25/02/2015 00:00:00
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi
Döner Sermaye İşletmesi
Teklif No 20151331
İLAN
HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)
SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN
27/02/2015
TARİHİ, SAAT
16:00
'E/A KADAR
TEKLİFLERİNİ GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDAKİ
NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.
ÖZGÜR SIRÇACI
İŞLETME MÜDÜRÜ
ALIM KONUSU MALZEMELER
MİKTAR
1
COIL TIP 0.012 INCH GUIDEWIRE
5
ADET
2
OKSIJEN SONDASI NO:10
400
ADET
3
LUMBER DRENAJ KITI
5
ADET
4
KAPALI ASPIRASYON SISTEMI KATETERI 10FR
40
ADET
TEKLİF NO :
NOT
20151331
:
TEKLİFLERDE MARKA, UBB KODU VE TESLİM TARİHİ BELİRTİLMELİDİR. ÖDEMELER 360 GÜNDÜR.
İLGİLİ KİŞİ
BINAY YEŞİLYAYLA
TEL
:
4123945
FAX
:
0 232 412 24 27
412 21 93
412 21 99
*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.
FORM NO: MYS_0072
1/3
25/02/2015 11:07:04
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAMESİ
Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.
219.0010.000
COIL TIP 0.012 INCH GUIDEWIRE
ADET
5
232.0035.000
OKSIJEN SONDASI NO:10
ADET
400
227.0019.000
LUMBER DRENAJ KITI
ADET
5
232.0040.000
KAPALI ASPIRASYON SISTEMI KATETERI 10FR
ADET
40
1.GENEL ÖZELLİKLER
2.DETAY JENERIK ÖZELLİKLER
Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.
(6046)
COIL TIP 0.012 INCH GUIDEWIRE
Ακλαµα : COIL TIP 0.012 INCH GUIDEWIRE
1.
Nöroradyolojik kullanıma uygun olmalıdır.
2.
Micro Guide Wire, görülebilirlik için altın coil uca sahip olmalıdır. Bu altın coil uç Micro Guide Wire'ın küçük nöro-arterde
tanımlanabilmesini sağlamalıdır.
Micro Guide wire çekirdeğinde süper esnek özel Nikel-Titanyum alaşımından yapılmış Radiopak Solid bir metal
içermelidir.
Bu metalin üzeri uluslararası standart ölçülerde biyolojik uygunluğu kanıtlanmış özel pollüretan elastomer malzeme ile
birbirinden ayrılmayacak şekilde kaplanmış olmalıdır.
Guide Wire'ın en dışı hidrofilik bir malzeme ile kaplamış olup, su ve kan gibi biyolojik sıvılarla temasa geçildiğinde,
biyolojik ortamda en zor geçişlerin bile rahatlıkla geçebilecek kayganlıkta olmalıdır.
Micro Guide Wire'ın ucu kesinlikle atravmatik olmalıdır.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
(5196)
Micro Guide Wire'ın küçük distal damarlarda kesin konumunu tam olarak saptamak için, distal kısmın altın coil uca sahip
olması gerekmektedir.
Micro Guide Wire 0.012-0.016 inch çapında, 200cm uzunluğunda, ucu 45 derece, 90 derece, Double Angled olmalıdır.
Konfigürasyonlar bölüm tarafından belirlenecektir.
Mikrı Guide Wire 1:1 tork kontrolüne sahip olmalıdır.
Guide'ler teker teker ambalajlanmış steril paketlerde olmalı ve paket üzerinde uluslar arası standartlara uygun Guide
Wire'in ölçüleri, kod numarası, lot numarası ve son kullanma tarihi belirilmelidir.
OKSIJEN SONDASI NO:10
Ακλαµα : OKSIJEN SONDASI NO:10
1.
Travma oluşturmayan, yumuşak yuvarlatılmış açık distal uçlu olmalıdır.
2.
Eşit dağılımı sağlayan yan delikleri bulunmalıdır.
