ERENLER KAYMAKAMLIĞI
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA
NO
1
2
HİZMETİN ADI
GIDA YARDIMI
YAKACAK YARDIMLARI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi
3. Nüfus Cüzdanı ö n lü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
15 GÜN
15 GÜN
En geç yan taraftaki sütunda belirtilen sürelerde başvurular karara bağlanır. Uygun
bulunan başvurulurda yakacak yardımı teslimi, Kömür İşletmelerinden sevkiyat yapıldığı
tarihten itibaren yapılır.
3
BARINMA YARDIMLARI (KİRA)
1.
2.
3.
4.
4
SOSYAL DESTEK YARDIMLARI
(Bir Defaya Mahsus Para/
Periyodik Nakit
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi
3. Nüfus Cüzdanı ön lü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
5
EĞİTİM YARDIMLARI
1.
2.
3.
4.
SYDV Başvuru Kayıt Formu (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
Başvuru Dilekçesi
Nüfus Cüzdanı ö n lü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
öğrenci Belgesi
1.
2.
3.
4.
SYDV Şartlı Eğitim Yardımı Başvuru Formu(llk defa yapılan başvuruluyorsa)
Nüfus Cüzdanı ö n lü Arkalı Fotokopisi (evli ise kendisinin ve eşinin)(ilk defa başvuruluyorsa)
Öğrenci Belgesi
Çocukların Kimlik Fotokopisi
6
ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI (ŞNT)
SYDV Başvuru Kayıt Formu (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
Başvuru Dilekçesi
Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
Barınma ihtiyaç Raporu/Varsa hasar tespit Raporu/Kira Kontratı
15 GÜN
15 GÜN
15 GÜN
30 GÜN
Not: Başvurular Ağustos-Eylül ve Ekim aylarında alınır, ilk incelemede olumsuzluk
görülmeyen başvurular değerlendirilmek üzere en geç 15 gün içinde Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir.
7
ŞARTLI SAĞLIK YARDIMI (ŞNT)
1. SYDV Şartlı Sağlık Yardımı Başvuru Formu (ilk defa başvuruluyorsa)
2. Nüfus Cüzdanı ön lü Arkalı Fotokopisi (evli ise kendisinin ve eşinin) (ilk defa
başvuruluyorsa)
3. Çocukların Kimlik Fotokopisi
4. Bağlı bulunduğu Sağlık Ocağından sağlık takip çizelgesi,
Not: Başvurular Ağustos-Eylül ve Ekim aylarında alınır, ilk incelemede olumsuzluk
görülmeyen başvurular değerlendirilmek üzere en geç 15 gün içinde Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir.
30 GÜN
8
2022 ( YAŞLI VE ENGELLİ
M A A Ş LA R I)
9
EŞİ VEFAT EDEN KADINLARA
YÖNELİK YARDIM PROGRAMI
( DUL MAAŞI )
10
MUHTAÇ ASKER AİLELERİNE
YARDIM PROGRAMI
11
12
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2 Başvuru Dilekçesi
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuruluyorsa)
4. Sağlık Kurulu Raporu
Not: Yaşlılık maaşı için kişinin 65yaşını doldurma şartı aranır,
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi
3. Nüfus Cüzdanı ö n lü Arkalı Fotokopisi
4. Nüfus Müdürlüğünden alınacak vukuatlı nüfus kayıt örneği,
5. Yaşlılık maaşı alan kişilerden feragat dilekçesi,
1. Başvuran kişinin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2. Askerlik Şubesinden temin edilen Askerlik Belgesi
3. Nüfus Müdürlüğünden alınacak vukuatlı nüfus kayıt örneği
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
AFET
2 Başvuru Dilekçesi
DESTEKLERİ(Deprem,Yangın,Sel
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi
vb.)
4 Hasar tespit raporu/Yangın raporu vb.
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu
GENEL SAĞLIK SİGORTASI
2. Başvuran kişi ve hanede ikamet eden 18 yaş üstü kişilerin Nüfus Cüzdanı ö n lü Arkalı
( GELİR T E S P İT İ)
Fotokopisi
13
TERÖR ZARAR YARDIMI
14
PROJE DESTEKLERİ (GELİR
GETİRİCİ PROJELER)
15
PROJE DESTEKLERİ
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi
3. Nüfus Cüzdanı ön lü Arkalı Fotokopisi
4. Terör zararı tespit tutanağı
1. Fayda sahibi başvuru formu
2. Proje hazırlama formatı
3. Proje başvuru formu
4.Başvuru yapan kişinin kimlik fotokopisi
5. Proje yapacak kişinin iş tecrübesini kanıtlayıcı belge (ustalık, kalfalık, diploma, sertifika,
referans mektubu vs.)
Not: Proje Destek başvurularının uygunluğu Mütevelli Heyeti tarafından en geç 30 gün içinde
karara bağlanır. Uygun olduğu görülen projeler değerlendirilmek üzere Sosyal Yardımlaşma
ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir.
1. Fayda sahibi başvuru formu
2. Proje hazırlama formatı
3. Proje başvuru formu
30 GÜN
30 GÜN
30 GÜN
15 GÜN
15 GÜN
15 GÜN
30 GÜN
30 GÜN
Not: Proje Destek başvurularının uygunluğu Mütevelli Heyeti tarafından en geç 30 gün içinde
karara bağlanır. Uygun olduğu görülen projeler değerlendirilmek üzere Sosyal Yardımlaşma
ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir.
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda
bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
İsim
Unvan
Adres
Tel.
Faks
e-Posta
Lale ALTUN DUZCAN
Vakıf Müdürü
Yeni Mh.Sakarya Cd.No:37/1 Erenler/SAKARYA
0 264 241 18 77
0 264 241 26 88
[email protected]
İkinci Müracaat Yeri:
İsim
: Mehmet MIZRAK
Unvan
: Erenler Kaymakamı
Adres
: Yeni Mh.Sakarya Cd.No:37/1 Erenler/SAKARYA
Tel.
: 0 264 241 30 77
Faks
: 0 264 241 26 88
e-Posta
: erenler@ icisleri.gov.tr
Download

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Hizmet Standartları Tablosu