T.C.
YAYLADAĞI KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 65894265/903/1859309
Konu: Engelli Öğretmen Alımı
19/02/2015
…………………………….….MÜDÜRLÜĞÜNE
Hatay Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 16/02/2015 tarihli ve 1700830 sayılı
yazısı ve 2015 Şubat Ayı Engelli Öğretmen Alımı Duyurusu çerçevesinde başvurular 18-24
Şubat 2015 tarihleri arasında Valiliklerce alınacağına dair Bakanlığımızın yazısı ekte
gönderilmiştir..
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
M.Erdal CERİTLİOĞLU
Müdür a.
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü
EKİ:
Yazı Örneği(3 Sayfa)
DAĞITIM:
Atatürk Blv. 06648 Kızılay/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: Ad SOYAD Ünvan
Tel: (0 312) XXX XX XX
Faks: (0 312) XXX XX XX
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden27e2-baf8-3b9d-9419-5be0 kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
HATAY VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 73943645/903.02/1700830
Konu:Engelli Öğretmen Alımı
16/02/2015
…………...…….. KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi: a) Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları
Hakkında Yönetmelik.
b) Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği.
c) Bakanlık Makamının 11/02/2015 tarihli ve 94 sayılı Makam Onayı.
d) Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 12/02/2015 tarihli ve
1541160 sayılı yazısı.
Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarına 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 53 üncü maddesi ve ilgi (c) Makam Onayı çerçevesinde, 2014 yılında yapılan
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (EKPSS) katılanlar arasından EKPSS puan
üstünlüğüne göre 300 kontenjana engelli öğretmen alımı yapılacağı Bakanlığımızın ilgi (d)
yazısı ile bildirilmiştir
İlgi (a) ve ilgi (b) Yönetmelik hükümleri ile 2015 Şubat Ayı Engelli Öğretmen
Alımı Duyurusu çerçevesinde başvurular 18-24 Şubat 2015 tarihleri arasında Valiliklerce
alınacağına dair Bakanlığımızın ilgi (d) yazısı ekte gönderilmiştir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Kemal KARAHAN
Vali a.
İl Milli Eğitim Müdür V.
EKLER:
- 2015 Şubat Ayı Engelli Atama Duyurusu Yazısı (3 sayfa)
DAĞITIM:
Tüm Kaymakamlıklara
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
İl Mill Eğitim Müdürlüğü Ürgenpaşa Mah.Hüseyin Özbuğday
Anadolu Lisesi Yanı 31030 Antakya/HATAY
Elektronik Ağ: www.hatay.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: Talat KÖSEOĞLU V.H.K.İ.
Dahili Telefon : 1074
Tel: (0 326) 227 68 68
Faks: (0 326)227 69 69
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden1719-2129-3d59-a3ec-4153 kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
Sayı : 68898891/903.02/1541160
Konu: Engelli Öğretmen Alımı
12/02/2015
…….…….. VALİLİĞİNE
(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi: a) Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları
Hakkında Yönetmelik.
b) Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği.
c) Bakanlık Makamının 11/02/2015 tarihli ve 94 sayılı Makam Onayı.
Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53
üncü maddesi ve ilgi (c) Makam Onayı çerçevesinde, 2014 yılında yapılan Engelli Kamu
Personeli Seçme Sınavına (EKPSS) katılanlar arasından EKPSS puan üstünlüğüne göre 300
kontenjana engelli öğretmen alımı yapılacaktır.
İlgi (a) ve ilgi (b) Yönetmelik hükümleri ile 2015 Şubat Ayı Engelli Öğretmen Alımı
Duyurusu çerçevesinde başvurular 18-24 Şubat 2015 tarihleri arasında Valiliklerce
alınacaktır.
Bu bağlamda ekte gönderilen duyuru doğrultusunda gerekli tedbirlerin alınmasını rica
ederim.
Fethi Fahri KAYA
Bakan a.
Genel Müdür V.
Ek: 2015 Şubat Ayı Engelli Atama Duyurusu
Atatürk Blv. 06648 Kızılay/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: Ad SOYAD Ünvan
Tel: (0 312) XXX XX XX
Faks: (0 312) XXX XX XX
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden4330-e10b-37be-b98e-fe3d kodu ile teyit edilebilir.
Download

Engelli Öğretmen Alımı - yayladağı ilçe millî eğitim müdürlüğü