6X30 16.02.2015 15:00 Page 1
2014/26 TLMT.
T.C. MANİSA 4. İCRA DAİRESİ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli
özellikleri:
TAŞINMAZIN
Tapu kaydı : Manisa İl, Yunusemre İlçe, Horozköy Köyü, Ormanönü Mevkii,
cilt/sayfa : 137/13541, Parsel no : 5468 de kayıtlı Tarla nitelikli taşınmazın
tamamı.
Özellikleri : Taşınmazın hali hazırda koltuk ve kanepe imalatının yapıldığı atölye
olarak kullanıldığı, binanın 3.600,00M2 alana sahip ve prefabrik sistemle
yapıldığı, arsanın ise tarla vasfında olduğu, Binanın yer döşemesinin perdahlı
beton kaplama olduğu, çatısının alt ve üstü (trapez) alimünyum kaplı sandviç
sistem (içi polistren köpüklü) çatı örtüsü ile kapatılmış olduğu, Duvarların sıvalı ve
boyalı, pencerelerin alüminyum malzemeden mamul olduğu, idari binanın iki katlı
olduğu, zemin katta fabrika kısmı bulunduğu, 1 .katında ise 450,00M2 alana
sahip büroların ve teşhir salonunun olduğu, 1.kata çıkış merdiven basamaklarının
seramik kaplı, duvarlar saten alçı üzeri plastik boyalı, yer döşemelerin seramik
kaplı, tavanlarının taşyünü taşıyıcılı asma tavan olduğu, Fabrika giriş yolu ile
otopark kısmının parke taşı ile kaplı olduğu, binaya hem elektrik hemde su hattı
çekili olup, kullanılmakta olduğu, çöp toplama hizmetlerinden yararlandığı, ayrıca
satışa konu taşınmaz 11.03.1983 tarihli Resmi Gazetenin 83/6122 kararının
madde 1-b bendinde "Belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunup da bu
imar planı ile iskan sahası olarak ayrılmamış olmakla beraber fiilen meskun halde
bulunan ve belediye hizmetlerinden faydalanmakta olan yerler arasında kalan,
parsellenmemiş arazi ve arazi parçaları arsa sayılır" kararından hareketle
Taşınmazın ; Fabrika binasınının (iki kat) %10 yıpranması ile birlikte
1.458.000,00TL, saha tanzimi:230.000,00TL.Arsa değerinin 1.268.936,72TL.
olmak üzere toplam değerinin 2.956.936,72 TL olduğu tespit edilmiştir.
Adresi
: Atatürk Mah. 5960 Sok. No: 32/A MANİSA
Yüzölçümü
: 14.374,00 M2
Arsa Payı
: Tam
İmar Durumu
: Manisa Belediyesi mücavir alanı içinde imar planı dışında
kalmakta olan 5468 no'lu parsel, halen devam etmekte olan revizyon nazım imar
planı çalışması kapsamında kalmaktadır.
Kıymeti
: 2.956.936,72 TL
KDV Oranı
: %18
Kaydındaki Şerhler :
1- H:Etibank Lehine Manisa Aliağa Enerji Nakil Hattı için
İrtifak hakkı (Başlama Tarih: 16/06/1970 Bitiş Tarih: 16/06/1970)
2- H:Manisa Aliağa Enerji Nakil Hattı için Etibank Lehine
irtifak hakkı (Başlama Tarih:23/06/1970 Bitiş Tarih:23/06/1970)
1. Satış Günü
: 17/04/2015 günü 15:00- 15:10 arası
2. Satış Günü
: 12/05/2015 günü 15:00- 15:10 arası
Satış Yeri
: Manisa Adalet Sarayı 4. İcra Müdürlüğü Zemin Kat 178
No'lu Müzayede (Satış) Salonu - MERKEZ / MANİSA
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün
öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr
adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen
değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış
giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci
artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif
verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı
alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok
artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey
akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. .
(Teminat, T.Vakıflar Bankası Manisa Adliye Şubesi'nin
TR TR120001500158007292740444 nolu hesabına yatırabilir.) Satış peşin para
iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi,
KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın
aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını
özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde
dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça
paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas
Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha
sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar
ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer
zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale
farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil
olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup
gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/26 Tlmt. sayılı dosya
numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
Not: Fotokopi vekaletname ile ihaleye girilemez.
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık
gelmektedir.
B.: 24575 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
2014/454 TLMT.
T.C. ALANYA 2. İCRA DAİRESİ
Örnek No: 25*
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o
gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen
gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma
bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin
alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka
paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci
artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna
kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci
artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan
sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün
sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli
üzerinden aşağıda belirtilen oranda %1 KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış
şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde
şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin
yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur.
1. İhale Tarihi : 09/03/2015 günü, saat 10:50 - 10:55 arası.
2. İhale Tarihi : 24/03/2015 günü, saat 10:50 - 10:55 arası.
İhale Yeri : EMRE ASLAN YEDİEMİN OTOPARKI CİKCİLLİ BELDESİ MERKEZ
MAH 109. SOK ALANYA/ANTALYA No
1
Takdir Edilen
Değeri TL.
150.000,00
Adedi
1
KDV
%1
(İİK. m.114/1, 114/3 )
Cinsi (Mahiyeti ve
Önemli Nitelikleri)
07hja99 Plakalı, 2010 Model,
MERCEDES Marka, E200
Tipli, 27186030004424 Motor
No'lu WDD2120481A080941
Şasi No'lu, Yakıt Tipi Benzin,
Rengi Siyah , SOL ARKA
ÇAMURLUK HAFİF EZİK
ARKA SAĞ TAMPON HAFİF
ÇİZİK ANAHTARI VE
RUHSATI YOK
B.: 25646 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
İ LA N
T.C. SAMANDAĞ SULH HUKUK
MAHKEMESİNDEN
Sayı : 2014/490 Esas
Mahkememizde görülmekle olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası
nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi istenen
ORHAN BAYTAR'ın gaipliği hakkında bilgisi olanların ilan tarihinden itibaren 6 ay
içinde Mahkememize bizzat başvurmaları yada haber vermeleri hususu ilanen
tebliğ olunur.
GAİP
TC KİMLİK NO
ADI SOYADI
BABA ADI
ANA ADI
DOĞUM TARİHİ
DOĞUM YERİ
İKAMETGAH ADRESİ
: 45229211196
: ORHAN BAYTAR
: KERİM
: SAKİNE
: 01/01/1962
: SAMANDAĞ
: Samandağ
B.: 24312 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
Download

T.C. ALANYA 2. İCRA DAİRESİ İ L A N