ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
GIDA MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ
2014/15 ÖĞRETİM PROGRAMI
1. Yarıyıl
AKTS DİL
Ders Kod
Ders Ad
T
U
L
K
CSE111
Bilgisayar Uygulamalarına Giriş
2
0
2
3
3
EN
ENR101
Mühendisliğe Giriş
2
0
0
2
3
EN
FİZ141
Fizik Laboratuvarı I
0
2
0
1
3
EN
FİZ161
Fizik I
3
0
0
3
5
EN
KMY164
Temel Kimya
4
0
0
4
6
EN
MAT153
Matematik I
4
0
0
4
6
EN
4
EN
1. Yarıyıl (güz) Bölüm Dışı Seçmeli
30
2. Yarıyıl
AKTS DİL
Ders Kod
Ders Ad
T
U
L
K
BYL113
Biyoloji
2
0
0
2
3
EN
KMY171
Temel Analitik Kimya
4
0
0
4
6
EN
KMY174
Temel Analitik Kimya Laboratuvarı
0
0
3
1
3
EN
KMY182
Temel Organik Kimya
4
0
0
4
6
EN
MAT154
Matematik II
4
0
0
4
6
EN
2
Ön Koşul: MAT153
TD101
Türk Dili I
2
0
0
2
YD152
İngilizce İletişim
3
0
0
3
4
EN
30
3. Yarıyıl
AKTS DİL
Ders Kod
Ders Ad
T
U
L
K
FE201
Kütle ve Enerji Denklikleri
2
2
0
3
4
EN
FE203
Genel Mikrobiyoloji
2
0
2
3
4
EN
FE205
Gıda Kimyası 1
2
0
2
3
4
EN
MAT253
Diferansiyel Denklemler
4
0
0
4
6
EN
2
0
0
2
2
Ön Koşul: MAT154 veya MAT174
TD102
Türk Dili II
3. Yarıyıl (güz) Bölüm Seçmeli
5
Sosyal Seçmeli I-II
5
30
EN
4. Yarıyıl
AKTS DİL
Ders Kod
Ders Ad
T
U
L
K
AI101
Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I
2
0
0
2
2
CE305
Akışkanlar Mekaniği
3
0
0
3
5
EN
Ön Koşul: MAT154
FE206
Gıda Mikrobiyolojisi 1
2
0
2
3
5
EN
FE208
Gıda Kimyası 2
2
0
2
3
5
EN
MAT254
Olasılık ve İstatistik
3
0
0
3
4
EN
3
0
0
3
4
EN
Ön Koşul: MAT153
ME202
Termodinamik
Ön Koşul: FİZ161
Serbest Seçmeli
5
30
5. Yarıyıl
AKTS DİL
Ders Kod
Ders Ad
T
U
L
K
AI102
Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi II
2
0
0
2
2
FE301
Isı ve Kütle Transferi
2
2
0
3
5
EN
2
0
2
3
4
EN
2
0
2
3
4
EN
Ön Koşul: FİZ161
FE303
Enstrümental Analiz
Ön Koşul: KMY171
FE305
Gıda Mikrobiyolojisi 2
Ön Koşul: BYL113
FE307
Tahıl Teknolojisi
2
0
2
3
4
EN
FE309
Süt Teknolojisi
2
0
2
3
4
EN
5. Yarıyıl (güz) Bölüm Seçmeli
5
EN
Yabancı Dil I
2
30
6. Yarıyıl
AKTS DİL
Ders Kod
Ders Ad
T
U
L
K
FE302
Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi
2
0
2
3
4
EN
FE304
Gıda Mühendisliğinde Temel İşlemler
3
2
0
4
6
EN
Ön Koşul: MAT154
FE306
Yağ Teknolojisi
2
0
2
3
4
EN
FE308
Fermentasyon Teknolojisi
2
0
2
3
4
EN
YD102
