Download

2014 aralık dönemi itibariyle kıstas aylığı %83 oranına yükseltilen