Download

Aşağıda dökümü yapılan 31 ADET meskenin, 2886 sayılı D.İ.K.`nun