Yabancı Dil II
2
0
0
2
2
6. Yarıyıl (bahar) Bölüm Seçmeli
10
EN
30
7. Yarıyıl
AKTS DİL
Ders Kod
Ders Ad
T
U
L
K
ENR301
Mühendislik Ekonomisi
3
0
0
3
5
EN
FE401
Gıda Mühendisliği Dizaynı
0
2
0
1
6
EN
2
0
2
3
4
EN
7. Yarıyıl (güz) Bölüm Seçmeli
10
EN
Sosyal Seçmeli I-II
5
Ön Koşul: FE201
FE403
Et Teknolojisi
Ön Koşul: FE205
30
8. Yarıyıl
AKTS DİL
Ders Kod
Ders Ad
T
U
L
K
FE400
Bitirme Projesi
4
0
0
4
8
EN
0
0
4
2
3
EN
0
0
0
0
4
Ön Koşul: FE201
FE402
Gıda Mühendisliği Uygulamaları
Ön Koşul: FE201
FE404
Yaz Stajı
AKTS Kredi Koşulu: 130
8. Yarıyıl (bahar) Bölüm Seçmeli
15
EN
30
3. Yarıyıl (güz) Bölüm Seçmeli
AKTS DİL
Ders Kod
Ders Ad
T
U
L
K
FE221
Gıdaların Fiziksel Özellikleri
2
0
0
2
5
EN
FE222
Reaksiyon Kinetiği
2
0
0
2
5
EN
FE223
Gıda Biyokimyası
2
0
0
2
5
EN
5. Yarıyıl (güz) Bölüm Seçmeli
AKTS DİL
Ders Kod
Ders Ad
T
U
L
K
FE311
Fonksiyonel Gıdalar
2
0
0
2
5
FE313
Beslenme İlkeleri
2
0
0
2
5
EN
6. Yarıyıl (bahar) Bölüm Seçmeli
AKTS DİL
Ders Kod
Ders Ad
T
U
L
K
FE312
Hijyen ve Sanitasyon
2
0
0
2
5
EN
FE314
Biyoteknoloji
2
0
0
2
5
EN
FE316
Gıda Mevzuatı
2
0
0
2
5
EN
FE318
Duyusal Analiz
2
0
2
2
5
7. Yarıyıl (güz) Bölüm Seçmeli
AKTS DİL
Ders Kod
Ders Ad
T
U
L
K
FE421
Gıda Katkı Maddeleri
2
0
0
2
5
EN
FE423
Gıda Sanayi Sorunları ve Çözümleri
2
0
0
2
5
EN
FE425
Gıda Kalite Sağlama
2
0
0
2
5
EN
FE427
Gıda Proseslerinin Yan Ürünleri
2
0
0
2
5
EN
FE429
Gıda Ambalajlama
2
0
0
2
5
EN
8. Yarıyıl (bahar) Bölüm Seçmeli
AKTS DİL
Ders Kod
Ders Ad
T
U
L
K
FE422
Gıda Makine ve Ekipmanları
2
0
0
2
5
EN
FE424
Gıda Kontrolünde Temel Kalite Kriterleri
2
0
0
2
5
EN
FE426
Proses Kontrol
2
0
0
2
5
EN
FE428
Gıda Endüstrisinde İnovasyon
2
0
0
2
5
EN
FE430
Proje Planlama ve Geliştirme
2
0
0
2
5
EN
FE432
Gıda Pazarlama
2
0
0
2
5
EN
FE434
Gıda Depolama ve Koruma
2
0
0
2
5
EN
FE436
Yeni Ürün Geliştirme
2
0
0
2
5
EN
1. Yarıyıl (güz) Bölüm Dışı Seçmeli
AKTS DİL
Ders Kod
Ders Ad
T
U
L
K
TD302
Türkçe İletişim
3
0
0
3
4
YD151
İngilizce Kompozisyon
3
0
0
3
4
EN
Yabancı Dil I
Ders Kod
Ders Ad
T
U
L
K
YD101
İngilizce Dil Becerileri I
2
0
0
2
AKTS DİL
2
Yabancı Dil II
Ders Kod
Ders Ad
T
U
L
K
YD102
İngilizce Dil Becerileri II
2
0
0
2
AKTS DİL
2
Download

(ingilizce) bölümü 2014/15 öğretim pr