıt yaptıracakları il veya ilçe müftülükleri ile
görüştükten sonra yatırmaları gerekmektedir. Aksi takdirde vize probleminden dolayı umreye
gidememe durumu söz konusu olabilir.
2- MBSTS’ye katılmayıp en az 30 kişilik grup oluşturan din görevlileri, Kur’an Kursu Öğreticileri
ve fahri din görevlileri; ulaşım, iaşe ve ibate masrafları Başkanlığımıza ait olmak üzere topladıkları grubun başında sorumlu olarak götürülecek ve kendilerine harcırah ödenmeksizin Başkanlıkça
görevlendirilebileceklerdir.
3- Sorumlu olarak gidecek görevliler İl ve ilçe müftülüklerince sisteme girilecek ve tahsil/meslek
bölümüne din görevlisi, teklif edilen görev bölümüne sorumlu, teklif türüne ise “umreci topladı”
olarak girilecektir.
4- Umre yolcuları, ücretin yatırıldığına dair banka dekontunu ibraz etmek suretiyle, il sağlık
müdürlüklerince müftülüklere bildirilen sağlık merkezlerinde koruyucu Menenjit ACW 135Y
aşısını yaptıracak ve aşı kartını umre yolculuğu boyunca yanında bulunduracaktır.
5- Her turda kontenjan 160 kiĢi ile sınırlıdır. Kayıt yapılan turlarda umre yolcu sayısı yeterli sayıda
olmaması durumunda bir sonraki tura aktarılabilecek veya iptal edilebilecektir.
Download

İLAHİYAT FAKÜLTESİ