3.
Renk kodlu konik konnektörlü olmalıdır.
4.
Uzunluk 30-50 cm olmalıdır.
5.
Tekli steril paketlerde olmalı paketlerin üzerinde son kullanma tarihi bulunmalıdır.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi
(5255)
25/02/2015 11:07:04
KAPALI ASPIRASYON SISTEMI KATETERI 10FR
Ακλαµα : KAPALI ASPIRASYON SISTEMI KATETERI 10FR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Ürün yoğun bakım ünitelerinde mekanik ventilatöre bağlı trakeal entübasyon veya trakeostomi kanülü takılı hastalarda
aspirasyon uygulamaları için tasarlanmış olmalıdır.
Aspirasyon seti ile yapılacak aspirasyon esnasında hastayı ventilatörden ayırmak gerekmemelidir.
İçinde bulunduğu kapalı sistem özelliğine bağlı olarak aynı kateter en az 24 saat kontaminasyonu engelleyerek
kullanılabilecek özellikte olmalıdır. En az 24 saat kullanılabilirlik özelliği ürün broşürlerinde belgelenmiş olmalıdır.
Kateter seti kullanılarak yapılacak aspirasyon uygulamaları esnasında eldiven kullanılması gerekmemelidir.
Kapalı aspirasyon sistemi dirsek biçimindeki hasta tarafı bağlantısı şeffaf bölümünde (a) en az 2.5 numaradan 9.5
numaraya kadar olan entübasyon ve trakeostomi kanüllerine adaptör gereksinmeyen giriş, (b) Aspirasyon kanülü girişi,
ventilatör hortum bağlantısı, (c) İrrigasyon solüsyonunun girişi için kullanılacak kapaklı port bulunmalıdır.
Aspirasyon sistemi hasta tarafı için T veya dirsek türü bağlantı seçenekleri bulunmalıdır.
Firma, en az 2.5 numaradan 9,5 numaraya kadar her boydaki entübasyon ve trakeostomi kanülüne uygun 5-6-8-10-1214-16 French (Fr) çaplarında kateter seti sağlayabilmelidir.
Aspirasyon seti, çalışmakta olan aspiratöre bağlı dahi olsa yalnızca kullanıcının kontrolünde aspirasyon sağlayan
kontrol valfli, kapaklı emniyet kilit mekanizmasına sahip olmalıdır. Aspiratör bağlantısı kapağı, setin üzerine
kaybolmayacak şekilde monte edilmiş olmalıdır.
Aspirasyon kanülü şeffaf, esnek ve kullanım süresi (en az 24 saat) boyunca nemlenmeyen bir gömlek içinde, hareket
edebilir nitelikte olmalıdır. Bu düzenek mekanik ventilasyon basıncına dayanıklı olmalıdır; gömlek içine hava kaçağına
neden olmamalıdır.
Set kullanılarak yapılacak aspirasyon uygulamaları sonrasında kateterin irrigasyon solüsyonu ile tamamen sekresyondan
temizlenebilir özellikte olması gerekir.
Kapalı sistem trakeal aspirasyon seti, kullanıcı tarafından açılana kadar içindeki malzemenin sterilitesini koruyan,
dışardan görsel kontrole olanak tanıyacak şeffaf ambalaj içinde bulunmalıdır.
Pediatrik aspirasyon setleri üzerinde her cm'si ayrı renk kodu ile tanımlanarak uzunluk ölçüsü belirtilmelidir.
Firma hastane kadrosuna yeni katılan kullanıcıların eğitimi için ?hizmet içi eğitim programı? uygulamakla yükümlüdür.
Buna göre, yoğun bakım kadrosuna bir tek yeni hemşire katılsa bile yeni katılan hemşirenin eğitimi firma tarafından
hastanenin haber vermesinden itibaren 48 saat içinde yapılacaktır.
Download

İhale Dosyasını İndir - Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi